Заміна (виведення) засновника (учасника) юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) в Харкові


Заміна (виведення) засновників (учасників) юридичної особи, зареєстрованої в Харкові, або перерозподіл часток засновників (учасників) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) може мати різні причини.

Наша юридична фірма надає клієнтам послуги з юридичного супроводу заміни засновників (учасників) юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо), зареєстрованої у Харкові. Послуги з заміни засновників (учасників) юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо), зазвичай включають у себе надання необхідних юридичних консультацій, юридичний аналіз відповідних документів та ситуації, рекомендації по вибору оптимального варіанту заміни засновників (учасників) юридичної особи, підготовку документів, необхідних для заміни засновників (учасників) юридичної особи та, безпосередньо, здійснення заміни засновників (учасників) юридичної особи шляхом державної реєстрації нової редакції статуту такої юридичної особи та внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У свою чергу, "заміна засновників", може мати різні цілі. Частіше за все заміна засновників (учасників) юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) використовується для повного або часткового продажу / купівлі юридичної особи. Відповідно, говорячи про купівлю-продаж юридичної особи, у разі її повного продажу - така юридична особа переходить повністю до нових учасників / учасника (засновників / засновника), тобто, "старі" засновники виходять зі складу засновників (учасників) юридичної особи, відступаючи частки у статутному фонді такої юридичної особи "новим" засновникам (учасникам), а "нові" учасники (засновники) входять до складу засновників (учасників) юридичної особи.

У разі часткової купівлі-продажу юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо), до нових учасників переходять не всі 100% часток у статутному фонді (капіталі) юридичної особи, а, відповідно, лише певний процент часток. Така ситуація, зазвичай, має місце, коли юридична особа має кількох засновників (учасників) і один із них приймає рішення вийти зі складу засновників (учасників) юридичної особи продавши або безоплатно відступивши частку у статутному фонді юридичної особи іншому засновнику / учаснику, третій особі або самій юридичній особі.

Заміна засновників (учасників) юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) також є і способом для її засновника (учасника) припинити свої "відносини" з юридичною особою, передавши свої відповідні права та обов'язки іншій особі / особам.

Заміна засновників (учасників) юридичної особи здійснюється на підставі різного роду цивільно-правових договорів (купівля-продаж, дарування, міна, тощо) на передачу відповідної частки у статутному фонді юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) іншому учаснику / засновнику (учасникам / засновникам). Заміна засновника (учасника) юридичної особи також можлива на підставі нотаріально засвідченої заяви про передачу своєї частки засновником (учасником) іншій особі. Слід також відмітити, що найпопулярнішім способом виходу засновника (учасника) юридичної особи є саме використання нотаріально засвідченої заяви про вихід засновника (учасника), оскільки це один з найбільш дешевих та простих способів, який, серед іншого, має й певні інші переваги.

До послуг із "заміни засновників / учасників" юридичної особи також можна віднести юридичний супровід виключення (виведення) одного із засновників (учасників) юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) у наслідок тих чи інших об'єктивних чи суб'єктивних причин, зазвичай, такими причинами є систематичне невиконання засновником / учасником юридичної особи своїх обов'язків щодо такої юридичної особи, або ж просто неможливість зв'язатися на протязі тривалого періоду часу з таким засновником / учасником юридичної особи. Тут слід мати на увазі, що виключення засновника / учасника юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо), з одного боку, має свої юридичні наслідки (зазвичай, це обов'язок юридичної особи виплатити виключеному засновнику / учаснику вартість його внеску до статутного фонду юридичної особи), а з іншого боку - для виключення (виведення) учасника / засновника необхідним є додержання певних умов, наприклад, наявність кворуму інших учасників / засновників юридичної особи, достатнього для ухвалення рішення про виключення (виведення) такого учасника / засновника. Виключення засновника / учасника юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо), зазвичай, здійснюється на підставі протоколу загальних зборів учасників (засновників) юридичної особи.

Підготовка документів для заміни / виведення засновників (учасників) юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо), говорячи взагалі, включає в себе підготовку відповідного документу на передачу (відчуження) частки у статутному фонді юридичної особи (заява, договір купівлі-продажу, дарування, міни, тощо), підготовку проекту протоколу загальних зборів (а у разі, коли учасником / засновником є юридична особа - і ще одного протоколу), нової редакції статуту, тощо. Іншими словами, надання послуг з юридичного супроводу заміни / виведення засновника (учасника) юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) включає в себе підготовку всіх необхідних для цього документів.

Завершальним етапом заміни (виведення) засновників (учасників) юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) є внесення відповідних даних про новий склад засновників (учасників) юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та державна реєстрація нової редакції статуту (оскільки засновників (учасників) юридичної особи вказано у статуті юридичної особи).

По закінченню процедури заміни / виведення засновників (учасників) юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) клієнт отримує один примірник нової редакції статуту з відміткою про його державну реєстрацію, а також витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який також відображає результат виконаної роботи - відомості про "нових" засновників / учасників юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України.

Заміна / виведення засновників юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) часто супроводжується також і заміною керівника (директора) юридичної особи (часто керівником юридичної особи є один з її засновників), а іноді і видів діяльності юридичної особи.

У разі юридичного супроводу купівлі-продажу юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо), наша юридична фірма також може запропонувати клієнтам проведення так званого "юридичного аудиту" - аналіз та оцінку основних документів та діяльності юридичної особи, а також безпосередньо аудит її діяльності (аналіз її бухгалтерських документів), який виконується сертифікованим аудитором.

Звернувшись до нашої юридичної фірми для отримання послуг по заміні / виведенню засновників (учасників) юридичної особи, клієнт отримує необхідні юридичні консультації з заміни / виведення засновників (учасників) юридичної особи, з вибору оптимального варіанта здійснення даної операції. Співробітники нашої юридичної фірми у найкоротший термін підготують повний пакет документів, необхідних для здійснення заміни (виведення) учасників / засновників юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо), так само як і виконають у найкоротший термін всі процедури, необхідні для заміни / виведення засновників (учасників) юридичної особи - державну реєстрацію відповідних змін та отримання відповідних документів.


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків