Инструкция о проведении исполнительных действий

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 74/5 від 15.12.99 м.Київ
Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
15 грудня 1999 р. за N 865/4158

Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 62/5 (z0964-00) від 04.12.2000 N 2/5 (z0011-01) від 09.01.2001 N 28/5 (z0388-01) від 04.05.2001 N 9/5 (z0186-02) від 20.02.2002 N 91/5 (z0838-02) від 21.10.2002 N 10/5 (z0111-03) від 11.02.2003 N 42/5 (z0354-03) від 08.05.2003 N 43/5 (z0388-03) від 20.05.2003 N 50/5 (z0414-03) від 29.05.2003 N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003 N 137/5 (z1037-03) від 11.11.2003 N 139/5 (z1053-03) від 17.11.2003 N 169/5 (z1207-03) від 23.12.2003 N 47/5 (z0751-04) від 21.06.2004 N 108/5 (z1190-04) від 21.09.2004 N 118/5 (z1313-04) від 14.10.2004 N 121/5 (z1340-04) від 20.10.2004 N 141/5 (z1602-04) від 20.12.2004 N 2/5 (z0020-05) від 11.01.2005 N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005 N 100/5 (z1267-05) від 26.10.2005 N 102/5 (z1363-05) від 11.11.2005 N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007 N 245/5 (z0135-08) від 19.02.2008}

На виконання Закону України "Про виконавче провадження" (606-14) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про проведення виконавчих дій (додається) та ввести її в дію з 1 січня 2000 року.

2. Заступнику Міністра - директору Департаменту державної виконавчої служби Тертичному В.Г. довести зазначену Інструкцію до відома підпорядкованих відділів державної виконавчої служби та забезпечити контроль за її виконанням.

3. Визнати такою, що не застосовується на території України, Інструкцію про виконавче провадження, затверджену наказом Міністра юстиції СРСР від 15 листопада 1985 року N 22 (v0022323-85).

Міністр юстиції С.Р.Станік

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
15.12.99 N 74/5

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
15 грудня 1999 р. за N 865/4158

Інструкція про проведення виконавчих дій

(У тексті Інструкції слова "арбітражний" та "відділ Державної виконавчої служби" в усіх відмінках замінено словами "господарський" та "відділ державної виконавчої служби" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

(У тексті Інструкції слово "відділ" у всіх відмінках і числі замінено словом "орган" у відповідному відмінку і числі згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Ця Інструкція розроблена на виконання Закону України "Про виконавче провадження" (606-14) (далі - Закон), визначає умови та порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до Закону, інших нормативно-правових актів підлягають примусовому виконанню в разі невиконання їх у добровільному порядку.

1. Загальні положення

1.1. Примусове виконання рішень державною виконавчою службою здійснюється на підставі виконавчих документів, визначених Законом (606-14).

Відповідно до Закону (606-14) державною виконавчою службою підлягають виконанню такі виконавчі документи:

виконавчі листи, що видаються судами, та накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського суду;

ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у випадках, передбачених законом;

судові накази;

виконавчі написи нотаріусів;

посвідчення комісій щодо трудових спорів, що видаються на підставі відповідних рішень цих комісій;

постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння і користування культовими будівлями та майном;

постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу;

рішення інших органів державної влади у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу;

рішення Європейського Суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини" (3477-15).

{Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003, N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005, N 100/5 (z1267-05) від 26.10.2005, в редакції Наказу Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

1.2. Провадження примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) здійснюється відповідно до Закону (606-14), інших нормативно-правових актів та цієї Інструкції.

{Пункт 1.3 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

1.4. У виконавчому документі повинні бути зазначені:

назва документа, дата видачі та найменування органу, посадової особи, що видали виконавчий документ;

дата й номер рішення, за яким видано виконавчий документ;

найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника за його наявності (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за його наявності (для фізичних осіб - платників податків), а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, такі як дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника тощо; (Абзац четвертий пункту 1.4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

резолютивна частина рішення;

дата набрання чинності рішенням;

строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Виконавчий документ має бути підписаний уповноваженою особою і скріплений печаткою.

Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до виконавчих документів. (Абзац дев'ятий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

1.5. Державний виконавець уживає заходів примусового виконання, якщо боржник не виконує добровільно рішення у встановлений виконавцем строк відповідно до статті 24 Закону (606-14).

Заходами примусового виконання рішень є:

звернення стягнення на грошові кошти боржника;

звернення стягнення на інші види майна боржника;

звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), доходи, пенсію, стипендію боржника;

вилучення в боржника й передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні;

відібрання дитини;

інші заходи, передбачені рішенням.

1.6. Вимоги державного виконавця щодо виконання зазначених у пункті 1.1 цієї Інструкції рішень є обов'язковими для всіх органів, організацій, посадових осіб, громадян і юридичних осіб на території України.

Державному виконавцю у встановлений ним строк мають бути надані безкоштовно документи або їх копії, потрібні для здійснення його повноважень.

Невиконання законних вимог державного виконавця тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 88 Закону.

1.7. Бланки документів виконавчого провадження та бланки для копій документів виконавчого провадження

1.7.1. Зразки та технічні описи бланків документів виконавчого провадження та бланків для копій документів виконавчого провадження (далі - бланки та бланки для копій) затверджуються Міністерством юстиції України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 283 (283-93-п) "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" (зі змінами та доповненнями).

1.7.2. З використанням бланків складаються такі документи виконавчого провадження:

акт опису й арешту майна (додаток 21);

постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження (додаток 26);

акт вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу (додаток 29);

квитанційна книжка (додаток 30);

розпорядження (додаток 33).

1.7.3. Копії акта опису й арешту майна (додаток 21-1), постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження (додаток 26-1), акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу (додаток 29-1) складаються з використанням бланків для копій.

1.7.4. Документи та копії документів виконавчого провадження, передбачені пунктами 1.7.2, 1.7.3 та складені без використання бланків або бланків для копій, вважаються недійсними.

(Інструкцію доповнено пунктом 1.7 згідно з Наказом Мін'юсту N 62/5 (z0964-00) від 04.12.2000; в редакції Наказу Мін'юсту N 28/5 (z0388-01) від 04.05.2001)

1.8. Контроль за законністю виконавчого провадження здійснюється у відповідності до статей 8 - 8-3 Закону України "Про виконавче провадження" (606-14).

Керівник органу державної виконавчої служби при здійсненні контролю за діями державного виконавця під час виконання рішень, якщо вони суперечать вимогам Закону (606-14), вправі своєю постановою скасувати постанову, акт, інший процесуальний документ, винесений у виконавчому провадженні державним виконавцем, який йому безпосередньо підпорядкований, зобов'язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, передбаченому цим Законом. {Пункт 1.8 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 245/5 (z0135-08) від 19.02.2008}

Керівник органу державної виконавчої служби з власної ініціативи або за заявою сторін виконавчого провадження може виправити допущені в процесуальних документах, винесених державним виконавцем, який йому безпосередньо підпорядкований, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься постанова. {Пункт 1.8 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 245/5 (z0135-08) від 19.02.2008}

Керівник органу державної виконавчої служби вищого рівня в разі виявлення порушень вимог Закону (606-14) своєю постановою визначає вказані порушення та надає доручення керівнику органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, щодо проведення дій, визначених абзацами другим та третім цього пункту. {Пункт 1.8 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 245/5 (z0135-08) від 19.02.2008}

Постанова державного виконавця про відкриття виконавчого провадження не може бути скасована лише з формальних підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 19 Закону (606-14), які не перешкоджають подальшому провадженню виконавчих дій. {Пункт 1.8 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 245/5 (z0135-08) від 19.02.2008}

(Інструкцію доповнено пунктом 1.8 згідно з Наказом Мін'юсту N 141/5 (z1602-04) від 20.12.2004)

2. Учасники виконавчого провадження

2.1. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, їх права та обов'язки

2.1.1. Учасниками виконавчого провадження є державний виконавець, сторони, представники сторін, експерти, спеціалісти, перекладачі. (Абзац перший пункту 2.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Для проведення виконавчих дій державним виконавцем у разі потреби залучаються поняті, працівники органів внутрішніх справ, представники органів опіки і піклування, представники органів і установ освіти, медичні працівники, а також представники інших органів і установ у порядку, встановленому Законом (606-14) цією Інструкцією, Інструкцією про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України від 25.06.2002 N 607/56/5 (z0541-02), зареєстрованою в Мін'юсті України 27.06.2002 за N 541/6829 (із змінами і доповненнями), Порядком взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби, затвердженим спільним наказом Міністерства юстиції України та Державної податкової адміністрації України від 03.07.2002 N 60/5; 304 (z0555-02), зареєстрованим в Мін'юсті України 04.07.2002 за N 555/6843, та іншими нормативно-правовими актами. (Абзац другий пункту 2.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

У разі необхідності для проведення чи організації виконавчих дій державний виконавець має право залучати на платній основі, у тому числі за рахунок авансового внеску стягувача, суб'єктів господарювання, які в установленому законом порядку одержали ліцензії на: будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); операції у сфері поводження з небезпечними відходами; надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; проведення землевпорядних та землеоціночних робіт. (Пункт 2.1.1 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

2.1.2. Загальні права і обов'язки державних виконавців у виконавчому провадженні визначені статтею 5 Закону. Державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому законом та передбачені цією Інструкцією права і обов'язки в точній відповідності до закону, не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб, роз'яснювати особам, які беруть участь у виконавчому провадженні або залучаються до проведення виконавчих дій, їх права та обов'язки. (Пункт 2.1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

2.1.3. Сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, яка зобов'язана за рішенням учинити певні дії (передати майно, виселитись з приміщення, виконати інші обов'язки, передбачені рішенням) або утриматися від їх учинення. (Абзац другий пункту 2.1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

У виконавчих провадженнях про стягнення сум у дохід Державного бюджету України стягувачем є орган, за позовом якого судом винесено відповідне рішення, або орган, який відповідно до закону прийняв таке рішення. У виконавчих провадженнях про стягнення у доход Державного бюджету України судового збору (державного мита) стягувачем є орган державної податкової служби. {Пункт 2.1.3 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

У виконавчому провадженні можуть брати участь кілька стягувачів або боржників. Кожен з них щодо іншої сторони має право брати участь у виконавчому провадженні самостійно або доручити участь у виконавчому провадженні одному із співучасників.

У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Державний виконавець на підставі рішення суду виносить постанову (додаток 1) про заміну сторони її правонаступником, визначеним відповідно до чинного законодавства. (Абзац пункту 2.1.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Для правонаступника всі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові в тій мірі, у якій вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив. (Абзац пункту 2.1.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Абзац пункту 2.1.3 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Абзац пункту 2.1.3 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Абзац пункту 2.1.3 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Абзац пункту 2.1.3 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Абзац пункту 2.1.3 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

2.1.4. Сторони та інші учасники виконавчого провадження мають право знайомитись з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні й письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених Законом (606-14), оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого провадження та користуватись іншими правами, наданими Законом. (Абзац перший пункту 2.1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Стягувач має право подати заяву про видачу дубліката виконавчого документа, про поновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання, про відмову від стягнення й повернення виконавчого документа.

Сторони можуть подати письмові заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувачами, укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, яка визнається судом, оспорювати належність майна і його оцінку. {Абзац третій пункту 2.1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005, N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

За виконавчим документом про стягнення коштів за погодженням із стягувачем боржник може передати стягувачу в рахунок повного або часткового погашення боргу власне майно. (Пункт 2.1.4 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Сторони зобов'язані письмово повідомляти державного виконавця про виникнення обставин, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження, установлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи місцезнаходження, а боржник - фізична особа - про зміну місця роботи. (Пункт 2.1.4 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Боржник зобов'язаний у строк, установлений державним виконавцем, надати достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, рахунки в банківських та фінансових установах, своєчасно з'явитися за викликом державного виконавця, письмово повідомити державного виконавця про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб. (Пункт 2.1.4 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, зобов'язані сумлінно користуватися усіма наданими їм правами з метою забезпечення повного і своєчасного вчинення виконавчих дій. (Пункт 2.1.4 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

2.1.5. Сторони можуть реалізовувати свої права й обов'язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь громадянина у виконавчому провадженні не позбавляє його права мати представника, за винятком випадку, коли боржник зобов'язаний згідно з рішенням учинити певні дії особисто.

Неповнолітні та особи, визнані судом недієздатними, здійснюють свої права та виконують обов'язки у виконавчому провадженні відповідно до вимог закону.

Якщо стороною виконавчого провадження є особа, визнана судом безвісно відсутньою, державний виконавець своєю постановою залучає до участі у виконавчому провадженні особу, яка є опікуном її майна.

Участь юридичних осіб у виконавчому провадженні здійснюється їх керівниками чи органами, посадовими особами, які діють у межах повноважень, наданих їм законом, або через представників юридичної особи. Повноваження представника мають бути підтверджені довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону.

(Пункт 2.1 доповнено пунктом 2.1.5 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

2.1.6. Представниками у виконавчому провадженні не можуть бути:

особи, які не досягли 18 років, крім випадків, передбачених законом;

особи, над якими встановлено опіку чи піклування;

судді, слідчі, прокурори, державні виконавці, крім випадків, коли вони діють як законні представники або як уповноважені особи відповідного органу, що є стороною виконавчого провадження;

інші особи, які відповідно до закону не можуть здійснювати представництво.

(Пункт 2.1 доповнено пунктом 2.1.6 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

2.2. Участь у виконавчому провадженні експерта або спеціаліста та суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання {Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

2.2.1. Для з'ясування та роз'яснення питань, що виникають при здійсненні виконавчого провадження й потребують спеціальних знань, державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторін призначає своєю постановою (додаток 2) експерта або спеціаліста та суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, а при потребі - кількох спеціалістів або експертів. {Абзац перший пункту 2.2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

Як експерт або спеціаліст може бути запрошена будь-яка дієздатна особа, яка має потрібні знання, кваліфікацію, досвід роботи у відповідній галузі. Експерт має бути віднесеним до Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян.

Експерт або спеціаліст зобов'язаний дати письмовий висновок з питань, що поставлені йому державним виконавцем у постанові, а також давати усні пояснення та рекомендації щодо дій, які виконуються в його присутності. (Абзац третій пункту 2.2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

2.2.2. Експерт або спеціаліст та суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання має право на винагороду за надані ним послуги, розмір якої визначає начальник відповідного органу державної виконавчої служби за розрахунком, поданим експертом або спеціалістом (якщо розмір винагороди перевищує 500 грн., то її визначає начальник органу державної виконавчої служби за погодженням з начальником відповідного органу державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, за розрахунком, поданим експертом або спеціалістом), (але не більше ніж передбачено Інструкцією про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, державної виконавчої служби, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року N 710 (710-96-п). Ця винагорода та інші витрати на проведення експертизи належать до витрат, пов'язаних із здійсненням виконавчих дій. Про виплату винагороди державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником органу державної виконавчої служби (додаток 3). (Пункт 2.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мін'юсту N 9/5 (z0186-02) від 20.02.2002, N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

2.2.3. За відмову або ухилення від дачі висновку чи за дачу завідомо неправдивого висновку експерт несе кримінальну відповідальність, про що він має бути попереджений державним виконавцем. (Пункт 2.2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Збитки, завдані сторонам неправдивим висновком експерта або спеціаліста, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законом. (Пункт 2.2.3 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання несе відповідальність за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна в порядку, установленому законом. {Пункт 2.2.3 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}

Копія постанови державного виконавця про призначення у виконавчому провадженні експерта або спеціаліста та суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання в 3-денний строк з дня її винесення надсилається сторонам. Заявлений сторонами відвід експерту або спеціалісту вирішується в порядку, передбаченому статтею 17 Закону (606-14). {Пункт 2.2.3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 170/5 (z0322-07) від 10.04.2007}© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков