Инструкция о проведении исполнительных действий

5.9. Передача стягувачеві предметів, зазначених у виконавчому документі

5.9.1. У разі присудження стягувачеві предметів, зазначених у виконавчому документі, державний виконавець вилучає ці предмети в боржника і передає їх стягувачеві, про що складає відповідний акт (додаток 21). У разі знищення речі, що мала бути передана стягувачеві в натурі, державний виконавець складає акт про неможливість виконання, який є підставою для закриття виконавчого провадження.

5.9.2. Отримавши виконавчий документ про присудження стягувачеві предметів, державний виконавець у встановлений строк виносить постанову про відкриття виконавчого провадження (додаток 7) і встановлює боржнику строк для добровільного виконання рішення. Одночасно в постанові вказуються час та місце примусового виконання рішення про передачу стягувачеві присуджених предметів, якщо рішення не буде виконано добровільно, а також попередження стягувачеві про повернення йому виконавчого документа, якщо він протягом двох разів не з'явиться на виконання без поважних причин.

5.9.3. Якщо боржник не виконав рішення добровільно, то державний виконавець вилучає у нього в присутності понятих предмети, зазначені у виконавчому документі, і передає їх стягувачеві, про що складає акт вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу (додатки 29, 29-1) у трьох примірниках. Перший примірник залишається у виконавчому провадженні, інші вручаються стягувачеві та боржникові під розписку на першому примірнику.

У разі потреби опису великої кількості предметів заповнюється додаток до акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу (додатки 29-2, 29-3). При використанні додатка до акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу в розділі "Описане та арештовано майно згідно з переліком" акта робиться відмітка із зазначенням серії та номера додатка.

Перший примірник акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу та перший примірник додатка до акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу (додатки 29, 29-2) складаються з використанням бланків документів виконавчого провадження, інші примірники (додатки 29-1, 29-3) - з використанням бланків для копій документів виконавчого провадження.

На першому примірнику акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу/додатка до акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу зазначаються серії та номери бланків для копій документів виконавчого провадження, що були використані для складання копій цього акта/додатка. На копіях акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу/додатка до акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу зазначаються серія та номер першого примірника акта/додатка.

(Пункт 5.9.3 в редакції Наказу Мін'юсту N 28/5 (z0388-01) від 04.05.2001)

5.9.4. Якщо стягувач удруге не з'явиться на місце виконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем час, то державний виконавець складає акт про неявку стягувача на місце виконання (додаток 5) і виносить постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві.

5.9.5. У разі письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника при виконанні рішення про передачу їх стягувачеві, державний виконавець повертає зазначені предмети боржникові під розписку і виносить постанову про закінчення виконавчого провадження. При цьому внесений стягувачем авансовий внесок поверненню не підлягає. (Пункт 5.9.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

5.9.6. Якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про передачу стягувачеві присуджених предметів, то державний виконавець вирішує питання про притягнення його до відповідальності, встановленої чинним законодавством.

5.10. Звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку

5.10.1. Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення, земельну ділянку, що є нерухомим майном, провадиться у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу провадиться звернення стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржникові.

Такими земельними ділянками можуть бути земельні ділянки, на які видані державні акти на право приватної власності і межі яких установлені в натурі (на місцевості), як це передбачено статтею 125 Земельного кодексу України (561-12). (Абзац другий пункту 5.10.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Абзац третій пункту 5.10.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Абзац четвертий пункту 5.10.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Абзац п'ятий пункту 5.10.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Абзац шостий пункту 5.10.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Абзац сьомий пункту 5.10.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

(Абзац восьмий пункту 5.10.1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

5.10.2. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру.

Разом з житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржникові. Такими земельними ділянками є земельні ділянки, зазначені в статті 40 Земельного кодексу України. (Абзац другий пункту 5.10.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

5.10.3. У разі звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку державний виконавець звертається з запитом до відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про належність зазначеного майна боржникові на праві власності та про його вартість, а також до нотаріального органу, чи не знаходиться це майно під арештом, забороною.

Одержавши документальне підтвердження належності боржникові на праві власності будинку чи іншого нерухомого майна, державний виконавець накладає на них арешт шляхом опису й оцінки за їх вартістю на момент арешту та надсилає повідомлення про накладення арешту нотаріальному органу за місцезнаходженням майна. Про накладення арешту на будинок чи інше нерухоме майно, заставлене третім особам, державний виконавець невідкладно повідомляє цих осіб.

5.10.4. Реалізація належних боржникові будинку, квартири та іншого нерухомого майна проводиться відповідно до закону шляхом продажу з прилюдних торгів. (Інструкцію доповнено пунктом 5.10.4 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

5.11. Підготовка державним виконавцем та проведення прилюдних торгів з реалізації нерухомого майна

Прилюдні торги з реалізації нерухомого майна організовують і проводять спеціалізовані організації, що мають право здійснювати операції з нерухомістю і визначені на тендерній (конкурсній) основі, і з якими укладено відповідний договір державною виконавчою службою.

Спеціалізована організація проводить прилюдні торги за заявкою державного виконавця.

Заявка на реалізацію арештованого майна повинна містити такі дані:

повне найменування органу державної виконавчої служби;

дату постанови про відкриття виконавчого провадження;

повне найменування боржника та стягувача, їх адреси, ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (за його наявності) - для юридичних осіб, індивідуальний ідентифікаційний номер (за його наявності) - для фізичних осіб - платників податків;

номер та дату акта опису й арешту майна;

найменування майна, його кількість;

початкову вартість майна, що виставляється на торги, за експертною оцінкою;

банківські реквізити органу державної виконавчої служби;

перелік документів, що додаються до заявки;

підпис начальника органу державної виконавчої служби.

До заявки додаються:

копія виконавчого документа;

копія акта опису й арешту майна;

документи, що характеризують об'єкт нерухомості (копія технічного паспорта на житловий будинок, квартиру тощо), у відповідності до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 N 127 (z0582-01), зареєстрованим у Мін'юсті України 10.07.2001 за N 582/5773 ;

копії документів, що підтверджують право власності або інше речове право на нерухоме майно, визначених статтею 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (1952-15) та пунктом 62 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 N 20/5 (z0283-04), зареєстрованим у Мін'юсті України 03.03.2004 за N 283/8882, зокрема: державний акт про право власності на земельну ділянку; нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу, довічного утримання, дарування, міни земельної ділянки або іншого нерухомого майна; договір про приватизацію майна державних підприємств; нотаріально посвідчений договір про поділ, перерозподіл, об'єднання нерухомого майна; свідоцтво про право на спадщину; свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя; свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів; свідоцтво про право власності на будівлю (частину будівлі), споруду; рішення суду про право власності на об'єкт незавершеного будівництва; акти приймання нерухомого майна до експлуатації; договори про іпотеку, оренду строком більше одного року, інші визначені законом документи щодо речових прав на нерухоме майно; рішення суду стосовно речових прав на нерухоме майно, обмежень цих прав, що набрали законної сили; інші акти органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийняті у межах повноважень, визначених законом;

у разі продажу об'єкта незавершеного будівництва - копія рішення про відведення земельної ділянки;

документ, що підтверджує вартість майна (експертний висновок, акт оцінки майна);

у разі продажу майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, - довідка про розмір частки державної власності в статутному фонді підприємства-боржника та копія повідомлення Фонду державного майна України про накладення арешту на майно такого боржника.

Прилюдні торги мають бути проведені спеціалізованою організацією у двомісячний строк з дня одержання заявки державного виконавця на їх проведення.

Акт про проведення прилюдних торгів затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби і є підставою для видачі відповідним органом свідоцтва про право власності.

Це свідоцтво є підставою для видачі відповідним органом акта про право власності на земельну ділянку в порядку, передбаченому законодавством.

(Пункт 5.11 в редакції Наказу Мін'юсту N 141/5 (z1602-04) від 20.12.2004)

5.12. Реалізація арештованого майна

5.12.1. Реалізація арештованого майна, за винятком майна, вилученого за законом з обігу та зазначеного в пункті 5.1.2 цієї Інструкції, здійснюється спеціалізованими організаціями, які залучаються на тендерній (конкурсній) основі, на підставі договорів між Державною виконавчою службою та спеціалізованими організаціями шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах. (Пункт 5.12.1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

5.12.2. Продаж майна боржника, за винятком нерухомого майна, здійснюють спеціалізовані організації. Такими спеціалізованими організаціями є суб'єкти господарювання, визначені на тендерній (конкурсній) основі, які здійснюють реалізацію майна шляхом проведення аукціонів. (Абзац перший пункту 5.12.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 10/5 (z0111-03) від 11.02.2003, N 42/5 (z0354-03) від 08.05.2003, N 115/5 (z0866-03) від 22.09.2003)

Порядок реалізації арештованого майна затверджено наказом Міністерства юстиції України від 15 липня 1999 року N 42/5 (z0480-99), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 1999 року за N 480/3773, із змінами і доповненнями. (Абзац другий пункту 5.12.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Якщо передане торговельним організаціям майно не буде продане протягом двох місяців, то воно підлягає переоцінці у термін не більше 10 днів. Державний виконавець переоцінює майно за участю представника торговельної організації у присутності стягувача і боржника чи їх представників та в строк не більше 5 днів передає акт переоцінки майна торговельній організації. Неявка стягувача або боржника не є підставою для припинення дії державного виконавця з переоцінки майна. Якщо в місячний строк після переоцінки майно не буде продано торговельною організацією, то державний виконавець повідомляє про це стягувача і пропонує йому визначитися щодо залишення за собою непроданого майна. (Абзац третій пункту 5.12.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 9/5 (z0186-02) від 20.02.2002)

5.12.3. Продаж нерухомого майна здійснюється шляхом проведення торгів спеціалізованими організаціями, які мають право здійснювати операції з нерухомістю в порядку, передбаченому законодавством України і визначеними на тендерній (конкурсній) основі. (Пункт 5.12.3 в редакції Наказу Мін'юсту N 91/5 (z0838-02) від 21.10.2002, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції N 10/5 (z0111-03) від 11.02.2003, N 42/5 (z0354-03) від 08.05.2003)

5.12.4. Міністерство юстиції України із спеціалізованими організаціями, зазначеними в пунктах 5.12.2, 5.12.3, укладає генеральні договори про реалізацію арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконанні рішень. (Інструкцію доповнено пунктом 5.12.4 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 42/5 (z0354-03) від 08.05.2003, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 121/5 (z1340-04) від 20.10.2004)

5.12.5. Передача арештованого майна на реалізацію спеціалізованим організаціям здійснюється на конкурсній основі після його вилучення у боржника та проведення його оцінки.

Після завершення оцінки майна та доведення її до відома сторін виконавчого провадження державний виконавець у п'ятиденний строк після закінчення строку оскарження оцінки готує всі необхідні документи на реалізацію майна та, у випадках, передбачених пунктом 5.12.6 цієї Інструкції, направляє їх на відповідне погодження. (Пункт 5.12.5 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

У разі, якщо вартість майна не перевищує 20 000 грн., то документи на реалізацію такого майна в той самий строк передаються державним виконавцем до відповідного органу державної виконавчої служби для організації конкурсу з передачі такого майна на реалізацію. (Пункт 5.12.5 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Після отримання відповідного погодження на реалізацію майна державний виконавець готує документи до конкурсу щодо передачі майна на реалізацію та протягом трьох днів з моменту отримання такого погодження, повідомляє відповідний орган державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та спеціалізовані організації, з якими укладено договори відповідно до пункту 5.12.4 Інструкції, про наявність арештованого майна, його місцезнаходження (зберігання), оцінку, за якою воно виставляється на продаж, установлює дату огляду арештованого майна та строк (не більше п'яти робочих днів з дати огляду арештованого майна), до якого спеціалізовані організації подають заяву про участь у конкурсі відповідному регіональному органу державної виконавчої служби стосовно його реалізації. Спеціалізовані організації про прийняте рішення повідомляють державного виконавця. (Абзац четвертий пункту 5.12.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

У разі, якщо виконавчі дії з арешту та вилучення майна у боржника проведені державним виконавцем органу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України чи підрозділу примусового виконання рішень відповідного органу державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, після отримання відповідного погодження на реалізацію майна державний виконавець готує документи до конкурсу щодо передачі майна на реалізацію та протягом трьох днів з моменту отримання такого погодження повідомляє керівника відповідного органу державної виконавчої служби та спеціалізовані організації, з якими укладено договори відповідно до пункту 5.12.4 Інструкції, про наявність арештованого майна, його місцезнаходження (зберігання), оцінку, за якою воно виставляється на продаж, установлює дату огляду арештованого майна та строк (не більше п'яти робочих днів з дати огляду арештованого майна), до якого спеціалізовані організації подають заяву до відповідного органу державної виконавчої служби про участь у конкурсі стосовно його реалізації. (Інструкцію доповнено абзацом згідно з Наказом Мін'юсту N 47/5 (z0751-04) від 21.06.2004, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Спеціалізовані організації про прийняте рішення повідомляють державного виконавця. (Інструкцію доповнено абзацом згідно з Наказом Мін'юсту N 47/5 (z0751-04) від 21.06.2004)

У заяві про участь у конкурсі зазначаються назва спеціалізованої організації, реквізити (адреса, телефон тощо).

Спеціалізовані організації, які не бажають узяти участь у конкурсі, зобов'язані в указаний державним виконавцем термін письмово повідомити відповідний орган державної виконавчої служби та державного виконавця про таку відмову. (Абзац шостий із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 47/5 (z0751-04) від 21.06.2004)

Щотижня відповідним відповідним органом державної виконавчої служби проводиться конкурс між спеціалізованими організаціями, з якими укладено договори відповідно до пункту 5.12.4 Інструкції (z0865-99), стосовно передачі на реалізацію арештованого державними виконавцями майна, про що обов'язково, не пізніше ніж за один день до проведення, інформуються вказані спеціалізовані організації. (Абзац сьомий із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 47/5 (z0751-04) від 21.06.2004)

Для організації та проведення конкурсу директор Департаменту державної виконавчої служби своїм розпорядженням, а начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальники обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції своїми наказами не рідше ніж один раз у рік затверджують комісію у складі голови та двох членів - з числа працівників відповідного органу державної виконавчої служби. Секретарем комісії призначається один з членів комісії. (Абзац восьмий із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 47/5 (z0751-04) від 21.06.2004)

У визначені день та час у ході засідання конкурсної комісії, після оголошення інформації про арештоване майно, що буде передано на реалізацію, спеціалізовані організації, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, безпосередньо голові конкурсної комісії подають пропозиції щодо реалізації арештованого майна в опечатаному конверті.

У пропозиціях зазначаються:

обґрунтована інформація щодо технічних можливостей для забезпечення організації реалізації арештованого майна та виконання взятих зобов'язань, зокрема: наявність відповідних приміщень, які забезпечують необхідні умови для проведення аукціонів чи прилюдних торгів (чи їх оренди); наявність складських приміщень та їх технічні характеристики; наявність технічних можливостей для транспортування арештованого майна тощо;

у разі необхідності наявність ліцензій чи інших дозволів на реалізацію окремих видів майна у відповідності до вимог чинного законодавства;

розмір винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна; (Абзац тринадцятий пункту 5.12.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 2/5 (z0020-05) від 11.01.2005)

інша необхідна інформація щодо можливостей спеціалізованої організації із забезпечення належної реалізації арештованого майна та виконання взятих зобов'язань.

Засідання комісії є відкритим. За результатами розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями комісія шляхом голосування визначає переможця, який здійснюватиме реалізацію арештованого майна.

Рішення про визначення переможця приймається простою більшістю голосів.

Майно передається на реалізацію тій спеціалізованій організації, яка запропонувала найбільш привабливі умови продажу арештованого майна.

Після закінчення засідання комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, у якому зазначаються:

відомості про учасників конкурсу;

результати голосування;

обґрунтування визначення переможця.

Протокол про результати проведення конкурсу підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні.

Якщо спеціалізованими організаціями запропоновано однакові умови або всі спеціалізовані організації відмовилися від прийняття на реалізацію запропонованого арештованого майна, воно за рішенням конкурсної комісії передається на реалізацію спеціалізованій організації за алфавітом у порядку черговості.

Результати проведеного конкурсу оголошуються відразу після його проведення та підписання протоколу.

Представники спеціалізованих організацій, які були присутні при проведенні конкурсу, ознайомлюються з протоколом під підпис.

Витяг з Протоколу про результати проведення конкурсу, у якому зазначена назва переможця та обґрунтування його визначення щодо умов проведення аукціонів чи прилюдних торгів, у триденний термін доводиться до відома відповідного територіального органу державної виконавчої служби. (Пункт 5.12.5 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 118/5 (z1313-04) від 14.10.2004)

(Інструкцію доповнено пунктом 5.12.5 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 42/5 (z0354-03) від 08.05.2003, в редакції Наказу Мін'юсту N 137/5 (z1037-03) від 11.11.2003)

5.12.6. Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації провадиться у строк, установлений державним виконавцем, але не раніше ніж через 5 днів після накладення арешту.

У разі накладення арешту при відкритті виконавчого провадження майно передається на реалізацію не раніше ніж через 10 днів, тобто після закінчення строку для оскарження постанови державного виконавця про відкриття виконавчого провадження.

Якщо вартість майна перевищує 20000 грн., то документи на реалізацію такого майна передаються державним виконавцем до спеціалізованої торговельної організації через відповідний орган державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції. (Пункт доповнено абзацом третім згідно з Наказом Мін'юсту N 9/5 (z0186-02) від 20.02.2002, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 42/5 (z0354-03) від 08.05.2003)

Державний виконавець подає до відповідного органу державної виконавчої служби всі необхідні документи на реалізацію майна. Указаний орган державної виконавчої служби в 3-денний термін з моменту надходження зазначених документів у разі відповідності їх чинному законодавству України надсилає документи державному виконавцю для підготовки їх до проведення конкурсу відповідно до пункту 5.12.5 цієї Інструкції, а в разі невідповідності матеріалів до вимог чинного законодавства України документи повертаються державному виконавцю для приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України. (Абзац пункту 5.12.6 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Якщо вартість майна перевищує 100 000 грн., то документи на реалізацію такого майна передаються державним виконавцем до спеціалізованої торговельної організації після погодження Міністерством юстиції України у такому порядку: {Абзац пункту 5.12.6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мін'юсту N 50/5 (z0414-03) від 29.05.2003, N 245/5 (z0135-08) від 19.02.2008}

а) державний виконавець подає для погодження до відповідного відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції висновок про документи щодо реалізації арештованого майна, затверджений начальником органу державної виконавчої служби, якому підпорядкований цей державний виконавець; (Підпункт "а" абзацу п'ятого пункту 5.12.6 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

б) указаний відділ державної виконавчої служби в 3-денний термін з моменту надходження зазначених документів, у разі відповідності їх чинному законодавству, супровідним листом надсилає висновок про документи щодо реалізації арештованого майна з обґрунтуванням відповідності їх чинному законодавству та копії цих документів до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України; (Підпункт "б" абзацу п'ятого пункту 5.12.6 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

в) Мін'юст України в 5-денний термін з моменту надходження зазначених документів, у разі відповідності їх чинному законодавству України, надає погодження на укладення договору про надання послуг з реалізації арештованого майна, про що письмово повідомляє відповідний орган державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;

г) відповідний орган державної виконавчої служби у 3-денний термін з моменту їх надходження надсилає зазначені документи до державного виконавця для підготовки їх до проведення тендера (конкурсу) щодо передачі майна на реалізацію; (Підпункт "г" абзацу п'ятого пункту 5.12.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

д) у разі виявлення невідповідності матеріалів вимогам чинного законодавства України відповідний орган державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції у 3-денний термін повертає вказані документи до органу державної виконавчої служби, що їх надав, а Мін'юст України у 5-денний термін - до органу державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції для приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України.

(Пункт 5.12.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Мін'юсту N 42/5 (z0354-03) від 08.05.2003)

Продукти та інші речі, що швидко псуються, передаються на реалізацію негайно після накладення на них арешту.

Між спеціалізованою торговельною організацією та органом державної виконавчої служби, від імені якого договір підписує начальник цього органу державної виконавчої служби, укладається договір про надання послуг з реалізації арештованого майна. При передачі арештованого майна (за винятком нерухомого) складається акт приймання-передавання, який є невід'ємною частиною договору про надання послуг з реалізації арештованого майна. (Пункт доповнено абзацом згідно з Наказом Мін'юсту N 9/5 (z0186-02) від 20.02.2002)

Не пізніше наступного робочого дня після підписання договору про надання послуг з реалізації арештованого майна державним виконавцем вносяться відповідні записи до Книги обліку арештованого майна, яке передано на реалізацію (далі - Книга обліку) (додаток 39). (Пункт 5.12.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Мін'юсту N 108/5 (z1190-04) від 21.09.2004)

Наступні записи до Книги обліку вносяться державним виконавцем не пізніше наступного робочого дня після вчинення відповідної дії (повідомлення спеціалізованої організації, надходження коштів тощо). (Пункт 5.12.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Мін'юсту N 108/5 (z1190-04) від 21.09.2004)

Про укладення із спеціалізованою торговельною організацією договору про надання послуг з реалізації арештованого майна (не пізніше наступного робочого дня) територіальні органи державної виконавчої служби повідомляють регіональні органи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції з доданням копій таких договорів. (Пункт 5.12.6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 118/5 (z1313-04) від 14.10.2004)

5.12.7. Якщо стягувач протягом 15 днів письмово не заявить про своє бажання залишити за собою непродане майно, то арешт з майна знімається, воно повертається боржникові, а виконавчий документ у разі відсутності в боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, повертається стягувачеві без виконання. (Абзац перший пункту 5.12.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Якщо вартість непроданого майна боржника перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом, і стягувач виявив бажання залишити за собою непродане майно, то він зобов'язаний протягом 15 днів з дня відповідного повідомлення державного виконавця внести на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби різницю між вартістю непроданого майна та сумою коштів, які підлягають стягненню на його користь. З перерахованих стягувачем коштів стягуються витрати на проведення виконавчих дій, сплачується виконавчий збір, а залишок коштів повертається боржнику. (Пункт доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мін'юсту N 9/5 (z0186-02) від 20.02.2002, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

Майно передається стягувачу за оцінкою, за якою воно було передано на реалізацію. Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби. При передачі стягувачу майна державним виконавцем складається акт. Постанова державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу та акт державного виконавця про передачу стягувачу майна є підставою для подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно відповідно до чинного законодавства. (Пункт доповнено абзацом третім згідно з Наказом Мін'юсту N 9/5 (z0186-02) від 20.02.2002)

5.12.8. Боржник має право визначити, в якій послідовності необхідно продавати майно. Коли від продажу частини майна буде виручено суму, достатню для задоволення вимог стягувача і для сплати всіх витрат на виконавче провадження, виконавчого збору, штрафу подальший продаж арештованого майна припиняється. Вимоги боржника щодо черговості продажу майна не приймаються державним виконавцем, якщо внаслідок їх задоволення виникнуть перешкоди чи додаткові труднощі для виконання або продовжиться його строк. (Пункт 5.12.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 40/5 (z0427-05) від 21.04.2005)

5.12.9. Кошти, отримані від реалізації арештованого майна, вносяться на депозитний рахунок органу, після чого державним виконавцем здійснюється їх розподіл у відповідності до вимог Закону (606-14). (Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 9/5 (z0186-02) від 20.02.2002)

5.12.10. Після реалізації арештованого майна або закінчення терміну реалізації майна після його переоцінки, спеціалізованою торговельною організацією складається акт про виконання робіт (додаток 37), в якому вказується понесені цією організацією витрати, що підлягають відшкодуванню, з доданням копій підтверджувальних документів. Акт про виконання робіт у 3-денний строк з дня надходження коштів від покупця майна або закінчення терміну реалізації майна після його переоцінки (разом із копіями підтверджувальних документів) передається на затвердження начальнику відповідного органу державної виконавчої служби.

Не пізніше наступного дня після надходження акта виконаних робіт він підписується державним виконавцем, затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби і повертається спеціалізованій торговельній організації.

Якщо майно не було реалізовано спеціалізованою торгівельною організацією, то витрати відшкодовуються у відповідності до пункту 5.8.8 цієї Інструкції.

(Інструкцію доповнено пунктом згідно з Наказом Мін'юсту N 9/5 (z0186-02) від 20.02.2002)

5.12.11. У випадку, коли майно не реалізоване у встановленому порядку, і в разі потреби його подальшого зберігання державний виконавець не пізніше п'яти днів з моменту закінчення строку реалізації майна після його переоцінки укладає договір відповідального зберігання. (Інструкцію доповнено пунктом згідно з Наказом Мін'юсту N 9/5 (z0186-02) від 20.02.2002)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков