Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые..."

20. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1, N 3, ст. 11; 1999 р., N 24, ст. 209, N 38, ст. 342; 2002 р., N 35, ст. 263, N 52, ст. 379; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 7, ст. 52; 2005 р., N 1, ст. 19, N 9, ст. 185, N 52, ст. 564; 2006 р., N 4, ст. 52, NN 9-11, ст. 96, N 33, ст. 281, N 47, ст. 461; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 25, ст. 341):

1) у статті 12:

а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

2) у статті 13:

а) у пункті 3 частини першої:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсацій визначаються Кабінетом Міністрів України";

абзац третій виключити;

б) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

3) у статті 14:

а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

4) у статті 15:

а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

5) у статті 16:

а) у частині першій:

пункт 1 доповнити словами "разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, яка виплачується щорічно до 5 травня";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України".

21. У Законі України "Про жертви нацистських переслідувань" (1584-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182; 2005 р., N 5, ст. 120; 2006 р., N 16, ст. 137; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у статті 6-1:

а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Особам, зазначеним у цій статті, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам, зазначеним у цій статті, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

2) у статті 6-2:

а) у пункті 3 частини першої:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання замість путівки грошової компенсації. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України";

абзац третій виключити;

б) частини другу і третю викласти у такій редакції:

"Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам I групи - на 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - на 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, III групи - на 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щороку до 5 травня інвалідам виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

3) у статті 6-3:

а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Особам, зазначеним у цій статті, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим особам, зазначеним у цій статті, на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цій статті, які нагороджені орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, а також іншим особам, зазначеним у цій статті, виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

4) у статті 6-4:

а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:

"3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) частини другу і третю викласти в такій редакції:

"Дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 6-2 цього Закону, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Щороку до 5 травня дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у статті 6-2 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, щорічна разова грошова допомога виплачується у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України".

22. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (3721-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18; 1995 р., N 45, ст. 339; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62; 2002 р., N 52, ст. 379; 2003 р., N 16, ст. 125; 2005 р., N 25, ст. 338; 2006 р., N 1, ст. 18, N 22, ст. 199; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) пункт 12 статті 7 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Пільговий проїзд надається за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 9:

а) пункт 6 частини першої викласти в такій редакції:

"6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України";

б) доповнити частиною другою такого змісту:

"Пільги, передбачені пунктами 7, 12, 15 та 16 частини першої цієї статті, надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, збільшену на коефіцієнт 1,5, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) статтю 21 виключити.

23. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (2811-12) (Відомості Верховної Ради України 2001 р., N 20, ст. 102; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 26, ст. 217; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

1) у пункті 2 частини першої статті 3, назві розділу III, назві та тексті статті 11 слово "одноразова" в усіх відмінках виключити;

2) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Право на допомогу при народженні дитини

Допомога при народженні дитини за цим Законом надається одному з батьків дитини (усиновителю чи опікуну)";

3) у частині третій статті 11 слово "шести" замінити словом "дванадцяти";

4) статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається у розмірі 12 240 гривень - на першу дитину, 25 000 гривень - на другу дитину, 50 000 гривень - на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 800 гривень, другої дитини - 4 840 гривень, третьої та наступної дитини - 5 000 гривень, решта на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців, на третю і наступну дитину - 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

5) у статті 13 слова "не застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування" виключити;

6) у статті 14:

а) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку".

У зв'язку з цим частини третю-сьому вважати відповідно частинами четвертою-восьмою;

б) частину п'яту після слова "працевлаштування" доповнити словами "або виходу на роботу", а після слів "строку догляду" доповнити словами "у режимі повного робочого часу";

в) частину сьому після слів "трьох років і" доповнити словами "вийшли на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, або", а після слова "призначається" доповнити словом "(виплачується)";

г) частину восьму виключити;

7) частину першу статті 15 викласти в такій редакції:

"Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень";

8) пункт 3 розділу VIII "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:

"3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між: з 1 січня 2008 року - 50 відсотками, з 1 січня 2009 року - 75 відсотками, з 1 січня 2010 року - 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців".

24. В Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (16/98-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121):

1) у частині третій статті 2 слова "народження дитини" та слова "малолітньою дитиною або" виключити;

2) в абзаці третьому частини першої статті 4 та абзаці четвертому частини п'ятої статті 6 слова "народженням та" виключити;

3) у частині першій статті 25:

у пункті 3:

в абзаці першому слова "народженням та" виключити;

абзац четвертий виключити;

в абзаці п'ятому пункту 5 слова "створення робочих місць" замінити словами "працевлаштування безробітних, в тому числі молоді на перше робоче місце";

4) в абзаці третьому частини першої статті 26 слова "догляд за малолітньою дитиною" виключити.

25. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (2240-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71 із наступними змінами):

1) у назві і тексті Закону слова "народженням та" виключити;

2) в абзаці першому преамбули слова "народженням дитини та необхідністю догляду за нею" виключити;

3) у статті 1 слова "догляду за малолітньою дитиною" та слова "народженням дитини" виключити;

4) у частині другій статті 3 слова "народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною" виключити;

5) статтю 4 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Застрахованим особам (крім добровільно застрахованих та застрахованих, які знаходились у страхових випадках, передбачених цим Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), які сплачують страхові внески менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку, допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах відповідно до цього Закону виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та фізичні особи - підприємці, що сплачують єдиний податок (крім осіб, які знаходились у страхових випадках, передбачених цим Законом, або у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом за умови сплати страхових внесків (встановленого розміру єдиного податку) не менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку";

6) у пункті 8 статті 11, частині третій статті 19, пункті 3 частини першої статті 20 слова "на місяць" замінити словами "не менш як на п'ять календарних днів";

7) у пункті 1 частини першої статті 20 слова "при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключити;

8) частину другу статті 21 викласти в такій редакції:

"2. Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється щороку на рівні п'ятнадцяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб та є розрахунковою величиною при обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах";

9) пункти 3 і 4 частини першої статті 34 виключити;

10) статтю 37 доповнити частиною другою такого змісту:

"Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням";

11) статтю 39 доповнити частиною другою такого змісту:

"Сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням";

12) статті 40-44 виключити;

13) частини другу та третю статті 51 виключити;

14) у статті 52:

в абзаці першому частини першої слова "по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключити;

частину третю виключити;

у частині четвертій слова "при народженні дитини та допомога на поховання призначаються і виплачуються" замінити словами "на поховання призначається та виплачується";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом, виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім'ї, який перебував на її утриманні";

15) частину першу статті 53 після слів "місячної заробітної плати (доходу)" доповнити словами "за відпрацьований час";

16) у пункті 5 розділу IX "Прикінцеві положення" слова і цифри "розмір виплат, передбачених статтями 41, 43, 46" замінити словами і цифрами "розмір виплати, передбаченої статтею 46".© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков