Порядок учета плательщиков налогов, сборов (обязательных платежей)

5.4. Узяття на облік фізичної особи - підприємця органом державної податкової служби провадиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків та здійснюється датою внесення даних до Реєстру фізичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі за ф. N 7-ОПП.

{Пункт 5.4 в редакції Наказу ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 669 (z0067-05) від 24.11.2004; в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

5.5. Фізичні особи - підприємці, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційних номерів, мають у паспортах відмітки про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера та стосовно яких замість ідентифікаційного номера до Єдиного державного реєстру і свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця внесено серію та номер паспорта, після взяття на облік обліковуються в органах державної податкової служби за серією та номером паспорта. В усіх документах, передбачених цим Порядком, стосовно таких фізичних осіб - підприємців замість ідентифікаційних номерів ДРФО вказуються серії та номери паспортів осіб, які внесені до Єдиного державного реєстру.

{Пункт 5.5 розділу 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

5.6. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру встановлено, що фізична особа - підприємець має стан такої, що здійснює діяльність та не перебуває на обліку або знята з обліку у відповідному органі державної податкової служби, то цим органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такої фізичної особи - підприємця згідно із цим Порядком.

{Пункт 5.6 розділу 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

5.7. Підрозділ обліку платників податків після взяття платника податків на облік формує його облікову справу з переліком документів, визначених цим Порядком, яка зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому, тобто у випадку зміни місця проживання платника податків (із зміною адміністративного району). Облікова справа з описом документів на другий день після взяття платника податків на облік закріплюється за інспектором, про що робиться відмітка в журналі за ф. N 7-ОПП. Реєстраційна і звітна частина облікової справи зберігається в підрозділі з питань оподаткування фізичних осіб. {Абзац перший пункту 5.7 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Наступного робочого дня після взяття на облік фізичних осіб - підприємців підрозділ з обліку платників податків передає до підрозділу податкової міліції список взятих на облік за попередній день фізичних осіб - підприємців для реалізації покладених законом повноважень. {Пункт 5.7 розділу 5 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

(Пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

5.8. Довідка про взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби формується та видається згідно з пунктами 4.16 - 4.19 розділу 4 цього Порядку. {Абзац перший пункту 5.8 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Дані про дату взяття (постановки) на облік фізичної особи - підприємця орган державної податкової служби у день взяття на облік передає відповідному державному реєстратору для внесення цих відомостей до Єдиного державного реєстру. {Абзац другий пункту 5.8 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

У довідці про взяття на облік фізичної особи - підприємця перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково вказується "Фізична особа - підприємець". {Пункт 5.8 розділу 5 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

(Пункт 5.8 розділу 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

5.9. Узяття на облік самозайнятих осіб, які не є підприємцями, здійснюють незалежну професійну діяльність та не є найманими особами у межах такої незалежної професійної діяльності, здійснюється у порядку, установленому цим Порядком для фізичних осіб - підприємців.

Узяття на облік таких платників податків здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою N 5-ОПП (додаток 5). Такою самозайнятою особою одночасно з поданням заяви пред'являється оригінал та до заяви додається копія документа про реєстрацію незалежної професійної діяльності чи отримання згідно із законодавством права (дозволу, ліцензії, сертифіката тощо) на ведення незалежної професійної діяльності. {Пункт 5.9 розділу 5 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

У довідці про взяття на облік такої самозайнятої особи перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково вказується вид професійної діяльності, наприклад, "Приватний нотаріус", "Адвокат" тощо. {Пункт 5.9 розділу 5 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа здійснює незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в органах державної податкової служби як фізична особа-підприємець. {Пункт 5.9 розділу 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

5.9.1. Узяття на облік приватного нотаріуса здійснюється в органі державної податкової служби за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса. При поданні заяви таким платником податків пред'являється оригінал та надається копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності. {Абзац перший підпункту 5.9.1 пункту 5.9 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

Про видане реєстраційне посвідчення, про зміни адреси розташування робочого місця нотаріуса, анулювання реєстраційного посвідчення орган юстиції кожного разу повідомляє податкову інспекцію за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса згідно із Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04.03.94 N 10/5 (z0041-94) та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.03.94 за N 41/250.

(Розділ 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з Наказом ДПА N 669 (z0067-05) від 24.11.2004)

5.9.2. Узяття на облік адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально та не зареєстровані як фізичні особи - підприємці, здійснюється за місцем їх проживання. При поданні заяви такими платниками податків пред'являється оригінал та надається копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за формою, визначеною додатком до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.93 N 155. {Пункт 5.9 розділу 5 доповнено підпунктом 5.9.2 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

5.9.3. Узяття на облік судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та отримали право самостійно здійснювати судово-експертну діяльність, здійснюється за місцем їх проживання. При поданні заяви такими платниками податків пред'являється оригінал та надається копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України за формою, що відповідає додатку 7 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 N 86/5 (z0882-05) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за N 882/11162. Довідка про взяття на облік такого платника податків видається із зазначенням строку її дії, що не може перевищувати строк дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта. {Пункт 5.9 розділу 5 доповнено підпунктом 5.9.3 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

5.9.4. Якщо органом державної податкової служби за інформацією від іншого державного органу чи при виконанні власних функцій виявляється фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, що є зареєстрованою, але не перебуває на обліку в органі державної податкової служби, орган державної податкової служби повідомляє таку особу про необхідність подання заяви для взяття на облік.

Якщо у двадцятиденний строк від дня направлення повідомлення така самозайнята особа не подає заяви для взяття на облік, підрозділ з обліку платників податків направляє до підрозділу податкової міліції запит щодо встановлення місця проживання (місця ведення діяльності), а також відомості про таку самозайняту особу для реалізації покладених законом повноважень. {Пункт 5.9 розділу 5 доповнено підпунктом 5.9.4 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

5.10. Реєстрація фізичних осіб з присвоєнням їм ідентифікаційних номерів здійснюється органами державної податкової служби в порядку, визначеному законодавством України. {Розділ 5 доповнено пунктом 5.10 згідно з Наказом ДПА N 216 (z0563-06) від 25.04.2006}

5.11. Облік фізичних осіб, які не є самозайнятими особами, здійснюється органами державної податкової служби залежно від наявності у фізичних осіб об'єктів оподаткування.

{Розділ 5 доповнено пунктом 5.11 згідно з Наказом ДПА N 216 (z0563-06) від 25.04.2006}

6. Особливості обліку нерезидентів та їх відокремлених підрозділів

6.1. Облік філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів юридичних осіб - нерезидентів в Україні

6.1.1. Відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв нерезидентів в Україні згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР), до початку своєї господарської діяльності реєструються платниками податку на прибуток в органах державної податкової служби за своїм місцезнаходженням згідно з Положенням про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 12.08.97 N 293 (z0331-97), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.97 за N 331/2135 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 N 23 (z0063-98), та з урахуванням вимог цього Порядку.

Узяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно з цим Порядком не звільняє такий підрозділ від обов'язку реєстрації платником податку на прибуток, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва нерезидента в Україні згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР).

У разі реєстрації постійного представництва нерезидента в Україні платником податку на прибуток уважається, що такий платник податків є взятим на облік в органі державної податкової служби за його місцезнаходженням з дати такої податкової реєстрації та не зобов'язаний подавати документи для взяття на облік згідно з цим Порядком. За письмовим зверненням постійного представництва нерезидента в Україні йому може бути видана довідка про взяття на облік за ф. N 4-ОПП відповідно до цього Порядку.

6.1.2. Облік відокремлених підрозділів юридичних осіб - нерезидентів, які не здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під визначення постійних представництв нерезидентів в Україні відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР), але відповідно до законодавства України зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), здійснюється відповідно до цього Порядку. Для взяття на облік в органах державної податкової служби такі відокремлені підрозділи подають документи згідно з пунктом 4.10 цього Порядку. {Підпункт 6.1.2 пункту 6.1 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

6.1.3. Документом про реєстрацію відокремлених підрозділів нерезидентів на території України є:

свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, на які поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12);

свідоцтво про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні, видане Міністерством юстиції України, - для філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні;

рішення про акредитацію представництва іноземного банку, видане Національним банком України, - для представництв іноземних банків; {Абзац четвертий підпункту 6.1.3 пункту 6.1 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів.

6.2. Узяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участі іноземного інвестора здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 4.12.2 пункту 4.12 цього Порядку, після державної реєстрації договору (контракту) Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, обласним, Київським або Севастопольським міським управлінням зовнішніх економічних зв'язків.

Узяття на облік угод про розподіл продукції за участі іноземного інвестора здійснюється у порядку, визначеному підпунктом 4.12.1 пункту 4.12 цього Порядку, після отримання свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції, підписаного головою Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, з проставленням печатки Кабінету Міністрів України.

{Пункт 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

6.3. Нерезидент - виконавець проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, акредитований Міністерством економіки України, для взяття на облік подає до відповідного органу державної податкової служби за адресою виконавця в Україні:

лист-звернення, у якому зазначаються найменування, місцезнаходження в Україні, телефон виконавця, прізвище, ім'я, за наявності - по батькові та номер ДРФО, посада уповноваженої особи;

копію свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.

6.4. З метою забезпечення автоматизованого обліку сум та адміністрування податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість до районного рівня Єдиного банку юридичних осіб уносяться відомості про дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав та прирівняні до них представництва міжнародних організацій в Україні (далі - дипломатичні місії) у разі:

якщо дипломатична місія здійснює виконання функцій податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб;

якщо за заявою дипломатичної місії органом державної податкової служби приймається рішення про відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

Дипломатична місія за її зверненням включається до Єдиного банку юридичних осіб та їй присвоюється номер із ТРДПАУ органом державної податкової служби без подання додаткових документів, про що орган державної податкової служби інформує дипломатичну місію не пізніше наступного робочого дня після такого включення.

У разі необхідності за письмовим зверненням дипломатичної місії, яка виконує обов'язки податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, їй видається довідка про взяття на облік за формою N 4-ОПП (додаток 4) у порядку, визначеному пунктом 4.17 цього Порядку. У такій довідці після слів "(назва ДПІ)" зазначається "як податковий агент щодо сплати податку з доходів фізичних осіб".

6.5. Облік іноземних громадян, які мають постійне місце проживання в Україні й одержують доходи з джерелом його походження з України, здійснюється органами державної податкової служби на загальних підставах. Винятком є особи, які мають дипломатичний імунітет і звільняються від сплати податків відповідно до законодавства України та при цьому не мають доходів чи об'єктів оподаткування в Україні, не пов'язаних із дипломатичною діяльністю.

{Розділ 6 в редакції Наказу ДПА N 216 (z0563-06) від 25.04.2006}

7. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків

7.1. Органи державної податкової служби проводять внесення змін і доповнень до районного рівня Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб на підставі:

інформації органів державної реєстрації;

документально підтвердженої інформації установ банків про відкриття (закриття) банківських рахунків та електронних реєстрів з установ банків;

документально підтвердженої інформації, що надається платниками податків.

7.2. У разі внесення змін до Єдиного державного реєстру та надходження відповідних відомостей від державних реєстраторів щодо платників податків, а також надходження від самих платників податків заяв за ф. N 1-ОПП чи за ф. N 5-ОПП з позначками "Перереєстрація" чи "Зміни" органи державної податкової служби фіксують зазначені зміни в журналах за ф. N 2-ОПП та ф. N 7-ОПП. (Пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001, N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

7.3. Платник податків, активи якого передані в податкову заставу, або той, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, зобов'язаний завчасно повідомити податковий орган про прийняття рішення щодо проведення будь-яких видів реорганізації та надати податковому органу план такої реорганізації. Проведення реорганізації такої особи без узгодження плану реорганізації з податковим органом тягне за собою відповідальність, установлену законодавством. (Розділ 7 доповнено пунктом 7.3 згідно з Наказом ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

7.4. Централізовані бухгалтерії надають до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням повний перелік усіх установ та організацій, що обслуговуються такими бухгалтеріями, який вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб. {Абзац перший пункту 7.4 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

Якщо установою або організацією, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, унесено зміни до Єдиного державного реєстру, централізована бухгалтерія підтверджує перебування на обслуговуванні такої установи або організації протягом десяти робочих днів від дня здійснення реєстрації таких змін.

При ненадходженні такого підтвердження від централізованої бухгалтерії, на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про здійснення реєстраційних дій щодо бюджетної установи або організації, яка не перебувала на обліку в органах державної податкової служби, підрозділ з обліку платників податків надсилає за місцезнаходженням такої установи або організації відповідне повідомлення (лист).

Якщо установа або організація протягом місяця від дня направлення такого повідомлення не підтвердить факту обслуговування централізованою бухгалтерією, вона має бути взята на облік органом державної податкової служби датою надходження відомостей від державного реєстратора, про що органом державної податкової служби такій установі видається (направляється) довідка за ф. N 4-ОПП у порядку, визначеному розділом 4 цього Порядку.

(Розділ 7 доповнено пунктом 7.4 згідно з Наказом ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001; пункт 7.4 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

7.5. Надання дубліката або копії довідки про взяття на облік платника податків за ф.N 4-ОПП орган державної податкової служби здійснює на письмовий запит платника податків. Дублікат довідки чи її копія видається (надсилається) платнику податків протягом двох робочих днів після надходження письмового запиту від платника податків. Про їх видачу робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік платників податків за ф. N 14-ОПП, а відповідний запит зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків.

(Розділ 7 доповнено пунктом 7.5 згідно з Наказом ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001; пункт 7.5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

7.6. У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП (назва, місцезнаходження платника податків чи органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, зміна керівництва тощо), видається нова довідка про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП замість старої.

Для отримання нової довідки платник податків подає до органу державної податкової служби звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою. Орган державної податкової служби протягом двох робочих днів після такого звернення перевіряє інформацію про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру або виконання вимог пункту 7.10 цього Порядку та видає нову довідку. {Пункт 7.6 розділу 7 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

У такому самому порядку видається нова довідка замість зіпсованої чи втраченої. У разі втрати довідки нова довідка видається за заявою платника податків, у якій надані пояснення і викладені обставини втрати довідки або до якої додані документи, що підтверджують факт втрати довідки. {Пункт 7.6 розділу 7 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

(Розділ 7 доповнено пунктом 7.6 згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002; пункт 7.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

7.7. Відомості районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб можуть бути оновлені (доповнені, актуалізовані) органами державної податкової служби на підставі електронних даних інформаційного фонду ДРФО ЄДРПОУ, Єдиного державного реєстру, інших державних реєстрів, ведення яких здійснюється органами державної влади. При цьому інформація про внесені зміни роздруковується окремо для кожного платника податків та підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків. {Розділ 7 доповнено пунктом 7.7 згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 669 (z0067-05) від 24.11.2004, N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

7.8. Для забезпечення достовірності, повноти та актуальності реєстраційних частин облікових справ платників податків та відомостей про платників податків у реєстрах платників податків, а також для приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів документів із облікових справ платників податків може проводитись інвентаризація реєстраційних частин облікових справ платників податків.

З'ясування причин розбіжностей, невідповідностей, що були виявлені за результатами інвентаризації, їх усунення, актуалізація банку даних про платників податків чи реєстрів платників податків, їх наповнення чи внесення змін, а також доукомплектування реєстраційних частин облікових справ платників податків відповідними документами може проводитись із залученням платників податків шляхом звірки. (Розділ 7 доповнено пунктом 7.8 згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002)

7.9. Відомості про відповідальних за податковий облік осіб юридичної особи чи відокремленого підрозділу - керівника та головного бухгалтера (бухгалтера, якщо для забезпечення ведення бухгалтерського обліку за штатом платника податків передбачена лише одна посада бухгалтера без створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером) вносяться чи змінюються органом державної податкової служби в Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі:

реєстраційної заяви платника податків з поміткою "Зміни";

даних про таких осіб, що вказуються платником податків у податкових деклараціях, розрахунках, звітах, якщо таких даних достатньо для однозначної ідентифікації відповідальних осіб платника податків.

{Розділ 7 доповнено пунктом 7.9 згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002; пункт 7.9 в редакції Наказів Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005, N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

7.10. Платники податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, у разі перереєстрації чи виникнення змін (доповнень) у даних платників податків, визначених реєстраційною заявою, у 20-денний строк після реєстрації чи виникнення змін подають до органу державної податкової служби документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява (ф. N 1-ОПП або ф. N 5-ОПП) подається відповідно з позначками "Перереєстрація" чи "Зміни".

(Розділ 7 доповнено пунктом 7.10 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков