Декрет Кабинета Министров Украины "О государственной пошлине"Найменування документів і дій, за які справляється мито
Розміри ставок
р)
за операції, які здійснюються на товарних біржах з продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України
1 відсоток фактичної вартості укладеної угоди, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну укладену угоду
(Підпункт "р" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV (539-14) від 23.03.99)
с)
за проведення прилюдних торгів (аукціонів, тендерів) об'єктами нерухомого майна, які перебувають у власності  громадянина-продавця, крім  операцій з примусового  відчуження такого майна у  випадках, передбачених законами  України
1 відсоток фактичної вартості реалізованих об'єктів нерухомого майна, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний реалізований об'єкт
(Підпункт "с" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 539-XIV (539-14) від 23.03.99)
т)
за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок
0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
(Підпункт "т" пункту 6 статті 3 в редакції Законів N 490/96-ВРвід 13.11.96, N 1122-IV (1122-15) від 11.07.2003)
у)
за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності: (Абзац перший підпункту "у" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2986-III (2986-14) від 17.01.2002 - набуває чинності 01.07.2002 року)
за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід,деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок:
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають(знаходяться) в Україні
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України
100 доларів США;
за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України
200 доларів США;
за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні
1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України
100 доларів США;
за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару:
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають(знаходяться) в Україні
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України
200 доларів США
за реєстрацію права на сорт
1,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
(Абзац чотирнадцятий підпункту "у" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 2986-III (2986-14) від 17.01.2002 - набуває чинності 01.07.2002 року)
за видачу примусової ліцензії на право використання сорту
3,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
(Абзац п'ятнадцятий підпункту "у" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 2986-III (2986-14) від 17.01.2002 - набуває чинності 01.07.2002 року)
(Підпункт "у" пункту 6 статті 3 в редакції Закону N 2785-III(2785-14) від 15.11.2001)
ф) 
за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи
1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Пункт 6 статті 3 доповнено підпунктом "ф"згідно із Законом N 483/96-ВР від 12.11.96) 
 

Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4042-12 від 25.02.94, N 4047-12 від 25.02.94, N 75/95-ВР від 28.02.95; в редакції Закону N 297/95-ВР від 11.07.95)

Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита

Від сплати державного мита звільняються:

1) позивачі - робітники та службовці - за позовами про стягнення заробітної плати й за іншими вимогами, що випливають з трудових правовідносин; члени колективних сільськогосподарських підприємств, працівники фермерських господарств - за позовами до колективних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств про оплату праці та за іншими вимогами, пов'язаними з трудовою діяльністю; (Пункт 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV (2454-15) від 03.03.2005)

2) позивачі - за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції; (Пункт 2 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2785-III (2785-14) від 15.11.2001)

3) громадяни - з апеляційних скарг і скарг на рішення, що набрали законної сили, у справах про розірвання шлюбу; (Пункт 3 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3096-III (3096-14) від 07.03.2002)

4) позивачі - за позовами про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника;

5) позивачі - за позовами про стягнення аліментів;

6) сторони - із спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, заподіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним застосуванням такого заходу, як взяття під варту, або незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, а також пов'язаних з виплатою грошової компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" (962-12); (Пункт 6 статті 4 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93)

7) органи соціального страхування та органи соціального забезпечення - за регресними позовами про стягнення з особи, яка заподіяла шкоду, сум допомоги і пенсій, виплачених потерпілому або членам його сім'ї, а органи соціального забезпечення - також за позовами про стягнення неправильно виплачених допомоги та пенсій;

8) позивачі - за позовами про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;

9) громадяни - за видачу або засвідчення вірності копій документів, необхідних для призначення та одержання державних допомоги і пенсій, а також у справах опіки та усиновлення (удочеріння);

10) державні і громадські органи, підприємства, установи, організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством, із заявами по суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав; (Пункт 10 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107/94-ВР від 15.07.94)

11) органи місцевого та регіонального самоврядування - за позовами до суду або господарського суду про визнання недійсними актів інших органів місцевого та регіонального самоврядування, місцевих державних адміністрацій, підприємств, об'єднань, організацій і установ, які ущемлюють їх повноваження;

органи місцевого та регіонального самоврядування - за позовами до суду або господарського суду про стягнення з підприємства, об'єднання, організації, установи і громадян збитків, завданих інтересам населення, місцевому господарству, навколишньому середовищу їхніми рішеннями, діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів місцевого та регіонального самоврядування;

органи місцевого та регіонального самоврядування - за позовами до суду або господарського суду про припинення права власності на земельну ділянку або у зв'язку з невиконанням умов договорів оренди орендарями земельних ділянок державної та комунальної власності; (Абзац третій пункту 11 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

12) місцеві державні адміністрації - за позовами до господарського суду про визнання недійсними актів органів місцевого та регіонального самоврядування, що суперечать чинному законодавству;

13) громадяни - за реєстрацію народження, смерті, усиновлення (удочеріння) та встановлення батьківства, за видачу їм свідоцтв про зміну, доповнення й виправлення записів актів про народження у випадках встановлення батьківства, усиновлення (удочеріння), а також у зв'язку з помилками, допущеними при реєстрації актів громадянського стану органами запису актів громадянського стану;

14) громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;

15) фінансові органи та державні податкові інспекції - за видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв, за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок;

фінансові органи та державні податкові інспекції - позивачі й відповідачі - за позовами до суду та господарського суду;

органи державного контролю за цінами - позивачі й відповідачі - за позовами до суду та господарського суду; (Пункт 15 статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 68/94-ВР від 30.06.94)

16) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:

на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою;

на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;

на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;

на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;

на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції; (Абзац шостий пункту 16 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2785-III (2785-14) від 15.11.2001)

на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства; (Абзац сьомий пункту 16 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV (2454-15) від 03.03.2005)

17) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину; (Пункт 17 статті 4 в редакції Закону N 490/96-ВР від 13.11.96)

18) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; (Абзац перший пункту 18 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96)

громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

(Абзац другий пункту 18 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96)

громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II груп;

19) місцеві державні адміністрації, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства, що придбавають жилі будинки з надвірними будівлями (крім м. Києва та курортних місцевостей), квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і квартир;

20) громадяни України - за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка; (Пункт 20 статті 4 в редакції Закону N 4047-XII (4047-12) від 25.02.94)

21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення;

(Пункт 21 статті 4 в редакції Закону N 4047-12 від 25.02.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96)

22) громадяни України - за видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;

23) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон;

24) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують функції почесних консулів України;

25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон; (Пункт 25 статті 4 в редакції Закону N 4047-XII (4047-12) від 25.02.94)

(Пункт 26 статті 4 виключено на підставі Закону N 456-IV (456-15) від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року)

27) позивачі - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство лісового господарства України та їхні органи на місцях, підприємства Укрзалізниці, що здійснюють захист лісонасаджень, органи рибоохорони - у справах про стягнення коштів на покриття шкоди, заподіяної державі забрудненням навколишнього середовища, порушенням лісового законодавства та нераціональним використанням природних ресурсів і рибних запасів; (Пункт 27 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3629-XII (3629-12) від 19.11.93)

28) всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" - за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, а також за вчинення всіх нотаріальних дій; (Пункт 28 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96)

29) Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;

30) Генеральна прокуратура України та її органи - за позовами, з якими вони звертаються до суду або господарського суду в інтересах громадян і держави; (Пункт 30 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3096-III (3096-14) від 07.03.2002)

31) Центральна виборча комісія та виборчі комісії по виборах народних депутатів - із заяв про дачу висновку з питань наявності підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати;

(Пункт 32 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 2785-III (2785-14) від 15.11.2001)

33) Українська державна страхова комерційна організація та її установи - за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов'язаних з операціями обов'язкового страхування;

34) Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення, органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; (Пункт 34 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 429-IV (429-15) від 16.01.2003)

35) державні органи приватизації - за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових інтересів держави та за вчинення нотаріусами виконавчих написів про стягнення заборгованості з орендної плати, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами;

(Статтю 4 доповнено пунктом 35 згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 664-IV (664-15) від 03.04.2003)

36) Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення - позивачі й відповідачі - за позовами до суду та господарського суду; (Статтю 4 доповнено пунктом 36 згідно із Законом N 82/95-ВР від 02.03.95, в редакції Закону N 1662-III (1662-14) від 20.04.2000)

37) громадяни - за позовами про відшкодування збитків, завданих неповерненням у терміни, передбачені договорами або установчими документами, грошових та майнових внесків, які були залучені до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та майно громадян; (Частину першу статті 4 доповнено пунктом 37 згідно із Законом N 53/96-ВР від 20.02.96)

38) державні замовники та виконавці державного замовлення - за позовами, з якими вони звертаються до суду в справах про відшкодування збитків, завданих при укладенні, внесенні змін до державних контрактів, а також невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за державним контрактом на поставку продукції для державних потреб; (Статтю 4 доповнено пунктом 38 згідно із Законом N 589/96-ВР від 12.12.96)

39) Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю - за позовами, з якими він звертається до господарського суду у справах про скасування державної реєстрації страховика як суб'єкта підприємницької діяльності у випадках, передбачених статтею 8 Закону України "Про підприємництво" (698-12); (Статтю 4 доповнено пунктом 39 згідно із Законом N 621/96-ВР від 19.12.96)

40) Державний комітет України з державного матеріального резерву, установи та організації системи державного резерву - за позовами щодо виконання зобов'язань, що випливають із Закону України "Про державний матеріальний резерв" (51/97-ВР); (Статтю 4 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 131/97-ВР від 05.03.97, в редакції Закону N 1713-IV (1713-15) від 12.05.2004)

41) громадяни - за позовами, з якими вони звертаються до суду в справах, пов'язаних із захистом прав і законних інтересів при наданні психіатричної допомоги; (Статтю 4 доповнено пунктом 41 згідно із Законом N 1489-III (1489-14) від 22.02.2000)

42) Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи за позовами до господарського суду щодо стягнення штрафу за порушення у сфері містобудування; (Статтю 4 доповнено пунктом 42 згідно із Законом N 1988-III (1988-14) від 21.09.2000)

43) відділи державної виконавчої служби - за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, а також з проведення аукціонів; (Статтю 4 доповнено пунктом 43 згідно із Законом N 2056-III (2056-14) від 19.10.2000)

44) Рахункова палата - за позовами, з якими вона звертається до Вищого господарського суду України; (Статтю 4 доповнено пунктом 44 згідно із Законом N 2368-III (2368-14) від 05.04.2001)

45) громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки, за посвідчення договорів міни земельних ділянок; (Частину першу статті 4 доповнено пунктом 45 згідно із Законом N 899-IV (899-15) від 05.06.2003)

46) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи - за позовами, з якими вони звертаються до суду у справах, пов'язаних із порушенням законодавства про рекламу; (Частину першу статті 4 доповнено пунктом 46 згідно із Законом N 1121-IV (1121-15) від 11.07.2003)

47) військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві, - за позовами, пов'язаними з виконанням військового обов'язку. {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 47 згідно із Законом N 328-V (328-16) від 03.11.2006}

Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Повноваження місцевих Рад народних депутатів і Міністерства фінансів України з надання пільг щодо сплати державного мита

Місцеві Ради народних депутатів мають право встановлювати додаткові пільги для окремих платників щодо сплати державного мита, яке зараховується до місцевих бюджетів, а Міністерство фінансів України - щодо державного мита, яке зараховується до державного бюджету України.

Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету

Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування, крім державного мита, що справляється з позовних заяв, які подаються до господарського суду, із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами, а також за придбання вексельних бланків, за дії, пов'язані з видачею охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин, та за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи; за дії, передбачені підпунктами "б" - "е", "и", "к", "л" та "н" пункту 6 статті 3, в частині, що стосується загальногромадянських закордонних паспортів, яке зараховується до Державного бюджету України.

Державне мито з позовних заяв і заяв кредиторів у справах про банкрутство, що надходять з інших держав та розглядаються відповідними органами України, зараховується до Державного бюджету України.

(Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 75/95-ВР від 28.02.95, N 483/96-ВР від 12.11.96, N 2785-III (2785-14) від 15.11.2001, N 3096-III (3096-14) від 07.03.2002, в редакції Закону N 1448-IV (1448-15) від 05.02.2004, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1622-IV (1622-15) від 18.03.2004) (Дію частини першої статті 6 зупинено на 2004 рік в частині зарахування у повному обсязі до бюджету місцевого самоврядування державного мита за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України згідно із Законом N 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003)

Стаття 7. Порядок сплати державного мита

Державне мито сплачується готівкою, митними марками і шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитній установі.

З позовів, що подаються до суду та господарського суду в іноземній валюті, а також за дії та операції в іноземній валюті державне мито сплачується в іноземній валюті. У разі коли розмір ставок державного мита передбачено в частинах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, державне мито сплачується в іноземній валюті з урахуванням курсу грошової одиниці Національного банку України, крім випадків, передбачених у частині третій цієї статті. (Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 297/95-ВР від 11.07.95)

Фізичні особи та іноземні юридичні особи, що відповідно постійно проживають або знаходяться за межами України, сплачують вказане в підпункті "у" пункту 6 статті 3 мито у доларах США, або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено угодами з Україною. (Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 297/95-ВР від 11.07.95, N 2785-III (2785-14) від 15.11.2001)

Порядок сплати державного мита встановлюється Міністерством фінансів України.

Стаття 8. Повернення державного мита

Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках:

1) внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством;

2) повернення заяви (скарги) або відмови в її прийнятті, а також відмови державних нотаріальних контор або виконавчих комітетів міських, селищних і сільських Рад народних депутатів у вчиненні нотаріальних дій;

3) припинення провадження у справі або залишення позову без розгляду, якщо справа не підлягає розглядові в суді чи в господарському суді, а також коли позов подано недієздатною особою; (Пункт 3 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3096-III (3096-14) від 07.03.2002, N 2705-IV (2705-15) від 23.06.2005)

4) скасування в установленому порядку рішення суду; (Пункт 4 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2705-IV (2705-15) від 23.06.2005)

5) неприйняття Кабінетом Міністрів України у встановлені строки рішення про створення (реєстрацію) промислово-фінансової групи або зняття проекту створення промислово-фінансової групи з розгляду уповноваженою особою ініціаторів створення цієї промислово-фінансової групи; (Статтю 8 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 483/96-ВР від 12.11.96)

6) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Повернення державного мита провадиться за умови, якщо заяву подано до відповідної установи, що справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.

Повернення державного мита за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи проводиться у безспірному порядку згідно з виконавчим написом, вчиненим у державній нотаріальній конторі. (Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 483/96-ВР від 12.11.96)

Стаття 9. Відповідальність за правильність справляння державного мита

Платники державного мита несуть відповідальність за правильність його стягнення, а також за своєчасність і повноту зарахування до бюджету, передбачену законодавством.

За несвоєчасне або неповне зарахування державного мита до бюджету справляються пеня та штрафи відповідно до закону.

(Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 297/95-ВР від 11.07.95; в редакції Закону N 2181-III (2181-14) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року)

Стаття 10. Органи, що здійснюють контроль за справлянням державного мита

Міністерство фінансів України, Головна державна податкова інспекція України, місцеві фінансові органи та державні податкові інспекції проводять ревізії та перевірки правильності справляння державного мита, а також своєчасності й повноти внесення його до бюджету в усіх установах, що його справляють.

Стаття 11. Заключні положення

1. Зупиняється дія Закону України "Про державне мито" (1994-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.170).

2. Державне мито, яке згідно із статтею 3 цього Декрету справляється за ставками у розмірах частин неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, вираховується виходячи з розміру зазначеного неоподатковуваного мінімуму, що діє на день сплати мита. (Пункт 2 статті 11 в редакції Закону N 297/95-ВР від 11.07.95)

3. Цей Декрет набуває чинності з дня його опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А. ЛОБОВ

м. Київ, 21 січня 1993 року
N 7-93© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков