Декрет Кабинета Министров Украины "О государственной пошлине"

ДЕКРЕТ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про державне мито

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 13, ст.113)

{Із змінами, внесеними згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.281 Законами N 3629-XII (3629-12) від 19.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.459 N 4042-XII (4042-12) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.237 N 4047-XII (4047-12) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.241}

{Додатково див. Постанову ВР N 4048-XII (4048-12) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 28, ст.242}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами N 68/94-ВР від 30.06.94, ВВР, 1994, N 29, ст.257 N 107/94-ВР від 15.07.94, ВВР, 1994, N 33, ст.300 N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст.85 N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.90 N 297/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 30, ст.229 N 53/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, N 9, ст.43 N 303/96-ВР від 10.07.96, ВВР, 1996, N 41, ст.192 N 483/96-ВР від 12.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст. 302 N 490/96-ВР від 13.11.96, ВВР, 1996, N 52, ст. 306 N 589/96-ВР від 12.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 46 N 621/96-ВР від 19.12.96, ВВР, 1997, N 9, ст. 70 N 131/97-ВР від 05.03.97, ВВР, 1997, N 18, ст.131}

{Про поширення дії додатково див. Закон N 404/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, N 33, ст.207}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами N 539-XIV (539-14) від 23.03.99, ВВР, 1999, N 25, ст.211 N 1019-XIV (1019-14) від 08.09.99, ВВР, 1999, N 44, ст.386 N 1244-XIV (1244-14) від 18.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.470 N 1489-III (1489-14) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 19, ст.143 N 1657-III (1657-14) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 29, ст.229 N 1662-III (1662-14) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 29, ст.232 N 1804-III (1804-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.317 N 1988-III (1988-14) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.398 N 2056-III (2056-14) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436 N 2181-III (2181-14) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року N 2368-III (2368-14) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст.124 N 2785-III (2785-14) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 6, ст.43 N 2986-III (2986-14) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.163 - набуває чинності з 01.07.2002 року N 3096-III (3096-14) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.223 N 429-IV (429-15) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87 N 456-IV (456-15) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.100 - набуває чинності 01.01.2003 року N 664-IV (664-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.194 N 676-IV (676-15) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.214 N 899-IV (899-15) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.314 N 980-IV (980-15) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.6 N 1121-IV (1121-15) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.62 N 1122-IV (1122-15) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.58 N 1255-IV (1255-15) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.140 N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 1448-IV (1448-15) від 05.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.268 N 1622-IV (1622-15) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 25, ст.353 N 1713-IV (1713-15) від 12.05.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.403 N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2454-IV (2454-15) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259 N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 2705-IV (2705-15) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.427 N 3273-IV (3273-15) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.134 N 3352-IV (3352-15) від 17.01.2006, ВВР, 2006, N 19-20, ст.164 N 3480-IV (3480-15) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268 N 328-V (328-16) від 03.11.2006, ВВР, 2006, N 51, ст.519}

{У тексті Декрету слово "арбітражний" у всіх відмінках замінено словом "господарський" у відповідних відмінках згідно із Законом N 3096-III (3096-14) від 07.03.2002}

Стаття 1. Платники державного мита

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Стаття 2. Об'єкти справляння державного мита

Державне мито справляється:

1) із позовних заяв, заяв з переддоговірних спорів, заяв (скарг) у справах окремого провадження і скарг на рішення, прийняті відносно релігійних організацій, з апеляційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили, а також за видачу судами копій документів; (Пункт 1 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3096-III (3096-14) від 07.03.2002)

2) із позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що подаються до господарських судів, та апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови, а також заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами; (Пункт 2 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3096-III (3096-14) від 07.03.2002)

3) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;

4) за реєстрацію актів громадянського стану, а також видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану і свідоцтв у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів актів громадянського стану;

5) за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства; за оформлення віз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України; (Пункт 5 статті 2 в редакції Закону N 456-IV (456-15) від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року)

6) за видачу нового зразка паспорта громадянина України (крім обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка); за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії;

7) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання;

8) за видачу дозволів на право полювання та рибальства;

9) за операції з випуску (емісії) цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, іпотечних цінних паперів (іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій), сертифікатів фондів операцій з нерухомістю та з видачі приватизаційних паперів; (Пункт 9 статті 2 в редакції Законів N 539-XIV (539-14) від 23.03.99, N 980-IV (980-15) від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3273-IV (3273-15) від 22.12.2005)

10) за операції з об'єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України; (Пункт 10 статті 2 в редакції Закону N 539-XIV (539-14) від 23.03.99)

11) за проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) об'єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України; (Пункт 11 статті 2 в редакції Закону N 539-XIV (539-14) від 23.03.99)

12) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин; (Пункт 12 статті 2 в редакції Законів N 75/95-ВР від 28.02.95, N 2785-III (2785-14) від 15.11.2001)

13) за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи. (Статтю 2 доповнено пунктом 13 згідно із Законом N 483/96-ВР від 12.11.96)

Стаття 3. Розміри ставок державного мита

(Установити, що ставки державного мита за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, встановлені відповідно до пунктів 3 та 4 статті 3 Декрету поширюються на нотаріальні дії, вчинювані приватними нотаріусами, і надходження цього мита зараховуються до відповідних бюджетів згідно із Законом N 404/97-ВР від 27.06.97)

Ставки державного мита встановлюються в таких розмірах:

Найменування документів і дій, за які справляється мито
Розміри ставок
1.
Із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом копій документів:
а)
із позовних заяв
1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
б)
із скарг за неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що ущемляють права громадян
0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
в)
із позовних заяв про розірвання шлюбу
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
із позовних заяв про розірвання повторного шлюбу
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян
у разі поділу майна при розірванні шлюбу
мито визначається відповідно до ціни позову згідно з підпунктом "а" цього пункту
г)
із позовних заяв про розірвання шлюбу з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми чи недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими до позбавлення волі на строк не менше трьох
0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
д)
із позовних заяв про зміну або розірвання договору найму житлових приміщень, про продовження строку прийняття спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці)
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
е)
із заяв (скарг) у справах окремого провадження
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
є)
із позовних заяв з переддоговірних спорів
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
ж)
із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності:
із позовних заяв немайнового характеру
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян
із позовних заяв про  відшкодування моральної  (немайнової) шкоди з ціною  позову до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
1 відсоток ціни позову, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
із позовних заяв про  відшкодування моральної (немайнової) шкоди з ціною позову від 100 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
5 відсотків ціни позову
із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової) шкоди з ціною позову понад 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
10 відсотків ціни позову
(Підпункт "ж" пункту 1 статті 3 в редакції Закону N 676-IV (676-15) від 03.04.2003)
з)
із апеляційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що набрали законної сили
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
(Підпункт "з" пункту 1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3096-III (3096-14) від 07.03.2002)
и)
за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та іншої постанови суду
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний аркуш копії
і)
із позовних заяв щодо захисту прав громадян на земельну частку (пай) і майновий пай
0,1 відсотка ціни позову
(Пункт 1 статті 3 доповнено підпунктом "і" згідно із Законом N 1804-III (1804-14) від 08.06.2000)
(Пункт 1 статті 3 в редакції Закону N 1657-III (1657-14) від 20.04.2000)
2.
Із заяв, що подаються до господарських судів:
а)
із заяв майнового характеру
не менше 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(Підпункт "а" пункту 2 статті 3 в редакції Законів N 1244-XIV (1244-14) від 18.11.99, N 1657-III (1657-14) від 20.04.2000, N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)
б)
із позовних заяв немайнового характеру, в тому числі із заяв про визнання недійсними повністю або частково актів ненормативного характеру; із заяв кредиторів про порушення справ про банкрутство, а також із заяв кредиторів, які звертаються з майновими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
в)
із позовних заяв у спорах, що виникають під час укладання, зміни або розірвання господарських договорів
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(Підпункт "в" пункту 2 статті 3 в редакції Закону N 3096-III (3096-14) від 07.03.2002)
г)
із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови, а також заяв про перегляд їх за нововиявленими обставинами
50 відсотків ставки, що підлягає сплаті у разі подання заяви, для розгляду спору в першій інстанції, а із спорів майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми
(Підпункт "г" пункту 2 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3096-III (3096-14) від 07.03.2002)
3.
За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів:
а)
за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження
1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
(Підпункт "а" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV (539-14) від 23.03.99, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1657-III (1657-14) від 20.04.2000)
б)
за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження
1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
(Підпункт "б" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV (539-14) від 23.03.99, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1657-III (1657-14) від 20.04.2000)
в)
за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств
0,1 відсотка вартості майна, що викуповується
(Підпункт "в" пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1255-IV (1255-15) від 18.11.2003; в редакції Закону N 3352-IV (3352-15) від 17.01.2006)
г)
за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:
дітям, одному з подружжя, батькам
1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму
іншим особам
5 - " -
д)
за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці
1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
(Підпункт "д" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 1657-III (1657-14) від 20.04.2000)
е)
е) за посвідчення установчих (засновницьких) договорів, інших установчих документів юридичної особи, договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян
є)
за посвідчення заповітів
0,05 - " -
ж)
за видачу свідоцтва про право на спадщину:
одному з подружжя, батькам, повнолітнім дітям
0,5 відсотка суми спадщини
онукам, правнукам, братам, сестрам, діду, бабі
-"- - " -
іншим спадкоємцям
-"- - " -
за видачу свідоцтва про право на спадщину земельної частки (паю):
одному з подружжя, батькам, повнолітнім дітям, онукам, правнукам, братам, сестрам, діду, бабі
0,1 відсотка суми спадщини
іншим спадкоємцям
0,5 відсотка суми спадщини
(Підпункт "ж" пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1804-III (1804-14) від 08.06.2000)
з)
за видачу подружжю свідоцтва про  право власності на частку в  спільному майні, нажитому за час шлюбу
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
и)
за посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:
дітям, одному з подружжя, батькам
0,03 - " -
іншим громадянам
0,1 - " -
і)
за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами:
дітям, одному з подружжя, батькам
0,1 - " -
іншим громадянам
0,3 - " -
ї)
за посвідчення загальних доручень на право користування майном, включаючи транспортні засоби
мито визначається за ставками, передбаченими відповідно підпунктами "и" або "і" цього пункту
й)
за посвідчення інших доручень
0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
к)
за вжиття заходів до охорони  спадкового майна
2 - " -
л)
за вчинення морського протесту
0,3 - " -
м)
за вчинення протестів векселів,  пред'явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати чеків
0,3 - " -
н)
за засвідчення вірності перекладу  документа з однієї мови на іншу (за сторінку)
0,3 - " -
о)
за вчинення виконавчих написів
1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(Підпункт "о" пункту 3 статті 3 в редакції Закону N 1657-III (1657-14) від 20.04.2000)
п)
за засвідчення вірності копій  документів та витягів з них  (за сторінку)
0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
р)
за засвідчення справжності  кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ)
0,02 - " -
с)
за передачу заяв громадян,  державних установ, підприємств та  організацій, фермерських господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативних, об'єднань, об'єднань громадян іншим громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям, фермерським господарствам, колективним сільськогосподарським підприємствам, іншим кооперативним об'єднанням та об'єднанням громадян і вчинення інших нотаріальних дій, крім зазначених у підпунктах "а" - "с" цього пункту
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
(Підпункт "с" пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV (2454-15) від 03.03.2005)
т)
за видачу дублікатів нотаріально  посвідчених документів
0,03 - " -
у)
за нотаріальне посвідчення договорів:
застави
0,01 відсотка предмета застави, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
оренди (суборенди) об'єктів нерухомості
0,01 відсотка суми договору, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
оренди (суборенди) земельних ділянок
0,01 відсотка від грошової оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

У разі відсутності грошової оцінки земель - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

(Пункт 3 статті 3 доповнено підпунктом "у" згідно із Законом N 1019-XIV (1019-14) від 08.09.99; в редакції Закону N 3352-IV (3352-15) від 17.01.2006)
ф)
за посвідчення іпотечних  договорів, а також за  посвідчення договорів  відступлення права вимоги  за іпотечними договорами
0,01 відсотка вартості предмета іпотеки, зазначеної в іпотечному договорі.
{Пункт 3 статті 3 доповнено підпунктом "ф" згідно із Законом N 980-IV (980-15) від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3273-IV (3273-15) від 22.12.2005, N 3480-IV (3480-15) від 23.02.2006}
4.
За нотаріальні та інші дії,  вчинювані за межами нотаріальної  контори, виконавчого комітету  сільської, селищної, міської Рад  народних депутатів за місцем надання  послуги
у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов'язані з виїздом для вчинення дій)
5.
За вчинення актів громадянського стану:
а)
за реєстрацію шлюбу
0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
б)
за реєстрацію розірвання шлюбу:
за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей
0,5 - " -
на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі
від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - з одного або обох із подружжя
на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі
від 1 до 1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - з одного або обох із подружжя
з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років
0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
в)
за реєстрацію зміни прізвища,  імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)
0,3 - " -
г)
за реєстрацію повторної зміни  прізвища, імені та по батькові, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу
3 - " -
д)
за видачу свідоцтва у зв'язку із  зміною, доповненням, виправленням і поновленням записів про реєстрацію громадянського стану
0,02 - " -
е)
за видачу повторних свідоцтв про  реєстрацію актів громадянського стану
0,03 - " -
(Установити, що державне мито, сплачене згідно з пунктом 6статті 3, за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і "у", зараховується у 1994-1998 роках до державного бюджету, і ці кошти спрямовуються на проведення паспортизації громадян згідно з Постановою ВР N 4048-12 від 25.02.94)
6.
За вчинення інших дій:
а)
за видачу паспорта громадянина України:
у разі обміну нині чинного паспорта
0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
в інших випадках
1 - " -
(Підпункт "а" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 490/96-ВР від 13.11.96)
б)
за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта:
на території України
10 - " -
за межами України
за тарифом консульського збору України
(Установити, що у 2004 році ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду закордон або продовження строку дії цього паспорта на території України, визначена у підпункті "б" пункту 6 статті 3, становить 10 неоподатковуваних мінімумів згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003)

(Установити, що у 2005 році ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду закордон або продовження строку дії цього паспорта на території України, визначена у підпункті "б" пункту 6 статті 3, становить 10 неоподатковуваних мінімумів згідно із Законом N 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004)

(Підпункт "б" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

в)
за перереєстрацію загальногромадянського закордонного паспорта
2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян
г)
за видачу посвідчення особи без  громадянства для виїзду за кордон  або продовження строку дії посвідчення
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
д)
за оформлення іноземним громадянам та особам без громадянства  віз для в'їзду в Україну, виїзду  з України та транзитного проїзду через територію України
у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України
е)
за внесення будь-яких змін до виданих раніше документів, зазначених у підпунктах "б" і "г" цього пункту (крім продовження строку їх дії)
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
є)
за видачу документів громадянам  України, іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну
0,3 - " -
ж)
за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства:
на постійне проживання
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
на тимчасове проживання
2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян
(Підпункт "ж" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 456-IV (456-15) від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року)
з)
за продовження строку дії візи для  в'їзду в Україну, транзитного  проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства)
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян
(Підпункт "з" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 456-IV (456-15) від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року)
и)
за видачу документів громадянам  України, які проживають у прикордонних районах, на право перетинання державного кордону України у спрощеному порядку
0,5 - " -
і)
за видачу іноземним громадянам і особам без громадянства посвідки на проживання замість загубленої
у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних документів
ї)
за подання заяв про прийняття у громадянство України
0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
й)
за подання заяв про вихід з громадянства України
6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
к)
за видачу замість загублених паспортів або документів, які їх замінюють, на право виїзду за кордон або документів про запрошення  в Україну
у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних документів
л)
за дострокове (до десяти робочих  днів) оформлення документів, передбачених підпунктами "б","в" і  "є" цього пункту, за заявами громадян
ставки державного мита за вчинення відповідних дій збільшуються на 100 відсотків
м)
за прописку громадян або реєстрацію місця проживання
0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
н)
за видачу громадянам України паспортів для виїзду за кордон, документів, які їх замінюють, а також за продовження строку дії цих  документів учасникам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, інших бойових операцій щодо захисту СРСР і Української РСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та колишнім партизанам
ставки державного мита за відповідні дії знижуються на 50 відсотків
о)
за консульські дії, які провадяться за кордоном і на території  України
за тарифами консульських зборів України
п)
за операції з цінними паперами:
за реєстрацію інформації про емісію цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик
0,1 відсотка номінальної вартості емісії цінних паперів
за видачу приватизаційних паперів
0,2 відсотка номінального значення приватизаційних паперів
за придбання вексельних  бланків
0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк
(Підпункт "п" пункту 6 статті 3 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 1622-IV (1622-15) від 18.03.2004)

(Підпункт "п" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV (539-14) від 23.03.99)
© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков