Письмо ГНАУ о Порядке ведения книги Ф. N 10


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

N 17-0117/10-8886 від 05.11.97
м.Київ
vd971105 vn17-0117/10-8886

Про порядок ведення Книги ф.N 10

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1997 року N 43, за погодженням з Федерацією профспілок робітників кооперації та інших форм підприємництва України Державною податковою адміністрацією України підготовлено Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат громадян — суб’єктів підприємницької діяльності (з особливостями її ведення для сфери торгівлі) за формою N 10 згідно з інструкцією “Про прибутковий податок з громадян”, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції від 21 квітня 1993 року N 12.

Зазначений Порядок необхідно довести підпорядкованим податковим адміністраціям, фінансовим управлінням і платникам податків для застосування в практичній роботі.

Заступник Гопови Г.М. Оперенко


Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат громадян - суб’єктів підприємницької діяльності (з особливостями її ведення для сфери торгівлі) ф.N 10

Порядок реєстрації та ведення Книги обліку доходів і витрат (далі — Книга), які ведуть громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності, розроблено відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 “Про прибутковий податок з громадян” і наказу Міністерства фінансів та Міністерства статистики України від 16 жовтня 1997 року N 216/27 “Про часткову зміну Порядку реєстраціі та ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

1. Громадянин — суб’єкт підприємницької діяльності повинен заводити Книгу самостійно (Книга може мати вигляд зошита чи блокнота і купується самим громадянином). Форма Книги наведена у додатку N 10 до інструкції “Про прибутковий податок з громадян”, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64. За необхідністю, з урахуванням специфіки окремих видів діяльності, до Книги за погодженням з податковою адміністрацією можуть бути внесені зміни і доповнення.

Книга нумерується, прошнуровується і скріплюється печаткою державної податкової адміністрації і затверджується підписом Голови або заступником Голови податкової адміністрації на час, коли суб’єкт підприємницької діяльності стає на облік у державній податковій адміністрації як платник податків. При реєстрації Книги слід ознайомити підприємця з порядком її ведення, про що отримати підпис.

2. Суб’єкти підприємницької діяльності забезпечують облік руху товарів і готівки (записи здійснюються кульковою або чорнильною ручкою чітко, розбірливо, підтирання або виправлення не допускаються) по кожній графі Книги у такому порядку:

Графи 1, 2, 3 та 7 Книги заповнюються громадянами на момент виготовлення продукції, наданих послуг, а також придбання усієї групи товарів і підраховуються лише в кінці кварталу для співвідношення сум між придбанням і реалізацією товарів для подання декларації про отримані суми доходу.

Громадяни, які самостійно (безпосередньо) здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі, графи 1, 2, 3, 4, 5 і 6 заповнюють за кожний день реалізації з виведенням підсумків по закінченні кожного дня. При цьому в графі 2 зазначається товар, який призначено для продажу в цей день.

Показники, що зазначаються у графах 4, 5 і 6, заповнюються підприємцем безпосередньо на місці реалізації після кожного факту продажу. Наприкінці робочого дня підбиваються підсумки всіх сум, отриманих за реалізований товар, і виводиться денна сума валового доходу.

Відповідно до усіх даних на кінець кварталу підраховуються суми між придбаним і реалізованим товаром та витрат і визначається сума отриманого чистого доходу, на підставі яких заповнюються квартальні декларації.

Книга повинна знаходитись на місці здійснення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг протягом всього робочого дня та пред’являтись для перевірки представникам податкової служби на першу їх вимогу.

Перевірка обліку руху товарів безпосередньо на місці проведення підприємницької діяльності провадиться податковим інспектором виключно на день перевірки, після чого робиться запис за такою формою: дата, “перевірено”, посада, звання, прізвище та ініціали перевіряючого і підпис. Запис повинен заповнювати один повний рядок. Вилучення Книги з місця проведення торговельної діяльності не допускається. Встановлені при перевірці порушення до Книги не записуються, а відображаються в акті або протоколі.

У разі, коли Книга закінчується або загублена протягом кварталу або року, заповнюється нова, до якої переносяться залишки товарів, про що робиться відповідний запис як у використаній, так і в новій Книзі.

Використана Книга здається підприємцем до податкової адміністрації, де зберігається протягом п’яти років.

У випадках звернення громадян протягом року до державних податкових адміністрацій за одержанням нових Книг замість втрачених (загублених) вони видаються лише при наявності підтвердження органів внутрішніх справ про надходження заяви про втрату. На такій Книзі обов’язковим є запис “Дублікат книги видано

"___"__________ 199__ р. за N ___ замість раніше виданої книги

"_________" 199__ р.".


Заступник начальника Головного управління
оподаткування фізичних осіб В.В. Павленко

© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков