Порядок ведения книги учета доходов и расходов


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 вересня 2001 р. N 1269
Київ

Про затвердження Порядку ведення книги обліку доходів і витрат

Відповідно до статті 9 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (265/95-ВР) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ведення книги обліку доходів і витрат, що додається.

2. Державній податковій адміністрації установити контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності Порядку ведення книги обліку доходів і витрат, затвердженого згідно з пунктом 1 цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України А. КІНАХ Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2001 р. N 1269

ПОРЯДОК
ведення книги обліку доходів і витрат

1. Книга обліку доходів і витрат (далі — книга) ведеться суб’єктами підприємницької діяльності — фізичними особами, оподаткування доходів яких здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування суб’єктів малого підприємництва (у тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), а також особами, які мають пільговий торговий патент для продажу товарів (крім підакцизних) (надання послуг) відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів підприємницької діяльності, якщо такі особи не є платниками податку на додану вартість згідно із законодавством (далі — суб’єкти підприємницької діяльності).

2. Прошнурована і пронумерована книга реєструється в органі державної податкової служби за місцем державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності (далі — орган реєстрації).

До органу реєстрації подається належним чином оформлений примірник книги разом із заявою про її реєстрацію, у якій зазначаються:

найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код — для юридичної особи;

прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний номер платника податків та інших обов’язкових платежів — для фізичної особи;

номер та дата видачі суб’єкту підприємницької діяльності свідоцтва про сплату єдиного податку або номер, дата видачі та термін дії пільгового торгового патенту.

Книга реєструється безоплатно протягом двох робочих днів з дати подання зазначених документів. На титульному аркуші книги зазначаються загальна кількість сторінок, відомості про орган реєстрації, дата реєстрації та номер запису в журналі обліку зареєстрованих книг. Ці відомості засвідчуються підписом посадової особи, яка провела реєстрацію, та скріплюються печаткою органу реєстрації.

Журнал обліку зареєстрованих книг ведеться органом реєстрації.

3. Форма книги затверджується Державною податковою адміністрацією.

4. Записи у книзі виконуються розбірливо кульковою або чорнильною ручкою. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи або підписом керівника суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи.

5. Суб’єктом підприємницької діяльності до книги заносяться такі відомості:

порядковий номер запису;

дата здійснення операції, пов’язаної з проведеними витратами і/або отриманим доходом;

сума витрат за фактом їх здійснення, в тому числі заробітна плата найманого працівника;

сума вартості товарів, отриманих для їх продажу (надання послуг);

сума виручки від продажу товарів (надання послуг) — з підсумком за день.

6. Книга зберігається у суб’єкта підприємницької діяльності протягом 3 років після виконання останнього запису

© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков