Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) Частина 1

02

Лісове господарство та пов'язані з ним послуги

Лісове господарство включає лісівництво, лісозаготівлі, одержування та первинне оброблення технічної або паливної деревини, збирання дикорослих лісових продуктів.

Подальше оброблення деревини, яке починається з розпиляння і лущення, переважно, за межами лісових майданчиків, відноситься до розділу 20 "Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів"; виробництво деревного вугілля - до розділу 24 "Хімічне виробництво".

02.0

Лісове господарство та пов'язані з ним послуги

02.01

Лісівництво, лісове господарство

02.01.1

Лісівництво та лісозаготівлі

Цей підклас включає:
- вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка саджанців, охорона лісу та лісосік
- вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини
- вирощування лісосадивних матеріалів
- вирощування різдвяних ялинок
- лісозаготівлі, рубання лісу та виробництво ділової деревини такої як колоди, стовпи, жердини, одержування паливної деревини
- вирубування (дерев) лісу з метою зробити землі придатними для сільськогосподарського виробництва
- вирощування рослинних матеріалів для плетіння

Цей підклас не включає:
- оброблення лісоматеріалів (див. 20)
- отримання стружки, тріски (див. 20.10)

02.01.2

Одержування продукції лісового господарства

Цей підклас включає:
- збирання лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо)
- збирання соків (березового, кленового тощо)
- збирання живиці, природних смол
- збирання матеріалів для декоративного використання
- збирання матеріалів для плетіння (верби, очерету, бамбуку тощо)
- збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень
- збирання корка, шелаку, камеді, бальзамів, дикорослих луб'яних рослин

Цей підклас не включає:
- вирощування лікарських однорічних і багаторічних трав'янистих, напівчагарникових, ліано- та деревоподібних культур (див. 01.11)
- збирання лісових грибів (див. 01.12)
- збирання дикорослих фруктів та ягід (див. 01.13)
- збирання лісових горіхів (див. 01.13)
- виготовлення декоративних та плетених виробів (див. 20.52)

02.02

02.02.0

Надання послуг у лісовому господарстві

Цей підклас включає:
- послуги з лісівництва (таксація, оцінка промислового використання лісу, посадка саджанців, залісення та лісовідновлення тощо)
- захист лісу від пожеж
- боротьбу з шкідниками та хворобами лісу
- послуги з лісозаготівлі (транспортування необробленої деревини в межах лісу)

Секція B

Рибальство, рибництво

Ця секція включає: діяльність у сфері рибальства, яка пов'язана з використанням рибних запасів у морському середовищі та прісних водах з метою вилову риби чи збирання ракоподібних, молюсків та інших морських продуктів (перлів, губок тощо).

Ця секція включає також рибництво - діяльність з розведення риби, водних тварин і рослин. Вона включає види діяльності, які звичайно входять до складу процесу самостійного виробництва (наприклад, щеплення перлинних устриць).

Ця секція не включає:
- будування та ремонт суден (див. 35.11)
- рибальство як вид спорту чи дозвілля (див. 92.72)
- діяльність суден або набережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів (див. 15.20 "Перероблення та консервування риби та рибної продукції"). Проте, перероблення на борту рибальських суден також відноситься до секції B.

05

Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги

05.0

Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги

05.01

05.01.0

Рибальство; надання послуг у рибальстві

Цей підклас включає:
- ловлю риби у внутрішніх водоймах, морях та океанах
- ловлю в морях та прісних водах ракоподібних та молюсків
- ловлю водяних тварин (черепах, морських їжаків тощо)
- ловлю китів

Цей підклас включає також:
- діяльність суден та набережних рибозаводів, які займаються одночасно ловлею риби, її переробленням і консервуванням
- одержування свіжої та охолодженої риби в кусках з кістками або цілої
- збирання морепродуктів: натуральних перлів, коралів, губок та морських водоростей
- послуги, пов'язані з рибальством

Цей підклас не включає:
- полювання на моржів, тюленів тощо (див. 01.50)
- діяльність суден або набережних рибозаводів, які займаються виключно переробленням та консервуванням риби та морепродуктів (див. 15.20)
- рибальство як вид спорту чи дозвілля (див. 92.72)

05.02

05.02.0

Рибництво; надання послуг у рибництві

Цей підклас включає:
- вирощування рибопосадкового матеріалу (молоді устриць, мідій, креветок, ракоподібних, мальків риб тощо)
- вирощування червоних та інших морських водоростей, які придатні для споживання
- морське і прісноводне рибництво
- розведення устриць
- надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників та рибних ферм, обстеження стану водоймищ

Цей підклас не включає:
- розведення жаб (див. 01.25)
- рибальство як вид спорту чи дозвілля (див. 92.72)

Секція C

Добувна промисловість

Ця секція включає добування корисних копалин у вигляді твердих порід (вугілля, руда та мінерали), в рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ). Добування може здійснюватися підземним та відкритим способами розроблення родовищ або шляхом експлуатації свердловин.

Ця секція включає також додаткові процеси, які здійснюються з метою підготовки сировини до реалізації: подрібнення, сортування, осушення, очищення, збагачення та агломерація вугілля і руд, зневоднення та знесолення нафти, зрідження природного газу.

Добування корисних копалин класифікують за основними видами корисних копалин.

Підсекція CA включає добування енергоносіїв (вугілля, лігніту і торфу, вуглеводнів, уранової руди). Підсекція CB включає добування неенергетичних мінералів (металевих руд, різних мінералів та продукції кар'єрів).

Деякі технічні операції цієї секції, зокрема щодо добування вуглеводнів, можуть виконуватися на користь третіх осіб спеціалізованими організаціями як промислові послуги.

Ця секція не включає:
- перероблення видобутих речовин (див. секцію D)
- розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин (див. 15.98)
- подрібнення та інші види оброблення деяких мінеральних неметалевих речовин, що не пов'язані з підземним або відкритим добуванням корисних копалин (див. 26.81, 26.82)
- виробництво паливного газу на газопереробних заводах (див. 40.21)
- збирання, очищення та розподілення води (див. 41)
- розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2)

Підсекція CA

Добування паливно-енергетичних корисних копалин

10

Добування вугілля, лігніту і торфу

10.1

Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля

10.10

Добування, збагачення та агломерація кам'яного вугілля

Цей клас включає також:
- добування кам'яного вугілля з відвалів

Цей клас не включає:
- виробництво коксопродуктів (див. 23.10)

10.10.1

Добування та збагачення кам'яного вугілля

Цей підклас включає:
- підземне та відкрите добування різних видів кам'яного вугілля: антрациту, вугілля для коксування
- збагачення кам'яного вугілля
- промивання, калібрування, сортування, подрібнення кам'яного вугілля

10.10.3

Агломерація кам'яного вугілля

Цей підклас включає:
- виробництво вугільних брикетів, окатишів

10.2

Добування, збагачення та агломерація лігніту

10.20

Добування, збагачення та агломерація лігніту

10.20.1

Добування та збагачення лігніту

Цей підклас включає:
- відкрите або підземне добування та збагачення лігніту (бурого вугілля)
- промивання, дегідратацію, подрібнення лігніту

10.20.2

Агломерація лігніту

Цей підклас включає також:
- виробництво брикетів з лігніту

10.3

Добування та агломерація торфу

10.30

10.30.0

Добування та агломерація торфу

Цей підклас включає:
- добування, висушування торфу
- виробництво торф'яних брикетів

Цей підклас не включає:
- виробництво виробів з торфу (див. 26.82)

11

Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги

Цей розділ включає діяльність з експлуатації нафтових і газових родовищ.

Ця діяльність включає буріння та оснащення свердловин; введення в дію сепараторів, деемульгаторів, обладнання для очищення труб та мережі збирання сирої нафти та всі інші види діяльності з добування та підготовки нафти чи газу до транспортування. В цей розділ включено добування сирої нафти, добування нафти зі сланцевих родовищ і з бітумінозних пісків, а також добування газу та рідких вуглеводнів.

Надання послуг з обслуговування процесу добування нафтових та газових свердловин на договірній основі чи за винагороду віднесені до класу 11.20.

Цей розділ не включає:
- розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2)

11.1

Добування сирої нафти та природного газу

11.10

Добування сирої нафти та природного газу

11.10.1

Добування нафти

Цей підклас включає:
- добування сирої нафти та конденсатів, попутного нафтового газу
- екстрагування газового конденсату
- підготовку нафти до транспортування (зневоднення, знесолення тощо)

Цей підклас не включає:
- обслуговування процесу добування нафти за винагороду або на договірній основі (див. 11.20)
- виробництво нафтопродуктів (див. 23.20)
- виробництво скраплених нафтових газів у процесі перероблення нафти (див. 23.20)
- транспортування сирої нафти та нафтопродуктів трубопроводами (див. 60.30.1)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2)

11.10.2

Добування природного газу

Цей підклас включає:
- добування сирого газоподібного вуглеводню (природного газу)
- видалення сірчистих сполучень з газу
- зневоднення та сепарацію фракцій рідких вуглеводнів
- скраплювання і регазифікацію природного газу для транспортування

Цей підклас не включає:
- обслуговування процесу добування газу за винагороду або на договірній основі (див. 11.20)
- виробництво паливного газу на газопереробних заводах (див. 40.21)
- розвідувальне буріння свердловин (див. 45.12)
- транспортування газу трубопроводами (див. 60.30.2)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2)

11.10.4

Добування бітумінозних сланців та пісковику

Цей підклас включає також:
- виробництво сирої нафти та нафтопродуктів з бітумінозних сланців та пісковику

11.2

Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу

11.20

11.20.0

Надання послуг, пов'язаних з добуванням нафти і газу

Цей підклас включає:
- надання послуг з обслуговування процесу добування нафти і газу за винагороду або на договірній основі: спрямоване та повторне буріння свердловин, експлуатаційне буріння свердловин, монтаж на місці бурових установок, ремонт та демонтаж, цементування обсадних труб нафтових та газових свердловин, викачування, забивання та консервування свердловин тощо

Цей підклас не включає:
- розвідувальне буріння (див. 45.12)
- експлуатацію нафтопроводів та газопроводів (див. 60.30.1, 60.30.2)
- проведення геологорозвідувальних робіт (див. 74.20.2)

12

Добування уранової та торієвої руд

12.0

Добування уранової та торієвої руд

12.00

12.00.0

Добування уранової та торієвої руд

Цей підклас включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд
- виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану)

Цей підклас не включає:
- виробництво паливних тепловидільних елементів для ядерних реакторів, радіоактивних елементів (див. 23.30)

Підсекція CB

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

13

Добування металевих руд

Цей розділ включає:
- підземне або відкрите добування металевих руд та самородних металів
- підготовку руд: подрібнення та промивання, магнітне або гравітаційне збагачення, флотацію, просіювання, сортування, сушіння, кальцинування та випалювання руд

Цей розділ не включає:
- добування уранової і торієвої руд (див. 12)
- випалення піриту (залізного і магнітного колчедану) (див. 24.13)
- виробництво оксиду алюмінію (див. 27.42)

13.1

Добування залізних руд

13.10

13.10.0

Добування залізних руд

Цей підклас включає:
- підземне та відкрите добування залізних руд
- збагачення та агломерацію залізних руд

Цей підклас не включає:
- добування та збагачення залізного та магнітного колчедану (див. 14.30)
- випалення піриту (залізного і магнітного колчедану) (див. 24.13)

13.2

Добування руд кольорових металів

13.20

13.20.0

Добування руд кольорових металів

Цей підклас включає:
- добування та збагачення руд, цінних, переважно, вмістом у них кольорових металів, крім уранової та торієвої руд: алюмінієвої руди (бокситів), міді, свинцю, цинку, олова, хрому, нікелю, кобальту, молібдену, танталу, ніобію, ванадію тощо дорогоцінних металів: золота, срібла, платини

Цей підклас не включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд (див. 12)
- виробництво оксиду алюмінію, мідного та нікелевого штейну (див. 27.42, 27.44, 27.45)© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків