Инструкция о порядке расчета и взимания государственной пошлины

45. При визначенні розміру державного мита за видачу свідоцтв про право на спадщину відповідно до чинного законодавства в рахунок не приймаються і у вартість спадкового майна не включаються:

страхові суми за договорами особистого і майнового страхування;

облігації державних позик та інші цінні папери, вклади в установах банків;

суми заробітної плати;

авторське право і суми авторського гонорару, в тому числі суми винагород авторам відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій і промислових зразків, а також вартість іншого майна, на яке за видачу свідоцтва про право на спадщину Декретом "Про державне мито" (7-93) встановлена пільга щодо сплати мита.

За видачу свідоцтв про право на спадщину акредитивів і чеків Державного експортно-імпортного банку України державне мито сплачується на загальних підставах.

46. За видачу подружжю свідоцтва про право на спадщину майна, нажитого за час шлюбу, після смерті одного з них державне мито справляється з вартості тієї його частки, що фактично переходить у спадок. У цих випадках склад спадкового майна визначається у порядку, передбаченому Законодавством про шлюб і сім'ю.

47. За вчинення нотаріальних дій, за які справляється пропорційне мито, воно обчислюється з суми, що показана сторонами з додержанням правил, викладених у пунктах 48-56 цієї Інструкції.

48. При обчисленні суми державного мита за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, а також іншого нерухомого майна, що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб, вартість таких договорів приймається виходячи із суми договору, але не нижче його інвентаризаційної або балансової вартості з урахуванням коефіцієнтів індексації вартості цих об'єктів та зносу на момент відчуження, що вказується в довідках-характеристиках бюро технічної інвентаризації. (Пункт 48 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 165 (z0374-98) від 03.04.98)

49. Державне мито за посвідчення договорів міни та дарування земельних ділянок, переданих громадянам безоплатно відповідно до статті 121 Земельного кодексу України (2768-14) для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), садівництва, дачного й гаражного будівництва, а також за посвідченням договорів міни та дарування земельних ділянок, які належать юридичним особам на правах власності відповідно до статті 82 Земельного кодексу України, обчислюється із суми договору, але не нижче нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановленої Законом України "Про плату за землю" (2535-12). При посвідченні інших цивільно-правових угод з зазначеними вище земельними ділянками державне мито справляється відповідно до Декрету "Про державне мито" (7-93) та з урахуванням вимог Земельного кодексу України.

За посвідчення договорів оренди (суборенди) земельних ділянок державне мито справляється з експертної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Закону України "Про оцінку земель" (1378-15). У разі відсутності грошової (експертної) оцінки земель державне мито справляється із суми договору.

За видачу свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку державне мито справляється з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, встановленої Законом України "Про плату за землю" (2535-12).

При здійсненні зазначених цивільно-правових угод сплата державного мита провадиться за ставками, які встановлені Декретом "Про державне мито" (7-93).

(Пункт 49 розділу V в редакції Наказу ДПА N 243 (z0607-04) від 24.04.2004)

50. За посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств платниками державного мита є юридичні і фізичні особи, які направили свої кошти на викуп майна вказаних підприємств.

51. За посвідчення договорів, платежі за які провадяться періодично (наприклад, за договорами оренди майна), сума, з якої обчислюється і сплачується державне мито, визначається виходячи із загальної суми платежів за договір за весь час його дії. Якщо договір укладено на невизначений строк, то мито обчислюється і сплачується виходячи із загальної суми платежів за договором, але не більше, ніж за три роки.

52. За посвідчення договорів, сума яких визначена виразом "від - до", державне мито обчислюється і справляється виходячи з більшої суми.

53. За посвідчення договорів про поступку вимозі та переведення боргу, про продовження строку дії раніше укладеного договору або збільшення початкової суми договору державне мито обчислюється і справляється виходячи з оцінки нездійснених прав і невикористаних обов'язків або суми, на яку збільшується сума раніше укладених договорів.

54. За посвідчення договорів міни державне мито обчислюється з вартості того обмінюваного майна, яке, включаючи грошову доплату, буде мати вищу вартість.

Примітка. За посвідчення договору міни державне мито справляється з більшої вартості обмінюваного майна чи транспортного засобу за ставками, вказаними в підпунктах "а", "б", "г" пункту 3 статті 3 Декрету "Про державне мито" (7-93) відповідно до родинних відносин.

55. За посвідчення договору майнового найму, за умовами якого до суми платежів зараховується вартість збудованих наймачем будівель та інших споруд, обладнання приміщень, вартість проведеного наймачем капітального ремонту тощо, сума, з якої обчислюється і справляється державне мито, визначається виходячи із розміру платежів за договором, з урахуванням зарахованих сум.

56. За вчинення виконавчих написів належна до сплати сума державного мита, у випадку звільнення стягувача від її сплати, стягується з боржника разом з боргом за написом державної нотаріальної контори.

57. За нотаріальне посвідчення угоди про передачу прав і обов'язків за раніше укладеними угодами (в тому числі і за угодами відчуження житлових будинків), за посвідчення договорів застав, за посвідчення договорів відчуження житлових будинків на знос, за посвідчення договорів продажу, міни і дарування майна (крім згаданого в підпунктах "а", "б", "г" пункту 3 статті 3 Декрету "Про державне мито") мито справляється за ставкою, визначеною підпунктом "д" пункту 3 статті 3 цього Декрету.

58. За ставкою, встановленою за посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці, справляється державне мито за посвідчення договорів про порядок користування житловим будинком, угод про розірвання раніше укладених договорів.

За посвідчення угод про продовження строку дії або збільшення суми договору державне мито справляється, залежно від характеру договору, за тими ж ставками, що застосовувалися при оплаті митом первісних договорів.

59. За посвідчення договорів відчуження моторних човнів, катерів, яхт, барж, автопричепів, мотосаней та іншого рухомого майна державне мито справляється в порядку і за ставками, передбаченими підпунктом "г" пункту 3 статті 3 Декрету "Про державне мито".

60. Пільги щодо сплати державного мита за вчинення нотаріальних дій встановлені статтею 4 Декрету "Про державне мито" (7-93).

При наданні громадянам пільг по державному миту за вчинення нотаріальних дій слід мати на увазі:

1. Не втрачають права на пільгу по державному миту за видачу свідоцтва про право на спадщину на житловий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, спадкоємці, які проживали із спадкодавцем, але тимчасово виїхали з постійного місця проживання у зв'язку з навчанням (студенти, аспіранти, учні), тривалим відрядженням, проходженням військової служби.

2. При видачі громадянам свідоцтва про право на спадщину на житлові будинки в сільській місцевості для надання пільги по сплаті державного мита обов'язковою умовою є майбутнє проживання спадкоємців у цьому будинку. Спадкоємці при одержанні свідоцтва про право на спадщину сплачують державне мито у встановленому порядку. В подальшому при пред'явленні відповідних документів про прописку або реєстрацію місця проживання у спадковому будинку, що знаходиться у сільському населеному пункті, та довідки з роботи у сільській місцевості за заявою громадянина державне мито підлягає поверненню, якщо не минув рік з дня зарахування його до бюджету.

Пільга по сплаті державного мита, встановлена пунктом 18 статті 4 Декрету "Про державне мито" (7-93), надається по діях і документах, що стосуються безпосередньо цих громадян, незалежно від того, хто звернувся за вчиненням в їхніх інтересах дій та одержанням документів.

61. За доручення і заповіти, посвідчені службовими особами відповідно до ч.2 ст.65 та ст.542 Цивільного кодексу УРСР (1540-06), що прирівнюються до нотаріально посвідчених, а також доручення, які відповідно до ч.3 ст.65 Цивільного кодексу УРСР посвідчуються організацією, в якій довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційною організацією за місцем його проживання, а також адміністрацією стаціонарного лікувально-профілактичного закладу, в якому він перебуває на лікуванні, - державне мито не сплачується.

Не відноситься до нотаріальних дій і не оплачується державним митом реєстрація виконкомами сільських, селищних і міських Рад народних депутатів актів про поділ колгоспного, колективного, селянського (фермерського) двору, а також видача будь-яких довідок і документів, не пов'язаних з нотаріальними діями, і реєстрація договорів купівлі-продажу житлового будинку (частини будинку), що знаходиться в населеному пункті.

ДЕРЖАВНЕ МИТО ПО СПРАВАХ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ
В ОРГАНАХ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ І
МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ


62. Органи Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ України справляють державне мито за видачу документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів; за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства); за видачу або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства; за оформлення віз для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України; за видачу нового зразка паспорта громадянина України (крім обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка); за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії. (Пункт 62 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА Наказу ДПА N 487 (z0986-03) від 15.10.2003)

63. Сплата державного мита за оформлення вказаних вище документів провадиться за ставками, встановленими пунктом 6 статті 3 Декрету "Про державне мито" (7-93).

64. При наданні пільг громадянам за видачу вказаних документів слід мати на увазі, що до числа громадян, яким надається пільга щодо сплати державного мита за видачу документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний зі смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку зі смертю або тяжкою хворобою близьких родичів, відносяться батьки, діти, подружжя, рідні брати і сестри.

Підставою для надання пільги по державному миту цим громадянам є довідки Товариства Червоного Хреста України, лікувального закладу та документи, що підтверджують родинні зв'язки, копії яких повинні знаходитися у відділах віз і реєстрацій.

Для громадян України та осіб, які їх супроводжують, пільга по державному миту за видачу їм документів на виїзд за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним із Чорнобильською катастрофою, надається на підставі документів відповідних лікувальних закладів, що додаються до заяви на видачу документів на виїзд.

Особи, звільнені від сплати державного мита за видачу їм документів на виїзд за кордон, звільняються і від сплати державного мита за внесення будь-яких змін до цих документів.

65. Без сплати державного мита видаються також документи на право виїзду за кордон громадянам України, які працюють в установах і організаціях за кордоном, їх дружинам і дітям при поверненні до місця служби із відпусток, проведених в Україні (якщо інше не передбачено законодавством).

Примітка. Громадяни, які одержали пільгові закордонні паспорти, при виїзді за кордон у приватних справах сплачують державне мито на загальних підставах.

66. Сплачені суми державного мита підлягають поверненню при відмові у видачі документів, у тому числі при відмові в задоволенні заяви про вихід із громадянства України, у випадках, коли після сплати державного мита громадяни не зверталися за видачею документів, а також якщо державне мито сплачене в більшому розмірі, ніж передбачено Декретом "Про державне мито".

У випадках, коли громадяни відмовляються від поїздки за кордон після одержання дозволу на виїзд, сплачене державне мито не повертається.

СПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА ЗА ПРОПИСКУ
АБО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ


67. Державне мито за прописку або реєстрацію місця проживання справляється при прописці або реєстрації місця проживання органами внутрішніх справ і у відповідних випадках виконкомами сільських, селищних Рад народних депутатів у розмірі, встановленому підпунктом "м" пункту 6 статті 3 Декрету "Про державне мито" (7-93), за кожну прописку паспорта або документа, що його замінює, чи за реєстрацію місця проживання. Не сплачується державне мито за прописку або реєстрацію місця проживання у зв'язку з обміном паспорта по закінченні строку його дії або в зв'язку зі зміною назви вулиці чи нумерації будинків та реєстрації місця проживання в готелях, будинках колгоспників, мотелях, кемпінгах, туристичних базах, санаторіях, кімнатах та будинках відпочинку, пансіонатах тощо, якщо час проживання не перевищує термінів, встановлених Інструкцією Міністерства внутрішніх справ України з цього питання.

СПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА ЗА ВЧИНЕННЯ
АКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ


68. За вчинення актів громадянського стану, а також за видачу громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану і свідоцтв у зв'язку зі зміною, доповненням і поновленням записів актів громадянського стану державне мито сплачується до подання заяви в розмірах, встановлених пунктом 5 статті 3 Декрету "Про державне мито" (7-93).

Примітка. За вказаними ставками мито обчислюється також виконкомами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, на які покладена реєстрація актів громадянського стану.

69. За реєстрацію переміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни при реєстрації шлюбу) мито в розмірі, встановленому підпунктом "в" пункту 5 статті 3 Декрету "Про державне мито" (7-93), справляється із заявника, який подав про це заяву, а також з повнолітніх дітей, які у зв'язку з цим подали заяву про переміну прізвища або по батькові. В такому ж розмірі справляється мито у випадку реєстрації переміни прізвища особи, яка після реєстрації шлюбу знову змінює своє прізвище на прізвище чоловіка (дружини) або, навпаки, прізвище, прийняте при одруженні, на дошлюбне.

За реєстрацію переміни прізвища, імені та по батькові членів однієї сім'ї державне мито справляється з кожного члена сім'ї, на якого проводиться окремий запис. Коли реєструється один акт про одночасну зміну як прізвища, так і імені та по батькові, мито справляється за цей акт.

За реєстрацію повторної переміни прізвища, імені та по батькові, не пов'язаних з реєстрацією шлюбу, державне мито сплачується в розмірі, встановленому підпунктом "г" пункту 5 статті 3 Декрету " Про державне мито".

За видачу свідоцтва в зв'язку з виправленням записів актів громадянського стану, обумовленого переміною прізвища, імені та по батькові, державне мито за виправлення записів, складених на саму особу, яка змінила прізвище, ім'я та по батькові, не справляється. За виправлення актових записів на неповнолітніх дітей, у зв'язку з переміною прізвища або імені батьків державне мито справляється на загальних підставах.

70. Внесена сума державного мита повертається повністю у випадку відмови ЗАГСу в реєстрації того чи іншого акта громадянського стану чи у видачі відповідного документа. Також повертається мито, сплачене за реєстрацію актів громадянського стану, які анульовані на підставі рішення суду. Крім того, мито (крім сплаченого марками) підлягає поверненню у випадку, коли після його сплати платник не звернувся за вчиненням тієї чи іншої дії. Мито не повертається, якщо після подання заяви сам заявник відмовився від реєстрації відповідного акту чи від одержання документа, або коли після внесення на підставі рішення суду мита за реєстрацію акта про розірвання шлюбу подружжя помирилося.

СПРАВЛЯННЯ ДЕРЖАВНОГО МИТА ЗА ВИДАЧУ
ДОЗВОЛУ НА ПРАВО ПОЛЮВАННЯ І РИБАЛЬСТВА


71. Державне мито за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок справляється у розмірі, встановленому підпунктом "т" пункту 6 статті 3 Декрету "Про державне мито" (7-93). (Пункт 71 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА Наказу ДПА N 487 (z0986-03) від 15.10.2003)

72. Громадяни, які виявили бажання стати мисливцями, пишуть заяву та заповнюють анкету встановленого зразка і здають їх уповноваженому державним органом мисливствознавцю в районі, який зібрані заяви та анкети надсилає до державного органу області.

Спеціально уповноважені державні органи в галузі ведення мисливського господарства отримують від Державного комітету лісового господарства України необхідну кількість бланків посвідчень мисливця та контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання.

Термін дії посвідчення мисливця не обмежений. Контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання діє протягом одного мисливського сезону.

Державне мито справляється при видачі щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання.

Квитанція про сплату державного мита подається громадянами уповноваженому державним органом мисливствознавцю в районі, який передає її до державного органу області.

Ведення справ з питань видачі посвідчень мисливця та контрольних карток обліку добутої дичини і порушень правил полювання здійснюється: Державним комітетом лісового господарства України - для жителів м. Києва; обласними управліннями лісового господарства, державними лісогосподарськими об'єднаннями - для жителів Автономної Республіки Крим, областей; Севастопольським державним лісомисливським господарством - для жителів м. Севастополя.

Документи на право полювання дійсні за наявності посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита.

Громадяни, які виявили бажання отримати квитки рибалок, звертаються до уповноваженого органу з питань рибного господарства та їх територіальних органів, установ та організацій, які мають право видавати квитки рибалок, та сплачують державне мито при видачі квитків рибалок.

Квитанція про сплату державного мита зберігається в уповноважених органах у галузі ведення рибного господарства, у справах з питань видачі квитків рибалок.

(Пункт 72 розділу V в редакції Наказу ДПА Наказу ДПА N 487 (z0986-03) від 15.10.2003)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков