Инструкция о порядке исчисления и оплаты страховиками и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

3.4.2. Отримавши зазначені документи, орган Пенсійного фонду України у 10-денний термін проводить документальну перевірку правильності обчислення та сплати страхових внесків або звірення розрахунків з фізичними особами, які забезпечують себе роботою самостійно. На основі акта перевірки або акта звірки страхувальник розраховується з органом Пенсійного фонду України.

3.4.3. У разі встановлення заборгованості страхувальника, який знімається з обліку, орган Пенсійного фонду України складає у трьох примірниках довідку про борг за платежами до Пенсійного фонду України, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий - правонаступнику, якщо він є.

3.4.4. Якщо страхувальник, який ліквідовується, має заборгованість з виплати заробітної плати, нарахованої за період до 1 січня 2004 року, відповідно до чого строк унесення нарахованого збору ще не настав, то ліквідаційна комісія включає належну суму сплати коштів до ліквідаційного балансу страхувальника і оформляє це актом. В акті зазначаються правонаступник страхувальника (якщо він визначений), сума належних платежів і дата їх унесення, яка не може бути пізнішою від дати, установленої страхувальнику для її виплати до ліквідації.

Копії актів, підписаних ліквідаційною комісією і правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного органу Пенсійного фонду України за місцем взяття на облік страхувальника, що підлягає ліквідації, і правонаступника.

Якщо належна сума платежів, що мають уноситися страхувальником, який ліквідується, перевищує суму, зазначену в акті, то правонаступник зобов'язаний внести повністю всю належну суму і одночасно внести відповідні зміни до балансу, одержаного від ліквідаційної комісії.

3.4.5. Після проведення остаточного розрахунку страхувальником орган Пенсійного фонду України знімає його з обліку, справу страхувальника закриває. Реєстраційний номер ліквідованого страхувальника надалі не використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року.

3.4.6. Зняття з обліку страхувальника фіксується у журналі обліку страхувальників. Справа такого платника здається до архіву органу Пенсійного фонду України після закінчення звітного року.

{Розділ 3 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 14-5 (z1185-06) від 10.10.2006}

4. Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування встановлюються відповідно до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (400/97-ВР) за ставками:

4.1. Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.1 (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку) та 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, - 33,2 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР), що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; {Абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї Інструкції, які використовують працю найманих працівників з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, - 42 відсотки суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР), що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, для осіб льотних екіпажів (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, та за ставкою 33,2 відсотки для інших працівників; {Абзац другий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для платників, зазначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, - 33,2 відсотка суми фактичних витрат на грошове забезпечення за осіб, зазначених у підпункті 2.2.17 пункту 2.2 цієї Інструкції;

для платників, зазначених у підпункті 2.1.1 пункту 2.1 цієї Інструкції, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку, у таких розмірах:

у 2005 році: за період з 01.01.2005 до 30.03.2005 - 6,4 відсотка, за період з 31.03.2005 до 31.12.2005 (включно) - 6,46 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР), що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

у 2006 році - 6,46 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР), виплати винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

у 2007 році - 13,28 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР), що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, та 33,2 відсотка суми виплат винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб;

у 2008 році - 19,92 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР), що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, та 33,2 відсотка суми виплат винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб; {Пункт 4.1 доповнено абзацом восьмим згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для платників, зазначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства застрахованим особам, зазначеним у підпункті 2.2.18 пункту 2.1 цієї Інструкції, - 33,2 відсотка від сум грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють; {Пункт 4.1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для платників, зазначених у підпунктах 2.1.1, 2.1.3 та 2.1.5 пункту 2.1 Інструкції, - 33,2 відсотка від сум виплат винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб; {Пункт 4.1 доповнено абзацом десятим згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для платників, зазначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсації відповідно до законодавства застрахованим особам, зазначеним у підпунктах 2.2.14-2.2.16 пункту 2.1 цієї Інструкції, у таких розмірах:

10 відсотків мінімального страхового внеску в 2005 році;

20 відсотків мінімального страхового внеску в 2006 році;

30 відсотків мінімального страхового внеску в 2007 році;

40 відсотків мінімального страхового внеску в 2008 році;

50 відсотків мінімального страхового внеску в 2009 році;

60 відсотків мінімального страхового внеску в 2010 році;

70 відсотків мінімального страхового внеску в 2011 році;

80 відсотків мінімального страхового внеску в 2012 році;

90 відсотків мінімального страхового внеску в 2013 році;

100 відсотків мінімального страхового внеску з 2014 року

{Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 9-4 (z1010-04) від 29.07.2004, N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005, N 6-1 (z0616-06) від 15.05.2006, в редакції Постанови Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007}

4.2. Для підприємств, установ, організацій (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), де працюють інваліди, внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначаються окремо за ставкою 4 відсотки сум фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР), що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 відсотка від сум фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю для інших працівників такого підприємства. {Абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005, N 6-1 (z0616-06) від 15.05.2006, N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007, N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

Документом, що дає право на застосування ставки в розмірі 4%, є завірена копія виписки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності.

Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначаються за ставкою 4 відсотки від суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (108/95-ВР), що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю для всіх працівників цих підприємств. {Абзац третій пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

4.3. Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.3 (крім тих, які обрали особливий спосіб оподаткування), 2.1.4 та 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, - 33,2 відсотка від суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. {Абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007}

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески у фіксованому розмірі, установленому відповідно до законодавства України.

{Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 6-1 (z0616-06) від 15.05.2006}

4.4. Для платників, зазначених у підпунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6-2.2.12, 2.2.17 пункту 2.2 цієї Інструкції, - 2 відсотка із сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що включається до складу загального оподатковуваного доходу {Абзац пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007, в редакції Постанови Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

Для платників, визначених у підпункті 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах:

1 відсоток сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального оподатковуваного доходу, якщо він становить менше 150 гривень;

2 відсотки сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального оподатковуваного доходу, якщо він становить від 150 до 250 гривень;

3 відсотки сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального оподатковуваного доходу, якщо він становить від 250 до 350 гривень;

4 відсотки сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального оподатковуваного доходу, якщо він становить від 350 до 500 гривень;

5 відсотків сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального оподатковуваного доходу, якщо він перевищує 500 гривень.

Для платників, визначених у підпунктах 2.2.1, 2.2.6 та 2.2.8 пункту 2.2 цієї Інструкції, які мають статус державного службовця або працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу" (3723-12), "Про прокуратуру" (1789-12), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (540/97-ВР), "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12), "Про статус народного депутата України" (2790-12), "Про Національний банк України" (679-14), "Про службу в органах місцевого самоврядування" (2493-14), Митного кодексу України (92-15), Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379 (379/95-ВР) (із змінами):

1 відсоток з частини сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального оподатковуваного доходу, що не перевищує 150 гривень;

2 відсотки з частини сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального оподатковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 гривень;

3 відсотки з частини сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 гривень;

4 відсотки з частини сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 гривень;

5 відсотків з частини сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального оподатковуваного доходу в розмірі понад 501 гривню.

{Пункт 4.5 вилучено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 6-1 (z0616-06) від 15.05.2006}

4.5. Для платників, зазначених в абзаці третьому підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цієї Інструкції, - з сум доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств і підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

4.6. Для платників, зазначених у підпункті 2.1.6 пункту 2.1 цієї Інструкції, - сума, визначена договором про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

4.7. Розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленої законом на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків:

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.1 (крім осіб, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку, осіб, які мали та/або мають статус інвалідів, застрахованих осіб з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах), 2.2.2, 2.2.6-2.2.12 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 34 відсотки за період з 01.01.2004 до 30.03.2005, 34,3 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2005 (включно), 33,8 відсотка за 2006 рік, 33,7 відсотка за 2007 рік, 35,2 відсотка за 2008 рік; {Абзац другий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007, N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, - на 44 відсотки за 2004-2005 роки, 33,8 відсотка за 2006 рік, 42,5 відсотка за 2007 рік, 44 відсотка за 2008 рік; {Абзац третій пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007, N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють на підприємствах всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, - на 6 відсотків за 2004-2006 роки, 4,5 відсотка за 2007 рік, 6 відсотків за 2008 рік; {Абзац четвертий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007, N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6-2.2.12 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють на підприємствах, установах, організаціях (крім осіб, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку) та мали та/або мають статус інвалідів, - на 6 відсотків за 2004-2006 роки, 4,5 відсотка за 2007 рік, 6 відсотків за 2008 рік; {Абзац п'ятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007, N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.3-2.2.5 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 32 відсотки за 2004-2005 роки; 31,8 відсотка за 2006 рік, 33,2 відсотка за 2007 рік, 33,2 відсотка за 2008 рік; {Абзац шостий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007, N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для застрахованих осіб, визначених підпунктами 2.2.13-2.2.16 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 32 відсотки за період з 01.01.2004 до 30.03.2005, 32,3 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2005; 31,8 відсотка за 2006 рік, 33,2 відсотка за 2007 рік, 33,2 відсотка за 2008 рік; {Абзац сьомий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007, N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку (крім осіб, які мали та/або мають статус інвалідів), - на 34 відсотки за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2006, 13,78 відсотка за 2007 рік, 21,92 відсотка за 2008 рік; {Абзац восьмий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007, N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку та мали та/або мають статус інвалідів, - на 6 відсотків за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2006, 13,78 відсотка за 2007 рік, 21,92 відсотка за 2008 рік; {Абзац дев'ятий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007, N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.18 пункту 2.2 цієї Інструкції, - на 33,2 відсотка за 2008 рік. {Пункт 4.7 доповнено абзацом згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

{Пункт в редакції Постанови Пенсійного фонду N 6-1 (z0616-06) від 15.05.2006}

5. Порядок нарахування (обчислення) та строки сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

5.1. Порядок обчислення і строки сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування платниками, визначеними підпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції

5.1.1. Обчислення страхових внесків зазначеною категорією платників здійснюється щомісячно за ставками, визначеними пунктами 4.1, 4.2 цієї Інструкції, на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу) виходячи з розміру страхового внеску, що діє на день нарахування виплат (доходу). {Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 6-1 (z0616-06) від 15.05.2006, N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007}

5.1.2. Нарахування страхових внесків здійснюється на суми, які не зменшені відповідно до законодавства про податок на доходи фізичних осіб, та на суми податків, інших обов'язкових платежів і внесків, що відповідно до законодавства сплачуються із зазначених сум, та суми утримань, що здійснюються відповідно до законодавства або за договорами позики, придбання товарів та виплат тощо, або на інші цілі за дорученням отримувача.

5.1.3. Страхові внески нараховуються незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також незалежно від того, чи були зазначені суми фактично виплачені після їх нарахування до сплати.

5.1.4. Нараховані за відповідний базовий звітний період страхові внески сплачуються платниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески.

У 2007 році гірничі підприємства зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду. {Підпункт 5.1.4 пункту 5.1 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007}

Базовим звітним періодом є календарний місяць.

5.1.5. У разі здійснення протягом базового звітного періоду виплат (виплати доходу), на які нараховуються страхові внески, страхувальники одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, що підлягають нарахуванню на зазначені виплати (дохід) у розмірах, установлених для страхувальників (33,2 відсотка, 4 відсотки, 42 відсотки, 19,92 відсотка цих сум). {Абзац перший підпункту 5.1.5 пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду N 6-1 (z0616-06) від 15.05.2006, N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007, N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

У разі недостатності у страхувальника коштів для здійснення в повному обсязі виплати заробітної плати (доходу) та одночасної сплати відповідних авансових платежів виплата зазначених сум та сплата страхових внесків здійснюється в пропорційних розмірах.

(Підпункт 5.1.5 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 9-4 (z1010-04) від 29.07.2004)

5.1.6. Перерахування страхових внесків здійснюється платниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати доходу), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі або з виручки від реалізації товарів (послуг).

Фактичним одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати доходу) вважається одержання відповідних сум готівкою, зарахування на банківський рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-які цілі, одержання товарів (послуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей в рахунок зазначених виплат (доходу), фактичне здійснення з цих виплат (доходу) відрахувань, передбачених законодавством або виконавчими документами, чи будь-яких інших відрахувань.

Сплата страхових внесків у разі одержання товарів (послуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей в рахунок зазначених виплат (доходу) здійснюється в останній робочий день базового звітного періоду.

Остаточний розрахунок за базовий звітний період здійснюється платником страхових внесків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески.

{Абзац п'ятий підпункту 5.1.6 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

5.1.7. Застосування максимальної величини, установленої законодавством, при нарахуванні страхових внесків на суми виплат, зазначених у пунктах 4.1 та 4.2 цієї Інструкції (залежно від умов договору), період яких більше одного місяця (допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, оплата щорічної відпустки), здійснюється окремо за кожний місяць. {Підпункт 5.1.7 пункту 5.1 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 6-1 (z0616-06) від 15.05.2006, із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007}

5.2. Порядок нарахування (обчислення) і строки сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування платниками, визначеними підпунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 - 2.2.12 та 2.2.17 пункту 2.2 цієї Інструкції. {Пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007}

5.2.1. Нарахування страхових внесків із зазначеної категорії платників здійснюється страхувальниками, зазначеними в підпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, щомісяця за ставками, визначеними пунктом 4.4 цієї Інструкції.

Обчислення страхових внесків здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення. {Абзац другий підпункту 5.2.1 пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

Заяву про сплату страхових внесків зазначені платники не подають.

5.2.2. Нарахування та сплата страхових внесків здійснюється відповідно до вимог підпунктів 5.1.2, 5.1.3 та в строки, визначені підпунктом 5.1.4 пункту 5.1 цієї Інструкції.

5.2.3. Нарахування страхових внесків на суми доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу, період яких більше одного місяця (допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, оплата щорічної відпустки), здійснюється за ставкою, що діє на момент їх нарахування. При цьому, застосування максимальної величини здійснюється окремо за кожний місяць. {Підпункт 5.2.3 пункту 5.2 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

5.3. Порядок нарахування (обчислення) і строки сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування платниками, визначеними підпунктами 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції

5.3.1. Визначення сум страхових внесків зазначеною категорією платників здійснюється на підставі:

даних у річних розрахунках;

даних у розрахунку авансових сум страхових внесків;

даних річних розрахунків про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків, отриманих від фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів;

отриманих від податкових органів відомостей про результати перевірок діяльності таких осіб, що призвели до збільшення або зменшення розмірів страхових внесків.

5.3.2. Страхові внески платники, визначені підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції (крім тих, які обрали особливий спосіб оподаткування), сплачують за себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (підпункт 2.1.4 пункту 2.1 цієї Інструкції), якщо податковими органами провадиться нарахування авансових сум податку, протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада авансові платежі в розмірі 25 відсотків річної суми страхового внеску, обчисленої від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. (Абзац перший підпункту 5.3.2 пункту 5.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005)

Суми страхових внесків, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним до 1 квітня року, наступного за звітним роком, на підставі даних річної податкової декларації. Розмір місячного страхового внеску повинен бути не менше мінімального розміру страхового внеску за кожний місяць, розрахованого шляхом множення розміру мінімальної заробітної плати за відповідний місяць, у якому платник мав чистий дохід, на розмір страхового внеску, зазначеного в абзаці шостому пункту 4.7 цієї Інструкції. {Абзац другий підпункту 5.3.2 пункту 5.3 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005, із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 6-1 (z0616-06) від 15.05.2006, в редакції Постанови Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007}

5.3.3. Страхові внески платниками, визначеними підпунктом 2.1.5 пункту 2.1 цієї Інструкції, сплачуються до 1 квітня року, наступного за звітним, на підставі даних річної податкової декларації. Розмір місячного страхового внеску повинен бути не менше мінімального розміру страхового внеску за кожний місяць, розрахованого шляхом множення розміру мінімальної заробітної плати за відповідний місяць, у якому платник мав загальний місячний оподатковуваний дохід, на розмір страхового внеску, зазначений в абзаці шостому пункту 4.7 цієї Інструкції. {Підпункт 5.3.3 пункту 5.3 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 3-1 (z0233-05) від 31.01.2005, із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду N 6-1 (z0616-06) від 15.05.2006, в редакції Постанови Пенсійного фонду N 2-2 (z0071-07) від 18.01.2007}

5.3.4. Страхові внески платниками, визначеними підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 цієї Інструкції, які обрали особливий спосіб оподаткування, сплачуються ними за себе та членів своїх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (підпункт 2.1.4 пункту 2.1 цієї Інструкції), до 20 числа поточного місяця за попередній у фіксованому розмірі.

{Підпункт 5.3.5 пункту 5.3 виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 3-3 (z0125-08) від 25.01.2008}

5.4. Страхові внески обчислюються виключно в грошовій формі, у тому числі з виплат (доходу), нарахування яких здійснюється у натуральній формі.

Обчислення страхових внесків із сум, виражених в іноземній валюті, здійснюється шляхом перерахування зазначених сум у національну валюту України за курсом валют, установленим Національним банком України на день обчислення страхових внесків.© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков