Закон Украины "Об исполнительном производстве"

Стаття 28. Роз'яснення рішень, які підлягають примусовому виконанню

У разі якщо резолютивна частина рішення, викладена у виконавчому документі, є незрозумілою, державний виконавець, а також сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення відповідного рішення чи змісту документа. (Частина перша статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

Суд, який видав виконавчий документ, зобов'язаний розглянути заяву державного виконавця у 10-денний строк з дня її надходження і при необхідності дати відповідне роз'яснення рішення чи змісту документа, не змінюючи їх змісту. Про роз'яснення рішення чи змісту документа або відмову у цьому суд постановляє ухвалу. (Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

Глава 4

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ


(Статтю 29 виключено на підставі Закону N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

Стаття 30. Добровільне виконання рішень

Державний виконавець, починаючи виконувати рішення, повинен пересвідчитися, чи отримана боржником копія постанови про відкриття виконавчого провадження і чи здійснені ним дії, спрямовані на добровільне виконання рішення у встановлений постановою строк відповідно до статті 24 цього Закону.

У разі, якщо копія постанови про відкриття виконавчого провадження одержана боржником несвоєчасно, внаслідок чого боржник був позбавлений можливості добровільно виконати рішення у встановлений державним виконавцем строк, за письмовою заявою боржника при підтвердженні факту несвоєчасного одержання вказаної постанови державний виконавець відкладає провадження виконавчих дій у порядку, встановленому статтею 32 цього Закону, та поновлює боржнику строк для добровільного виконання рішення. (Частина друга статті 30 в редакції Закону N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

Якщо при відкритті виконавчого провадження державним виконавцем у порядку, встановленому статтею 24 цього Закону, накладено арешт на майно боржника, за погодженням з державним виконавцем боржник має право у строк, встановлений для добровільного виконання рішення, реалізувати належне йому майно в рахунок повного або часткового погашення боргу за виконавчим документом. У цьому разі покупець майна боржника повинен внести кошти за придбане майно на рахунок органу державної виконавчої служби у строк, встановлений для добровільного виконання рішення. Після внесення покупцем коштів арешт з проданого майна боржника знімається за постановою державного виконавця. (Статтю 30 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

У разі повного добровільного виконання рішення боржником у встановлений для добровільного виконання строк державний виконавець складає про це акт, який є підставою для закінчення виконавчого провадження. (Статтю 30 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

(Частину статті 30 виключено на підставі Закону N 327-IV (327-15) від 28.11.2002)

Якщо боржник у встановлений строк добровільно не виконав рішення, державний виконавець невідкладно розпочинає його примусове виконання. (Частина статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами N 327-IV (327-15) від 28.11.2002, N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

Стаття 31. Час провадження виконавчих дій

Виконавчі дії провадяться державним виконавцем у робочі дні не раніше шостої години і не пізніше двадцять другої години. Конкретний час проведення виконавчих дій визначається державним виконавцем. Сторони виконавчого провадження мають право пропонувати зручний для них час проведення виконавчих дій.

Проведення виконавчих дій у неробочі та святкові дні, встановлені законодавством, допускається лише у випадках, коли зволікання неможливе або у разі, коли вони не можуть бути здійснені в інші дні з вини боржника. (Частина друга статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 327-IV (327-15) від 28.11.2002)

Проведення виконавчих дій у нічний час допускається лише у випадках, коли невиконання рішення створює загрозу життю чи здоров'ю громадян. (Частина третя статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 327-IV (327-15) від 28.11.2002)

Проведення виконавчих дій у неробочі та святкові дні або у нічний час здійснюється на підставі постанови державного виконавця, затвердженої начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований. (Статтю 31 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 327-IV (327-15) від 28.11.2002, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2716-IV (2716-15) від 23.06.2005)

Стаття 32. Відкладення провадження виконавчих дій

(Частину першу статті 32 виключено на підставі Закону N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

За наявності обставин, що перешкоджають провадженню виконавчих дій або несвоєчасного одержання сторонами документів виконавчого провадження, внаслідок чого вони були позбавлені можливості використати надані їм цим Законом права, державний виконавець може відкласти виконавчі дії за заявою стягувача або за заявою боржника, або з власної ініціативи на строк до 10 днів. Про відкладення провадження виконавчих дій державний виконавець виносить відповідну постанову, про що повідомляє сторони, суд або інший орган, який видав виконавчий документ. (Частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

Постанова державного виконавця про відкладення провадження виконавчих дій може бути оскаржена начальнику відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, або до суду в 3-денний строк. (Частина третя статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2716-IV (2716-15) від 23.06.2005)

Стаття 33. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення
(Назва статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 327-IV (327-15) від 28.11.2002)

За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, державний виконавець за власною ініціативою або за заявою сторін, а також самі сторони мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання. (Частина перша статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законами N 327-IV (327-15) від 28.11.2002, N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

Рішення про відстрочку або розстрочку виконання, встановлення чи зміну способу і порядку виконання повинно бути прийнято у 10-денний строк і може бути оскаржено у встановленому порядку. (Частина друга статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 327-IV (327-15) від 28.11.2002)

По інших рішеннях відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання не допускаються. (Статтю 33 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

Відстрочка виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки не призводить до призупинення нарахування процентів за угодою про іпотечний кредит чи зміни прав та обов'язків сторін щодо основного зобов'язання боржника.
(Статтю 33 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 980-IV (980-15) від 19.06.2003)

Відстрочка виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки не допускається у разі, якщо:

іпотеку включено до іпотечного пулу;

відстрочка може призвести до істотного погіршення фінансового стану іпотекодержателя;

проти іпотекодавця чи іпотекодержателя порушено справу про визнання його банкрутом;

іпотекодавець раніше мав несплачені зобов'язання чи був неплатоспроможним;

є вірогідність, що протягом періоду відстрочки не буде сплачено зобов'язання.
(Статтю 33 доповнено частиною згідно із Законом N 980-IV (980-15) від 19.06.2003)

Стаття 34. Обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження

Виконавче провадження підлягає обов'язковому зупиненню у випадках:

1) смерті стягувача або боржника, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або боржника, або припинення існування сторони - юридичної особи, якщо встановлені судом правовідносини допускають правонаступництво;

2) визнання стягувача або боржника недієздатним;

3) проходження боржником строкової військової служби у Збройних Силах України, передбачених законом інших військових формуваннях, якщо за умовами служби провадження виконавчих дій неможливе, чи на прохання стягувача, який проходить строкову військову службу в Збройних Силах України або інших військових формуваннях;

4) зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа; {Пункт 4 частини першої статті 34 в редакції Закону N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2716-IV (2716-15) від 23.06.2005; в редакції Закону N 3538-IV (3538-15) від 15.03.2006}

5) прийняття судом до розгляду скарги на дії органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;

6) зупинення виконання відповідного рішення або виконавчого провадження посадовою особою, якій законом надано таке право;
(Пункт 6 частини першої статті 34 в редакції Закону N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

7) подання до суду позову про виключення майна з акта опису й арешту; (Пункт 7 частини першої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

8) порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, введеного господарським судом, крім випадків знаходження виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника); (Пункт 8 статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 327-IV (327-15) від 28.11.2002, N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003, N 1255-IV (1255-15) від 18.11.2003)

9) сплати боржником або іншим гарантом у порядку, передбаченому законодавством (у тому числі за договорами про відшкодування ядерної шкоди), коштів на відшкодування ядерної шкоди, що дорівнюють або перевищують встановлену законом межу відповідальності оператора ядерної установки. Для обчислення сплачені кошти підлягають перерахуванню у Спеціальні права запозичення, що встановлюються Міжнародним валютним фондом, за офіційним курсом Національного банку України на день сплати; (Статтю 34 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 2893-III (2893-14) від 13.12.2001)

10) внесення касаційного подання прокурора на рішення суду; (Статтю 34 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 327-IV (327-15) від 28.11.2002, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

11) звернення до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною четвертою статті 11 цього Закону; (Статтю 34 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 327-IV (327-15) від 28.11.2002)

{Пункт 12 частини першої статті 34 виключено на підставі Закону N 3538-IV (3538-15) від 15.03.2006}

13) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення; (Частину першу статті 34 доповнено пунктом 13 згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

14) наявності коштів боржника на депозитних, вкладних та інших подібних рахунках боржника, з яких боржник не вправі вимагати видачі чи списання коштів до спливу певного строку, в разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення; (Частину першу статті 34 доповнено пунктом 14 згідно із Законом N 1255-IV (1255-15) від 18.11.2003)

15) внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (2711-15); (Частину першу статті 34 доповнено пунктом 15 згідно із Законом N 2711-IV (2711-15) від 23.06.2005)

16) призначення тимчасової державної допомоги відповідно до частини п'ятої статті 181 Сімейного кодексу України" (2947-14). {Частину першу статті 34 доповнено пунктом 16 згідно із Законом N 2853-IV (2853-15) від 08.09.2005}

Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 7 частини першої цієї статті, зупиняється лише в частині звернення стягнення на майно, щодо якого до суду подано позовну заяву про виключення його з опису. (Статтю 34 доповнено частиною другою згідно із Законом N 327-IV (327-15) від 28.11.2002)

Стаття 35. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження

Виконавче провадження може бути зупинено у разі:

1) звернення державного виконавця до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз'яснення рішення, що підлягає виконанню, про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання;
(Пункт 1 статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законами N 327-IV (327-15) від 28.11.2002, N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

2) прохання боржника, який проходить строкову службу у складі Збройних Сил України чи інших передбачених законом військових формувань;

3) перебування боржника у тривалому службовому відрядженні;

4) знаходження боржника на лікуванні у стаціонарному лікувальному закладі;

5) прийняття скарги на дії державного виконавця або відмову в його відводі; {Пункт 5 статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 521-V (521-16) від 22.12.2006}

6) оголошення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;

7) знаходження боржника або стягувача у відпустці за межами населеного пункту, де вони проживають;

8) призначення експертизи; (Статтю 35 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 327-IV (327-15) від 28.11.2002)

9) надання сторонам строку для запрошення перекладача. (Статтю 35 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 327-IV (327-15) від 28.11.2002)

Стаття 36. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження

Державний виконавець виносить вмотивовану постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених у статтях 34 і 35 цього Закону, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби. Постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених статтею 34 цього Закону, державний виконавець виносить не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови надсилається у 3-денний строк сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ. (Частина перша статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

Виконавче провадження зупиняється:

у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 статті 34, - до визначення правонаступників боржника або призначення опікуна недієздатному боржникові;

у випадках, передбачених пунктами 3, 4, 9, 13, 14 і 16 статті 34, пунктами 2, 3, 4, 6, 7, 8 і 9 статті 35, - до закінчення існування названих обставин; (Абзац третій частини другої статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2893-III (2893-14) від 13.12.2001, N 327-IV (327-15) від 28.11.2002, N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003, N 1255-IV (1255-15) від 18.11.2003, N 2853-IV (2853-15) від 08.09.2005, N 3538-IV (3538-15) від 15.03.2006}

у випадках, передбачених пунктами 5, 6, 7, 8, 10 і 11 статті 34, пунктами 1, 5 статті 35, - до розгляду питання по суті; {Абзац четвертий частини другої статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законами N 327-IV (327-15) від 28.11.2002, N 3538-IV (3538-15) від 15.03.2006}

у випадках, передбачених пунктом 15 статті 34, - до закінчення терміну дії процедури погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу, визначеного Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (2711-15). (Частину другу статті 36 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 2711-IV (2711-15) від 23.06.2005)

Постанова про зупинення виконавчого провадження може бути оскаржена до суду в 10-денний строк. Строки зупинення виконавчого провадження можуть бути скорочені судом.

Впродовж строку, на який виконавче провадження зупинено, виконавчі дії не провадяться. Накладений державним виконавцем арешт на майно боржника, у тому числі на кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших фінансових установах, не знімається. У період зупинення виконавчого провадження державний виконавець має право звертатися до суду в порядку, встановленому статтями 28, 32, 33, 78, 79, 80 цього Закону, а також вживати заходів щодо розшуку боржника або його майна. (Частина четверта статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

Після усунення обставин, які стали підставою для зупинення виконавчого провадження, державний виконавець зобов'язаний своєю постановою поновити виконавче провадження за власною ініціативою або заявою стягувача, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у 3-денний строк надсилається сторонам. (Частина п'ята статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законами N 327-IV (327-15) від 28.11.2002, N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003, N 2716-IV (2716-15) від 23.06.2005)

Якщо арештоване майно боржника передано на реалізацію, копії постанов про зупинення виконавчого провадження та про поновлення виконавчого провадження надсилаються до підприємства, установи, 
організації, які здійснюють реалізацію майна боржника. (Статтю 36 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

Стаття 37. Закінчення виконавчого провадження

Виконавче провадження підлягає закінченню у випадках:

1) визнання відмови стягувача від примусового виконання рішення суду; (Пункт 1 частини першої статті 37 в редакції Закону N 2798-IV (2798-15) від 06.09.2005)

2) визнання судом мирової угоди між стягувачем і боржником про закінчення виконавчого провадження; (Пункт 2 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2798-IV (2798-15) від 06.09.2005)

3) смерті або оголошення померлим стягувача чи боржника, визнання безвісно відсутнім боржника або стягувача, ліквідації юридичної особи - сторони виконавчого провадження, якщо виконання їх обов'язків чи вимог у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва; (Пункт 3 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

4) скасування рішення суду або іншого органу (посадової особи), яке підлягало виконанню на підставі виконавчого документа, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; {Пункт 4 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3538-IV (3538-15) від 15.03.2006}

5) письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника при виконанні рішення про передачу їх стягувачеві, або знищення речі, яка мала бути передана стягувачеві в натурі;

6) закінчення передбаченого законом строку для даного виду стягнення;

7) передачі виконавчого документа ліквідаційній комісії у разі ліквідації боржника - юридичної особи або арбітражному керуючому у разі визнання боржника банкрутом; (Пункт 7 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1095-IV (1095-15) від 10.07.2003)

8) фактичного повного виконання рішення згідно з виконавчим документом;

9) повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, або на письмову вимогу стягувача;

10) направлення виконавчого документа за належністю до іншого відділу державної виконавчої служби;

11) повернення виконавчого документа до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 76 цього Закону;

12) якщо рішення фактично виконане, відповідно до пункту 8 частини першої цієї статті, під час виконання рішення Європейського суду з прав людини. {Частину першу статті 37 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 668-V (668-16) від 20.02.2007}

Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у 3-денний строк надсилається сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ. (Частина друга статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2716-IV (2716-15) від 23.06.2005)

Постанова державного виконавця про закінчення виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами до начальника відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, або до суду у 10-денний строк. (Частина третя статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2716-IV (2716-15) від 23.06.2005)
(Стаття 37 в редакції Закону N 327-IV (327-15) від 28.11.2002)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков