Письмо ГНАУ 5798/415-0416 "О применении отдельных положений указа Президента Украины от 03.07.98г."


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.05.2006 N 5798/415-0416

(Витяг)

Державна податкова адміністрація України розглянула лист... щодо застосування окремих положень Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (в редакції Указу від 28.06.99 р. N 746/99 (далі — Указ) і повідомляє.

Згідно із статтею 1 Указу спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для суб’єктів малого підприємництва, зокрема юридичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Відповідно до статті 1 Указу виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Тобто застосовується касовий метод обчислення виручки, при якому враховуються всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб’єкта малого підприємництва.

Згідно із статтею 4 Указу Державною податковою адміністрацією України розроблено та затверджено наказом ДПА України від 12.10.99 р. N 554 і зареєстровано в Мін’юсті України 19.10.99 р. за N 713/4006 Книгу обліку доходів і витрат, що підлягають оподаткуванню, і порядок її ведення суб’єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Відповідно до зазначеного Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат у доходній частині Книги відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб’єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб’єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.

У графі 5 зазначеної Книги наведено перелік позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації, які включаються до бази оподаткування єдиним податком. Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок суб’єкта малого підприємництва у вигляді кредиту, наданого банком, не значаться у вказаному переліку.

Таким чином, кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок... у вигляді кредиту, наданого банком, не вважаються доходом і не включаються до бази оподаткування єдиним податком.

Директор Департаменту
податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Н.В. Хоцянівська

© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков