Правила торговли на рынках

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 57/188/84/105 від 26.02.2002
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2002 р.
за N 288/6576

Про затвердження Правил торгівлі на ринках

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 (z0617-03) від 03.07.2003 N 298/778/413/269 (z1112-05) від 22.09.2005)

На виконання пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. N 1608 “Про затвердження Програми протидії контрабанді та реалізації на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів на 2000 — 2001 роки” НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Правила торгівлі на ринках, що додаються.

2. Ці Правила носять рекомендаційний характер для затвердження правил торгівлі на ринках органами місцевого самоврядування. (Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

3. Управлінню розробки, удосконалення та впровадження нормативних актів у сфері торгівлі (Чурсін О.Ф.) Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

4. Республіканському комітету з торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування Автономної Республіки Крим; управлінням з питань торгівлі та побутового обслуговування населення обласних, міських державних адміністрацій; Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, Управлінням Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті Севастополі та на транспорті; державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; Республіканському комітету з захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим, обласним, Головному Київському та Севастопольському міським управлінням у справах захисту прав споживачів забезпечити в межах своїх повноважень постійний контроль за дотриманням Правил торгівлі на ринках.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України Стеценка В.О., першого заступника Державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Корнієнка М.В., заступника Голови Державної податкової адміністрації України Онищенка В.А., заступника Голови Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України Воронкова А.М.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 12.03.96 N 157 “Про затвердження Правил торгівлі на ринках”.

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України О. Шлапак

Міністр внутрішніх справ УКраїни Ю. Смирнов

Голова Державної податкової
адміністрації України М. Азаров

Голова Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України П. Кабан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Державної податкової
адміністрації України,
Державного комітету
стандартизації, метрології
та сертифікації України
26.02.02 N 57/188/84/105

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2002 р.
за N 288/6576

Правила
торгівлі на ринках

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому порядку ринків усіх форм власності, організації оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг, додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог податкового законодавства. (Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

2. Ринок — це суб’єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій (далі — ринок).

3. Ринок незалежно від форми власності та організаційно-правової форми керується у своїй діяльності законодавством України. (Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

4. Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від форм власності (далі — продавці).

5. За конструкцією ринки можуть бути криті, відкриті та комбіновані; за часом діяльності — постійно діючі або сезонні, ранкові та вечірні; за місцезнаходженням — міські, селищні та сільські; за видами економічної діяльності — з оптової торгівлі, з роздрібної торгівлі; за товарною спеціалізацією — з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, транспортних засобів, худоби та кормів, тварин і птахів, квітів тощо, а також змішані.

6. Територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, зручне сполучення громадського транспорту загального користування, підземні чи наземні переходи для пішоходів, стоянки для транспортних засобів відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок та під’їздів, телефонний зв’язок, радіовузол або гучномовець на ринках з кількістю торговельних місць більше 250, електро- та водопостачання, водовідведення, туалет, облаштовані контейнерами майданчики для збирання відходів і сміття тощо. (Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості й негативно впливати на умови проживання населення.

Вхід на ринки безплатний. (Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

7. Адміністрація ринку узгоджує з місцевим органом самоврядування режим роботи ринку; з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, пожежного нагляду, архітектурно-будівельної комісії, державтоінспекції — проектну документацію щодо функціонального планування території ринку, розміщення приміщень, торговельних місць і об’єктів, їх кількості і розміру, забезпечення їх торговельно-технологічним обладнанням та забезпечує утримання території ринку й організацію продажу товарів відповідно до затвердженого плану.

Улаштування та утримання території ринків повинно відповідати вимогам Санітарних правил утримання територій населених місць (СанПіН N 4690-88) та Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 N 23 та зареєстрованих у Мін’юсті України 19.06.96 за N 314/1339.

8. На вході до ринку розміщується вивіска із зазначенням повної назви ринку і його власника, спеціалізації ринку, режиму роботи, а також графічно виконаний план території з позначенням усіх стаціонарних об’єктів ринку (обов’язково лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи), пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.

На видному, доступному для огляду місці встановлюється оформлений стенд з розміщенням на ньому копії свідоцтва про реєстрацію ринку як суб’єкта підприємницької діяльності, цих Правил, витягів із Закону України “Про захист прав споживачів”, та Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг”, нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та відповідальності за несплату ринкового збору, а також ставок ринкового збору, тарифів плати за послуги та правил їх надання, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні відповідно до спеціалізації ринку, інформації про адресу і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють державний контроль та нагляд за якістю та безпекою товарів, засобів вимірювальної техніки, до яких можна звернутися з питань сертифікації продукції та повірки засобів вимірювальної техніки, місцезнаходження і телефон суб’єкта господарювання, інформації про місцезнаходження Книги відгуків і пропозицій тощо. (Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

9. У разі планового закриття ринку, окремих його приміщень або частин території (для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання) суб’єкт господарювання повинен не пізніше як за чотирнадцять днів повідомити про це громадян, розмістивши біля входу до ринку інформацію про порядок роботи ринку, дату та період закриття, й оповістити про це через радіовузол ринку, засоби масової інформації. (Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

10. Для потреб і зручностей продавців і покупців на території ринку або поруч можуть відкриватися магазини, підприємства громадського харчування, побутового обслуговування, телефонного зв’язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі.

11. Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птиці, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої і квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках чи на спеціально виділених рядах (секціях) змішаних ринків з обов’язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.

12. На території відкритого ринку, у критих ринках та павільйонах, де реалізуються продукти рослинного і тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м’яса і битої птиці, яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії тощо.

Спеціалізовані зони створюються відповідно до вимог Ветеринарно-санітарних правил для ринків.

13. Розташування торговельних місць на ринку, торговельно-технологічного обладнання має бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил та безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців та належну культуру обслуговування.

Робоче місце продавця повинно бути належним чином обладнано (криті або відкриті столи, прилавки), мати площу для викладки і зберігання запасів товарів тощо.

Торговельне місце — площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо. Розмір торговельного місця визначається в правилах торгівлі на ринках, що затверджуються відповідно до законодавства. (Абзац третій пункту 13 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

14. Місця для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються на спеціально облаштованих та розмічених майданчиках, що не створює небезпеки для покупців (пішоходів). Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно із затвердженою адміністрацією ринку схемою дислокації торговельних місць на ринку. У відведених місцях торгівлі пересування транспортних засобів дозволяється лише до початку торгівлі та після її завершення.

Використання транспортних стоянок для продажу товарів не допускається.

15. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) та майданчики обладнуються наочними позначеннями про їх призначення. Усі торговельні місця позначаються номерами.

Продавцям забороняється використовувати торговельні місця не за призначенням. (Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

16. На торговельному місці продавця (юридичної особи) установлюється табличка із зазначенням назви, місцезнаходження і номера телефону суб’єкта підприємницької діяльності, що організував торгівлю, прізвища, імені та по батькові продавця та розміщується копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

На торговельному місці продавця (фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності) установлюється табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію, прізвища, імені, по батькові його продавця, а також розміщується копія патенту за фіксованим розміром податку чи копія свідоцтва про сплату єдиного податку та копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Продавець повинен мати при собі: документи про сплату ринкового збору та послуг ринку; належним чином оформлену особисту медичну книжку в разі продажу продовольчих товарів (для суб’єктів підприємницької діяльності); копії документів, що підтверджують якість та безпеку продукції та товарів; у разі реалізації тропічних плодів — копії документів, що підтверджують їх походження та проходження фітосанітарного контролю; висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку в разі продажу продуктів тваринного і рослинного походження. (Абзац пункту 16 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

У разі використання торговельного місця на умовах оренди в продавця повинна бути копія угоди з адміністрацією ринку про оренду, а на умовах суборенди — копія такої угоди із суб’єктом підприємницької діяльності (орендодавцем). (Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

Під час проведення органами контролю та адміністрацією ринку перевірок роботи суб’єктів підприємницької діяльності продавці повинні пред’явити зазначені документи. (Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

17. У разі надходження на ринок продукції в кількості, яка перевищує технічні можливості ринку щодо її розміщення, диспетчер (інша відповідальна особа) ринку зобов’язаний повідомити про це адміністрацію ринку. Адміністрація ринку по змозі повинна допомогти розмістити продукцію для продажу на іншому ринку. (Пункт 17 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

18. За право займання торговельного місця на ринку справляється ринковий збір у порядку, визначеному законодавством.

19. За окрему плату продавцям можуть надаватися такі послуги:

бронювання торговельних місць, прокат торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу, зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках, зважування на товарних вагах, розрубка м’яса (рубачами м’яса ринку), утримання торговельного місця в належному стані, інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру, забезпечення місцями в готелях і на автостоянках за наявності їх на ринку, консультації спеціалістів, вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги, приймання для подальшого продажу сільгосппродуктів та інших товарів у бюро торгових послуг тощо.

Тарифи на послуги ринку, що пов’язані із забезпеченням діяльності ринкового господарства, установлюються адміністрацією ринку відповідно до чинного законодавства. (Абзац другий пункту 19 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

20. Адміністрація ринку при наданні продавцям торговельних місць на визначений термін укладає з ними письмову угоду в якій рекомендується зазначати термін дії угоди, асортимент (вид) товарів, що реалізуються, розташування торговельного місця, умови оренди торговельного місця, розмір та порядок оплати за оренду майна, перелік послуг, які надає ринок, та їх вартість. (Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

21. Адміністрація ринку повинна забезпечувати централізоване прання санітарного та спеціального одягу, миття та дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям.

22. Продавцям (фізичним особам, які не є суб’єктами підприємницької діяльності) забороняється використовувати власний санітарний та спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки.

Продавці (суб’єкти підприємницької діяльності) можуть мати свій санітарний чи інший одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки.

Засоби вимірювальної техніки, які використовуються продавцями на ринку, повинні бути в справному стані, мати повірочне тавро територіального органу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та проходити періодичну повірку в установленому порядку. Суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують власний санітарний або спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки, несуть персональну відповідальність за його відповідність санітарним та технічним нормам. (Абзац третій пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

Продавці повинні дотримуватися Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, затверджених наказом Держстандарту України від 24.12.01 N 633 (ПМУ 21-2001) і зареєстрованих у Мін’юсті України 10.01.02 за N 18/6306.

23. Продавці на ринках зобов’язані сплатити ринковий збір до початку торгівлі. Справляння ринкового збору, плати за утримання торговельного місця в належному стані й інші послуги ринку здійснюють касири та контролери ринку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” з видачею касових чеків.

Ринковий збір та інші платежі справляються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження до початку торгівлі. Торгівля без документів, що підтверджують сплату ринкового збору, послуги за утримання торговельного місця в належному стані та інших послуг ринку, забороняється. Відповідальність за сплату ринкового збору несуть продавці на ринку та адміністрація ринку відповідно до чинного законодавства.

При справлянні ринкового збору початком торгівлі вважається час, що настає через дві години з початку роботи ринку. Після закінчення двох годин від початку роботи ринку ринковий збір сплачується продавцем до зайняття торговельного місця. (Абзац третій пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)

(Абзац четвертий пункту 23 виключено на підставі Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 (z0617-03) від 03.07.2003)

24. Документи про сплату ринкового збору та за утримання торговельного місця в належному стані повинні зберігатися продавцем до закінчення торгівлі. Передача торговельного місця та документів про сплату ринкового збору й послуги ринку третім особам забороняється. (Пункт 24 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 172/702/332/108 від 03.07.2003)© 2007 - 2009, ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Украина, Харьков