Адміністративне та судове оскарження актів та рішень податкової інспекції (ДПІ та ДПА) для приватних підприємців (фізичних осіб-підприємців, ФОП) у Харкові


Наша юридична фірма надає послуги з супроводу податкових суперечок, зокрема, юридичний супровід узгодження сум податкових зобов'язань, включаючи оскарження відповідних актів та повідомлень-рішень податкової інспекції щодо приватних підприємців (фізичних осіб-підприємців, ФОП) Харкова.

Говорячи про оскарження, адміністративне та судове, рішень державних податкових інспекцій (ДПІ) та державних податкових адміністрацій (ДПА) щодо приватних підприємців (фізичних осіб-підприємців, ФОП), слід мати на увазі, що таке оскарження можливе на декількох етапах. Перш за все можна казати про оскарження акту, складеного за результатами податкової перевірки приватного підприємця як в адміністративному (тобто, шляхом підготовки та подання відповідних скарг безпосередньо до вищестоящих податкових органів - обласних податкових адміністрацій України та до Державної податкової служби України у Києві), так і в судовому порядку (до адміністративного суду), аж до Верховного суду України, так і податкових повідомлень-рішень.

Оскарження рішень ДПІ та ДПА (актів, повідомлень-рішень) щодо приватного підприємця (фізичної особи-підприємця, ФОП) - це 1) спосіб захистити права та позицію приватного підприємця (тобто, відвернути застосування санкцій); 2) спосіб значно зменшити суму виставлених штрафних санкцій, що можуть застосовуватися до приватного підприємця; 3) передбачений законодавством, в першу чергу Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-III, спосіб відстрочити виконання податкових зобов'язань приватним підприємцем (фізичною особою-підприємцем, ФОП) без збільшення їх розміру, тобто, свого роду безпроцентний кредит щодо податкових зобов'язань.

Сама процедура оскарження рішень податкової інспекції щодо приватного підприємця (фізичної особи-підприємця, ФОП) є досить складною і, зазвичай, здійснюється юристом разом з аудитором, оскільки потребує значного досвіду, знання норм процесуального та податкового законодавства, а також значної юридичної практики. Саме по собі податкове законодавство постійно змінюється, через що спеціаліст, що виконує цю роботу, має постійно відстежувати всі зміни в ньому на кожну конкретну дату.

Процедура оскарження має жорсткі процесуальні строки, пропуск яких позбавляє платника податків (приватного підприємця) можливості відстояти свої права у цьому відношенні, тобто, всі дії - аналіз, прийняття рішень, підготовка необхідних документів та їх подання - мають виконуватися дуже грамотно та швидко. Пропуск строків часто призводить до моментального накладення арешту на рахунки та майно платника податків, що буквально паралізує роботу будь-якого приватного підприємця, якщо його господарська діяльність не структурована між кількома приватними підприємцями (фізичними особами-підприємцями, ФОП), які можуть дублювати один одного, в разі необхідності.

Спеціалісти нашої юридичної фірми разом з працівниками партнерської аудиторської фірми можуть оперативно та результативно оскаржити рішення податкової інспекції та адміністрації (ДПІ та ДПА) щодо приватного підприємця (фізичної особи-підприємця, ФОП) як в адміністративному, так і в судовому порядку (до адміністративного суду).


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків