Письмо ГНАУ N 3887/7/17-0217 "Относительно порядка выдачи свидетельства об уплате единого налога"


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

N 3887/7/17-0217 від 05.03.2002

Щодо порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку

У зв’язку із численними запитами до органів державної податкової служби суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять виплати доходів фізичним особам — платникам єдиного податку, стосовно надіслання до органів податкової служби відомостей про суми виплаченого доходу, Державна податкова адміністрація України повідомляє.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. N 13-92 (13-92) “Про прибутковий податок з громадян” та Інструкцією про прибутковий податок з громадян, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 р. N 12 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 09.06.93 р. за N 64, підприємства, установи, організації і фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які провадять виплати доходів платникам податку (у тому числі і фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності, які обрали спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом придбання свідоцтва про сплату єдиного податку) не за місцем основної роботи, зобов’язані у строки, визначені законом для місячного звітного періоду, на який припадає виплата, надіслати до податкових органів за місцем проживання громадян відомості, за встановленою Головною державною податковою інспекцією України формою, про виплачені суми доходів і суми утриманого з них податку (ф. N 2).

У випадку виплати таких доходів без утримання прибуткового податку у формі N 2 зазначається номер свідоцтва і платіжного повідомлення (патенту), дата їх видачі та назва установи, яка їх видала.

Законом України “Про Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів” (320/94-ВР) передбачено, що керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності, включаючи Національний банк та його установи, комерційні банки, інші фінансово-кредитні установи, та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані подавати до державних податкових інспекцій відомості про суми виплачених фізичним особам доходів і утриманих з них податків та інших обов’язкових платежів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року N 1232 (1232-97-п) “Про заходи щодо впровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів” наказом ДПА України від 30.12.97 р. N 473 (у редакції наказу ДПА України від 06.01.99 р. N 10 (z0163-99), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.99 р. за N 163/3456) затверджено форму довідки “Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб” (ф. N 8ДР) і Порядок заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності довідки форми N 8ДР.

Отримані за формами N 2 та N 8ДР відомості використовуються податковими органами для попередження та недопущення порушень податкового законодавства платниками податків, зборів та інших обов'язкових платежів, для аналізу розміру одержуваних громадянами доходів, для перевірки податкових зобов'язань платників податків.

Форма Свідоцтва про сплату єдиного податку затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 р. N 599 “Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі” (далі — Наказ), яка не передбачає зазначення адреси органу податкової служби, що видав Свідоцтво. Із цієї причини підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності, які провадять виплати доходів платникам податку, зокрема, фізичним особам — платникам єдиного податку, проблематично надсилати відомості на таких платників за формами N 2, N 8ДР.

Ураховуючи вищевказане та на підставі абзацу третього пункту 8 Наказу пропонуємо у пункті 5 форми Свідоцтва при його заповненні обов’язково зазначати поштову адресу та індекс податкового органу, який таке Свідоцтво видає.

Заступник Голови Г. Оперенко

© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков