Письмо ГНАУ N 616/4/17-3114 "Относительно изменения вида деятельности в свидетельстве об уплате..."


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.12.2004 N 616/4/17-3114

Щодо зміни виду діяльності у Свідоцтві про сплату єдиного податку та оподаткування доходів від продажу рухомого майна

(Витяг)

Державна податкова адміністрація України розглянула питання і повідомляє.

Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва” (в редакції Указу від 28 червня 1999 року N 746/99, далі — Указ) встановлює (ст. 1), що фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності мають право обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом придбання Свідоцтва про сплату єдиного податку за умови залучення до трудових відносин не більше 10 осіб, включаючи членів їх сімей, та при обсязі виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до 500 тис. грн. за рік (тобто календарний рік — з 1 січня по 31 грудня — за роз’ясненням Кабінету Міністрів України у постанові від 16.03.2000 р. N 507.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва (за умови сплати всіх установлених податків та обов’язкових платежів за попередній звітний (податковий) період, термін сплати яких настав на дату подання заяви) фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком, подає до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації письмову заяву за формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 р. N 599 “Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та порядку його видачі” (зі змінами і доповненнями). У заяві зазначається вид діяльності (види діяльності), який (які) буде здійснювати фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, оскільки саме від виду (видів) діяльності залежить розмір єдиного податку, який така особа повинна сплачувати.

Після отримання заяви та за наявності платіжного документа про сплату єдиного податку орган державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи протягом десяти робочих днів зобов’язаний видати йому Свідоцтво про сплату єдиного податку або надати вмотивовану відмову. У Свідоцтві про сплату єдиного податку на підставі поданої заяви зазначається вид або види діяльності, які здійснюватимуться фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності протягом дії Свідоцтва про сплату єдиного податку. Свідоцтво про сплату єдиного податку надається на календарний рік.

Нормативні документи, якими регулюється порядок справляння єдиного податку з фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, не містять застережень щодо зміни видів діяльності протягом дії Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Але, враховуючи, що статтею 4 Указу для платників єдиного податку, в тому числі для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, звітним податковим періодом установлено квартал, у разі виникнення протягом календарного року необхідності внесення змін до Свідоцтва про сплату єдиного податку, зокрема, щодо видів здійснюваної діяльності (за умови встановлення місцевими радами ставок єдиного податку на ці види діяльності), внесення таких змін до Свідоцтва про сплату єдиного податку провадиться податковим органом на підставі письмової заяви фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, наданої ним не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу.Згідно із Законом фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності або фізична особа, яка сплачує ринковий збір, є податковим агентом найманої нею особи або фізичної особи, що перебуває з нею у цивільно-правових відносинах, стосовно будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих на користь такої особи, включаючи будь-які доходи, які кінцево оподатковуються при їх виплаті (п. 1.15 і п. 1.17 статті 1, пп. 9.12.3 п. 9.12 ст. 9 та ст. 17 Закону. Договори купівлі-продажу, в тому числі рухомого майна, відносяться до договорів цивільно-правового характеру, порядок здійснення яких регулюється цивільним законодавством України.

На підставі викладених положень Закону суб’єкт підприємницької діяльності — фізична особа при купівлі у фізичних осіб рухомого майна повинен виступати податковим агентом з додержанням всіх покладених на нього Законом обов’язків.

При цьому Закон не містить положень, на підставі яких платнику податку з доходів фізичних осіб при обчисленні податку з доходів від продажу рухомого майна (як податковим агентом, так і податковим органом на підставі річної податкової декларації) враховувались би витрати, пов’язані з попереднім придбанням такого майна.

Заступник Голови С. Лекарь

© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков