Письмо Госкомпредпринимательства 7437


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

30.08.2005 N 7437

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 14.08.2005 р. щодо змін у Свідоцтві про сплату єдиного податку та в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727 (727/98) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ) суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом календарного року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за календарний рік не перевищує 500 тис. гривень, мають право обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку (далі - Свідоцтво) за встановленою формою.

Форма та порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку затверджені Наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 року N 599 “Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі”.

Окремо зазначимо, що нормативні документи, якими регулюється порядок справляння єдиного податку з фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, не містять застережень щодо зміни видів діяльності протягом дії Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Проте, на думку Держпідприємництва України, у разі виникнення протягом календарного року необхідності внесення змін до Свідоцтва про сплату єдиного податку, зокрема, щодо видів здійснюваної діяльності, слід керуватися за аналогією положенням статті 4 Указу, згідно з яким суб’єкт малого підприємництва для переходу на спрощену систему оподаткування повинен подати письмову заяву до державного податкового органу за місцем державної реєстрації не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду.

Оскільки для фізичної особи — платника єдиного податку звітним періодом визначено квартал.

Тобто у разі прийняття рішення протягом календарного року про зміну виду діяльності фізична особа — платник єдиного податку повинен подати не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) кварталу заяву про внесення змін до Свідоцтва про сплату єдиного податку до органів державної податкової служби.

Враховуючи викладене, Держпідприємництво України вважає дії Одеської податкової інспекції правомірними.

Заступник голови Г. Білоус

© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков