Инструкция о порядке исчисления и оплаты страховиками и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.12.2003 N 21-1

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
16 січня 2004 р. за N 64/8663

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 5-1 (z0514-04) від 05.04.2004 N 9-4 (z1010-04) від 29.07.2004 N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005}

{Щодо зупинення дії розділу 3 Інструкції додатково див. Постанову Пенсійного фонду N 10-1 (z0762-05) від 21.06.2005}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 6-1 (z0616-06) від 15.05.2006 N 14-5 (z1185-06) від 10.10.2006 N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007 N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121 (121/2001), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України (далі - Інструкція), що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджену постановою правління Пенсійного фонду України від 19 жовтня 2001 року за N 16-6 (z0998-01) і зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2001 року за N 998/6189.

3. Управлінню надходження доходів та юридичному управлінню Пенсійного фонду України подати Інструкцію для реєстрації до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління справами Петренку І.Н. після державної реєстрації Інструкції забезпечити її тиражування та надіслати підвідомчим органам Пенсійного фонду.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В.М.Короневського.

Голова правління Б.Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
19.12.2003 N 21-1

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
16 січня 2004 р. за N 64/8663

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) (далі - Закон) та Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (400/97-ВР).

1.2. Ця Інструкція визначає процедуру реєстрації та обліку платників внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески), обчислення і сплати страхових внесків та інших платежів до бюджету Пенсійного фонду України підприємствами, установами, організаціями (далі - Підприємства) незалежно від форм власності, виду діяльності і господарювання та фізичними особами, нарахування і сплати фінансових санкцій та пені, подання страхувальниками звітності управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (далі - органи Пенсійного фонду України).

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до Закону (1058-15) підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, установлених Законом (1058-15) на день отримання заробітної плати (доходу);

роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону (1058-15);

страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону (1058-15) сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

2. Платники страхових внесків

Платниками страхових внесків є:

2.1. Страхувальники:

2.1.1. Роботодавці:

підприємства, установи й організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, об'єднання громадян, профспілки, політичні партії (у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та інші особи (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування - фіксований податок, єдиний податок та фіксований сільськогосподарський податок), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за договорами цивільно-правового характеру;

колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок);

дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

іноземні дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України.

2.1.2. Підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу.

2.1.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок).

2.1.4. Члени сімей осіб, зазначених у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

2.1.5. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.

2.1.6. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з моменту укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування відповідно до статті 12 Закону (1058-15).

2.2. Застраховані особи:

2.2.1. Громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об'єднаннях громадян, у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та інших осіб (включаючи юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування - фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок) на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру.

2.2.2. Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок).

2.2.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок).

2.2.4. Члени сімей фізичних осіб, зазначених у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

2.2.5. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.

2.2.6. Громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах, консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).

2.2.7. Громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).

2.2.8. Особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді.

2.2.9. Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на постійній основі. {Підпункт 2.2.9 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 6-1 (z0616-06) від 15.05.2006}

2.2.10. Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу.

2.2.11. Особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ, організацій (без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства).

2.2.12. Особи, які отримують допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

2.2.13. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з моменту укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування відповідно до статті 12 Закону (1058-15).

2.2.14. Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. (Пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.14 згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005)

2.2.15. Один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства. (Пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.15 згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005)

2.2.16. Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України. (Пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.15 згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005)

2.2.17. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу. {Пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.17 згідно з Постановою Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007, в редакції Постанови Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

2.2.18. Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. {Пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.18 згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

3. Узяття на облік страхувальників і застрахованих осіб, як платників страхових внесків, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (755-15)

3.1. Узяття на облік страхувальників та застрахованих осіб.

3.1.1. Страхувальники, зазначені у підпунктах 2.1.1 (крім фізичних осіб) та 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (755-15), беруться на облік в органах Пенсійного фонду України за своїм місцезнаходженням не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою згідно з додатком 1.

Заява зазначеними страхувальниками подається в 10-денний термін із дня:

прийняття рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;

реєстрації представництва нерезидента центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;

реєстрації структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні Міністерством юстиції України;

державної реєстрації представництва іноземного банку Національним банком України;

реєстрації, акредитації, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України уповноваженим органом державної влади України;

реєстрації військової частини.

3.1.2. Страхувальники, зазначені у підпунктах 2.1.1 (фізичні особи), на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (755-15), 2.1.4 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, беруться на облік в органах Пенсійного фонду України за місцем проживання не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою згідно з додатком 1 або додатком 1а.

Заява зазначеними страхувальниками подається в 10-денний термін із дня:

отримання дозволу на провадження нотаріальної та іншої діяльності;

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури;

укладення трудового договору з найманим працівником;

укладення договору цивільно-правового характеру з фізичною особою; {Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

зміни прізвища, імені, по батькові.

3.1.3. Для узяття на облік в органах Пенсійного фонду України страхувальники, зазначені у підпунктах 2.1.1 (крім фізичних осіб) та 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (755-15), разом із заявою подають завірені копії таких документів:

рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;

свідоцтва про реєстрацію представництва нерезидента, виданого центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, на які поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12);

свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні, - для філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні;

свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку, виданого Національним банком України, - для представництв іноземних банків;

документа, виданого уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів;

свідоцтва про реєстрацію військової частини;

довідки про внесення до Державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики для юридичних осіб;

установчих документів.

3.1.4. Для узяття на облік в органах Пенсійного фонду України страхувальники, зазначені у підпунктах 2.1.1 (фізичні особи), на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (755-15), 2.1.4 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, разом із заявою подають завірені копії таких документів:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

трудового договору з найманим працівником;

цивільно-правового договору з особою, за яку сплачуються внески;

реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, виданого відповідним органом юстиції;

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури;

документа, що посвідчує особу (паспорт).

3.1.5. Страхувальники з дня узяття їх на облік органами Пенсійного фонду України набувають статусу платників страхових внесків.

3.1.6. Особи, зазначені в підпункті 2.1.6 пункту 2.1 цієї Інструкції, подають до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання:

заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за формою згідно з додатком 2;

завірені копії таких документів:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

трудової книжки;

документа, що посвідчує особу.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей та відсутності умов, за яких неможлива добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування органом Пенсійного фонду України в термін не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору, наведеного у додатку 3 цієї Інструкції.

Зазначені особи набувають статусу платників страхових внесків з дня набрання чинності договором про їх добровільну участь.

3.2. На основі документів, визначених у підпунктах 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6 пункту 3.1 цієї Інструкції, проводяться відповідні записи в журналах обліку платників страхових внесків, а одержані документи підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер платника страхових внесків.

3.2.1. Журнал обліку ведеться окремо щодо юридичних, фізичних осіб та тих, хто бере добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Обов'язковими реквізитами журналів обліку є:

реєстраційний номер платника;

назва платника;

код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер);

дата прийняття рішення про реєстрацію (створення) платника;

дата отримання дозволу на провадження нотаріальної та іншої діяльності;

дата отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

дата укладення трудового договору з найманим працівником;

дата подання заяви про взяття на облік до органу Пенсійного фонду України;

дата взяття на облік в органах Пенсійного фонду України, як страхувальника;

дата зняття з обліку;

підстава зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України.

3.2.2. Наступного робочого дня з дня взяття на облік страхувальнику надсилається повідомлення про взяття його на облік за формою згідно з додатком 4.

3.3. Порядок внесення змін до облікових даних страхувальників.

3.3.1. У разі зміни назви страхувальника, організаційно-правової форми, форми власності, зміни місцезнаходження страхувальник зобов'язаний у 10-денний термін з дня виникнення відповідних змін подати до органу Пенсійного фонду України документи в порядку, визначеному пунктом 3.1 цієї Інструкції. Заява подається з приміткою "Зміни". До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін. Орган Пенсійного фонду України здійснює відповідні зміни в облікових справах страхувальників та надсилає (видає) нове повідомлення за формою згідно з додатком 4 не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові або місця проживання громадяни (особи, які забезпечують себе роботою самостійно, - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності) зобов'язані у 10-денний термін з дня виникнення відповідних змін подати до органу Пенсійного фонду України документи в тому самому порядку, як і при взятті на облік. Заява подається з приміткою "Зміни". Орган Пенсійного фонду України здійснює відповідні зміни в облікових справах страхувальників та видає нове повідомлення за формою згідно з додатком 4 не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.

3.3.2. Якщо відповідні зміни відбулися у межах територіального обслуговування органу Пенсійного фонду України, то вони вносяться до справи страхувальника без зміни його реєстраційного номера.

3.3.3. Якщо страхувальник за новим місцезнаходженням (місцем проживання) розташований за межами території обслуговування органу Пенсійного фонду України, то він зобов'язаний у 15-денний термін провести розрахунки з органом Пенсійного фонду України за попереднім місцем взяття на облік і знятися з обліку. За новим місцезнаходженням (місцем проживання) страхувальник зобов'язаний стати на облік в порядку і терміни, визначені цією Інструкцією.

3.3.4. У разі недодержання страхувальником, що знімається з обліку, порядку обчислення та сплати внесків, інших платежів до Пенсійного фонду України, подання недостовірної звітності, порушення строків її подання проводиться документальна перевірка правильності розрахунків страхувальника і складається акт у трьох примірниках, у якому зазначається нове місцезнаходження (місце проживання). У 10-денний термін проводяться остаточні розрахунки на підставі акта перевірки.

У разі неплатоспроможності страхувальника борг на підставі акта перевірки враховується за новим місцем взяття його на облік.

Після проведення остаточних розрахунків на підставі заяви страхувальник знімається з обліку, його справа закривається і за новим місцем узяття на облік не передається, його реєстраційний номер надалі не використовується. Платежі страхувальника, що знявся з обліку, ураховуються в базі даних до кінця поточного року.

3.4. Зняття з обліку платника страхових внесків.

3.4.1. У разі прийняття рішення відповідними органами про скасування реєстрації страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (755-15), страхувальник зобов'язаний у 10- денний термін з дня прийняття відповідного рішення подати до органу Пенсійного фонду України заяву про зняття його з обліку, дата якої фіксується у журналі обліку "підстава зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України", та копії таких документів:

розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії - для військових частин;

розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії.

Фізична особа знімається з обліку також за наявності довідки про смерть фізичної особи - страхувальника або про визнання її померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною згідно із законодавством за умови відсутності в такої особи боргу.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков