Порядок взятия на учет и снятия с учета в органах Пенсионного фонда Украины юридических лиц и физических лиц - предпринимателей как плательщиков страховых взносов


ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
10.10.2006 N 14-4

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 2006 р.
за N 1184/13058

Про затвердження Порядку узяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців як платників страхових внесків

Відповідно до Закону України від 22.02.2006 N 3456-IV (3456-15) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15), Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (755-15) та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121 (121/2001) (із змінами), правління Пенсійного фонду України

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Порядок узяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців як платників страхових внесків, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Тимчасовий порядок узяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців як платників страхових внесків, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 21.06.2005 N 10-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2005 за N 762/11042.

3. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати зазначений Порядок для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В.М.Короневського.

Голова правління Б. Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
10.10.2006 N 14-4

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 2006 р.
за N 1184/13058

ПОРЯДОК
узяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців як платників страхових внесків

Цей Порядок розроблено на виконання Законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”.

1. Визначення термінів

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб -

підприємців (далі — Єдиний державний реєстр) — автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

реєстраційна картка — документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;

державний реєстратор — посадова особа, яка відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

страхувальники — роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” сплачують страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

платники — роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” сплачують страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

страхові внески — кошти відрахувань на соціальне страхування та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, сплачені згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

2. Узяття на облік юридичних осіб

2.1. Узяття на облік юридичних осіб як платників здійснюється органами Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, наданих державним реєстратором згідно із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду України.

2.2. Повідомлення про взяття на облік страхувальника як платника страхових внесків надсилається страхувальнику поштою з повідомленням про вручення наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі Пенсійного фонду України за формою згідно з додатком 1.

2.3. У разі отримання органами Пенсійного фонду України відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру платнику надсилається не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду України нове повідомлення про взяття на облік юридичної особи — за формою згідно з додатком 1 з приміткою “Зміни”.

2.4. На підставі відомостей, наданих державним реєстратором проводяться відповідні записи в журналах обліку платників страхових внесків, а одержані документи підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер платника страхових внесків.

3. Узяття на облік фізичних осіб — підприємців

3.1. Узяття на облік фізичних осіб — підприємців як платників здійснюється органами Пенсійного фонду України за місцем проживання особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця, наданих державним реєстратором згідно із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду України.

3.2. Повідомлення про взяття на облік надсилається платникам поштою з повідомленням про вручення наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі Пенсійного фонду України за формою згідно з додатком 2.

3.3. У разі отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме зміни щодо імені фізичної особи, місця її проживання, ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків або номера та серії паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади і має відмітку у паспорті (у межах територіального обслуговування органу Пенсійного фонду України) платникам надсилається не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей нове повідомлення про взяття на облік фізичної особи — підприємця за формою згідно з додатком 2 із приміткою “Зміни”.

3.4. Якщо зміни, зазначені в пункті 3.3 Порядку, відбулися за межами території обслуговування органу Пенсійного фонду України, то взяття на облік за новим місцем проживання здійснюється після проведення всіх розрахунків з Пенсійним фондом України та зняття з обліку за попереднім місцем обліку.

4. Узяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб

4.1. Узяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей про створення відокремлених підрозділів юридичної особи, наданих державним реєстратором згідно із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, у разі наявності у них окремого балансу і самостійного ведення розрахунків із застрахованими особами за місцезнаходженням цього підрозділу.

4.2. Наявність у відокремлених підрозділів окремого балансу та самостійного ведення розрахунків із застрахованими особами встановлюється посадовою особою органу Пенсійного фонду України шляхом уточнення цих даних безпосередньо з юридичною особою.

У разі виділення окремого балансу у відокремленого підрозділу та самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами юридична особа повідомляє у десятиденний термін з дня прийняття такого рішення орган Пенсійного фонду України за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Органи Пенсійного фонду України беруть на облік відокремлений підрозділ у зазначеному випадку на підставі такого повідомлення юридичної особи.

4.3. Повідомлення про взяття на облік відокремленого підрозділу надсилається юридичній особі та відокремленому підрозділу поштою з повідомленням про вручення наступного робочого дня з дня отримання повідомлення юридичної особи за формою згідно з додатком 1.

4.4. У разі отримання органами Пенсійного фонду України відомостей з реєстраційної картки щодо змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичній особі та такому відокремленому підрозділу, якщо він перебуває на обліку в органі Пенсійного фонду України, надсилається не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей нове повідомлення про взяття на облік відокремленого підрозділу за формою згідно з додатком 1 з приміткою “Зміни”.

4.5. На підставі відомостей, наданих державним реєстратором та юридичною особою, проводяться відповідні записи в журналах обліку платників страхових внесків, а одержані документи підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер платника страхових внесків.

5. Зняття з обліку платників — юридичних осіб

5.1. У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи орган Пенсійного фонду України в 10-денний термін проводить документальну перевірку платника щодо правильності обчислення та сплати страхових внесків. На основі акта перевірки платник розраховується з органом Пенсійного фонду України.

5.2. При наявності заборгованості у платника, державна реєстрація якого припиняється, орган Пенсійного фонду України складає у двох примірниках довідку про борг за платежами до Пенсійного фонду України, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий — правонаступнику, якщо він є.

5.3. Якщо платник, державна реєстрація якого припиняється, має заборгованість із виплати заробітної плати, нарахованої за період до 1 січня 2004 року відповідно до чого строк унесення нарахованого збору ще не настав, то ліквідаційна комісія включає належну суму сплати коштів до ліквідаційного балансу платника і оформляє це надходження актом. В акті зазначаються правонаступник платника (якщо він визначений), сума належних платежів і дата їх унесення, яка не може бути пізнішою від дати, установленої платнику для її виплати до його ліквідації.

Копії актів, підписаних ліквідаційною комісією і правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного органу Пенсійного фонду України за місцем взяття на облік платника, державна реєстрація якого припиняється, і правонаступника.

Якщо належна сума платежів, що мають уноситися платником, державна реєстрація якого припиняється, перевищує суму, зазначену в акті, то правонаступник зобов’язаний внести повністю всю належну суму і одночасно внести відповідні зміни до балансу, одержаного від ліквідаційної комісії.

У разі неможливості погашення боргу зобов’язання з його сплати переходять до правонаступника. При цьому працівники органів Пенсійного фонду України на підставі акта перевірки проводять відповідні операції у картках особових рахунків платників щодо зменшення боргу за місцем обліку платника, державна реєстрація якого припиняється, та відображення сум боргу за місцем обліку правонаступника.

5.4. Орган Пенсійного фонду України закриває справу платника після остаточного погашення ним недоїмки зі сплати страхових внесків та інших платежів до бюджету Пенсійного фонду України або передачі боргу за місцезнаходженням правонаступника. Реєстраційний номер знятого з обліку платника надалі не використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року.

5.5. Довідка про відсутність заборгованості видається органом Пенсійного фонду України після проведення розрахунків у вищевказаному порядку.

5.6. Після одержання відомостей з реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення юридичної особи, наданих державним реєстратором, органи Пенсійного фонду України знімають з обліку платника, що фіксується у журналі обліку платників страхових внесків, та надсилають йому поштою з повідомленням про вручення не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи повідомлення про зняття з обліку юридичної особи за формою згідно з додатком 3. Справа такого платника здається до архіву органу Пенсійного фонду України після закінчення звітного року.

6. Зняття з обліку платників - фізичних осіб — підприємців

6.1. У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи — підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, орган Пенсійного фонду України в 10-денний термін проводить документальну перевірку платників, що мають найманих працівників, щодо правильності обчислення та сплати страхових внесків. На основі акта перевірки платник розраховується з органом Пенсійного фонду України.

Фізичні особи — підприємці, які не мають найманих працівників, подають до органу Пенсійного фонду України розрахунок сум страхових внесків за період роботи у звітному році та копію акта перевірки органу державної податкової інспекції і здійснюють розрахунки з Пенсійним фондом України.

6.2. Після проведення зазначених у пункті 6.1 цього Порядку перевірок страхувальника, звірення розрахунків з ним і проведення остаточного розрахунку орган Пенсійного фонду України надає фізичній особі — підприємцю або уповноваженій нею особі довідку про відсутність заборгованості.

6.3. Після одержання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про проведення державної реєстрації припинення фізичної особи — підприємця органи Пенсійного фонду України знімають з обліку платника, що фіксується у журналі обліку платників страхових внесків, та надсилають йому поштою з повідомленням про вручення не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця повідомлення за формою згідно з додатком 4. Справа такого платника здається до архіву органу Пенсійного фонду України після закінчення звітного року.

7. Зняття з обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб

7.1. У разі отримання від державного реєстратора відомостей про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи, наданих згідно із Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, орган Пенсійного фонду України в 10-денний термін проводить документальну перевірку платника щодо правильності обчислення та сплати страхових внесків. На основі акта перевірки платник розраховується з органом Пенсійного фонду України.

7.2. У разі запровадження централізованого порядку розрахунків із застрахованими особами орган Пенсійного фонду України знімає з обліку такий відокремлений підрозділ на підставі відповідного повідомлення юридичної особи та проведення ним розрахунку, передбаченого пунктом 7.1 цього Порядку.

7.3. Орган Пенсійного фонду України закриває справу платника після проведення остаточного розрахунку зі сплати страхових внесків та інших платежів до бюджету Пенсійного фонду України, що фіксується у журналі обліку платників страхових внесків. Не пізніше наступного робочого дня з дня проведення остаточного розрахунку платником згідно з актом перевірки органи Пенсійного фонду України надсилають йому поштою з повідомленням про вручення та юридичній особі повідомлення про зняття з обліку відокремленого підрозділу за формою згідно з додатком 3. Реєстраційний номер знятого з обліку платника надалі не використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року. Справа такого платника здається до архіву органу Пенсійного фонду України після закінчення звітного року.

Директор департаменту
надходження доходів В. Литвиненко

© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков