Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) Частина 1

21.2

Виробництво виробів з паперу та картону

21.21

21.21.0

Виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари

Цей підклас включає:
- виробництво гофрованого паперу та картону
- виробництво тари з гофрованого паперу та картону
- виробництво складної картонної тари
- виробництво паперових мішків, пакетів та іншої паперової і картонної тари
- виробництво ящиків для картотек, лотків для листів та аналогічних виробів з картону

Цей підклас не включає:
- виробництво конвертів та поштових листівок без малюнків (див. 21.23)
- виготовлення виробів з паперу та картону формованих чи пресованих, наприклад, тари для яєць (див. 21.25)

21.22

21.22.0

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення

Цей підклас включає:
- виробництво виробів господарсько-побутового призначення та для особистої гігієни з паперу і медичного алігніну: косметичних серветок, носових хустинок, рушників і серветок для сервірування столу, туалетного паперу, гігієнічних серветок і тампонів, пелюшок та підгузників, стаканчиків, тарілок і підносів

21.23

21.23.0

Виробництво паперових канцелярських виробів

Цей підклас включає:
- виробництво готового для використання друкарського та письмового паперу: для принтерів, факсів
- виробництво самокопіювального паперу
- виробництво ротаторного і копіювального паперу
- виробництво гумованого і клейкого паперу
- виробництво конвертів та поштових листівок без малюнків
- виробництво коробок, пакетів і аналогічних виробів для зберігання кореспонденції
- виробництво поштових наборів

Цей підклас не включає:
- видавництво та друкування ілюстрованих поштових карток, поздоровних листівок (див. 22)
- друкування нотаткових книжок, зошитів, бланків, розкладів, плакатів (див. 22.22)

21.24

21.24.0

Виробництво шпалер

Цей підклас включає:
- виробництво паперових шпалер та аналогічних виробів, включаючи паперові шпалери з вініловим покриттям
- виробництво шпалер на текстильній основі тощо

21.25

21.25.0

Виробництво інших виробів з паперу та картону

Цей підклас включає:
- виробництво паперових етикеток
- виробництво фільтрувального паперу та картону
- виробництво паперових і картонних бобін, котушок, шпульок тощо
- виробництво перфорованого паперу для жакардових машин
- виготовлення виробів з паперу та картону формованих чи пресованих, наприклад, тари для яєць
- виробництво інших виробів з паперу та картону

Цей підклас не включає:
- виробництво паперу та картону, не розрізаних за форматом (див. 21.12)
- виробництво гральних карт (див. 36.50)
- виробництво ігор та іграшок з паперу і картону (див. 36.50)

22

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

Цей розділ включає діяльність видавництв щодо видання газет, журналів та інших періодичних видань, книг, карт, атласів, афіш, плакатів, марок тощо.

Видавництва є власниками авторських прав на продукцію, що готується до видання. Продукція може видаватись як в одному, так і в декількох форматах: друкованій формі, на звукових касетах, компакт-дисках або шляхом оперативної електронної публікації (Інтернет).

Цей розділ включає поліграфічну діяльність, яка полягає у друкуванні газет, періодичних видань, книг, бланків та іншої друкованої продукції. До розділу включені також допоміжні види діяльності як невід'ємна частина поліграфічного процесу, результатом якого є друкарська форма, оздоблена книга, записи на магнітних носіях тощо.

У поліграфії використовуються різноманітні способи перенесення інформації та зображення з пластини, екрану чи комп'ютерної бази даних на відповідний носій з паперу, пластика, металу, тканини, дерева, магнітний носій тощо (літографія, фотомеханічний спосіб виготовлення кліше, трафаретний друк, друк з пружних форм). Нові технології використовують комп'ютерні програми для безпосереднього управління процесом друку та нові види устатковання (цифровий та безконтактний друк).

Видавнича та поліграфічна діяльність може здійснюватись як одним підприємством (наприклад, видання та друк газет), так і окремими.

Цей розділ не включає:
- видання програмного забезпечення (див. 72.21)
- видання будь-якої інформації у Інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет (див. 72.40)

22.1

Видавнича діяльність

22.11

22.11.0

Видання книг

Цей підклас включає:
- видання книг, брошур, буклетів та аналогічних видань, в т. ч. словників та енциклопедій
- видання карт та атласів

Цей підклас не включає:
- видання музичних партитур (див. 22.14)

22.12

22.12.0

Видання газет

Цей підклас включає:
- видання газет, журналів та інших періодичних видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень

22.13

22.13.0

Видання журналів та періодичних публікацій

Цей підклас включає:
- видання газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень

22.14

22.14.0

Видання звукозаписів

Цей підклас включає:
- випуск музичних та інших звукозаписів на грамплатівках, компакт-дисках, дисках системи DVD і магнітних стрічках
- видання музичних партитур

22.15

22.15.0

Інші види видавничої діяльності

Цей підклас включає:
- видання фотографій, естампів, ілюстрованих поштових листівок, календарів, художніх репродукцій та інших друкованих матеріалів, репродукованих механічним або фотомеханічним способом, таких як поштові картки, поздоровні листівки тощо

Цей підклас не включає:
- виробництво конвертів та поштових листівок без малюнків (див. 21.23)
- друкування нотаткових книжок, зошитів, бланків, розкладів, плакатів (див. 22.22)

22.2

Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги

22.21

22.21.0

Друкування газет

Цей підклас включає:
- друкування газет, журналів та інших періодичних видань, які виходять щонайменше чотири рази на тиждень

22.22

22.22.0

Інша поліграфічна діяльність

Цей підклас включає:
- друкування газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень
- друкування книг, брошур, музичних партитур, географічних карт, атласів, афіш, плакатів, рекламних каталогів, проспектів та інших рекламних видань, поштових, акцизних, митних та гербових марок, документів на право власності, журналів обліку, регістрів, чеків та інших цінних паперів, щоденників, альбомів, зошитів, календарів, ілюстрованих поштових листівок і конвертів, ділових форм, бланків та іншої комерційної друкованої продукції (наприклад, пластикових етикеток, пластикових пакетів, скляних пластинок, голограм, металевих виробів), особистих бланків і інших друкованих матеріалів, нотаткових книжок, виготовлених на машинах високого, офсетного та глибокого друку, машинах для друку з пружних форм, для трафаретного друку та інших друкарських машинах, репродукувальних пристроях, електронних принтерах, гофрувальних приладах, фотокопіювальних та термокопіювальних машинах

Цей підклас не включає:
- виробництво паперових етикеток (див. 21.25)
- видавничу діяльність (див. 22.1)

22.23

22.23.0

Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність

Цей підклас включає:
- оздоблення надрукованих листів, наприклад, книг, брошур, журналів, каталогів і т. п.: фальцювання, підбір зошитів, зшивання дротом в накидку, склеювання, підбір і комплектація блоків з зошитів, підрізування, тиснення золотом
- оздоблення друкарських листів паперу та картону, наприклад бланків, етикеток, візитних карток, календарів, рекламної літератури, проспектів шляхом фальцювання, блінтового і конгревного тиснення, просвердлювання, проколювання, перфорації, скріплення, склеювання, ламінування

22.24

22.24.0

Виготовлення друкованих форм

Цей підклас включає:
- набір та виготовлення текстового оригіналу і ілюстрованого матеріалу на плівці, фотопапері та звичайному папері
- підготовку даних для електронної публікації (за умови, що публікація має не тільки електронний вигляд)
- електронну верстку
- репродукційні процеси: виготовлення друкарських форм для високого друку (наприклад, гумових, пластмасових друкарських форм, поліамідних, цинкових та фотополімерних друкарських форм, штампів для тиснення рельєфного відображення), офсетних репродукційних і друкарських форм, друкарських форм і циліндрів глибокого друку

22.25

22.25.0

Надання інших послуг у поліграфічній діяльності

Цей підклас включає:
- виробництво продукції для репродукційних процесів: проекційних плівок, макетів видань, виконання розмітки для монтажу фотоформ і т. п.
- підготовку цифрових даних, наприклад, актуалізацію даних, їх відбір, формування на машинних носіях
- інші види поліграфічної діяльності, як от гравірування та тиснення матриць, брайлівський друк, проколювання та перфорування, гофрування, лакування, ламінування плівкою, складання та вкладання, фальцювання
- іншу діяльність з обробки графічної інформації

22.3

Тиражування записаних носіїв інформації

22.31

22.31.0

Тиражування звукозаписів

Цей підклас включає:
- тиражування на грамплатівки, компакт-диски, диски системи DVD та магнітні стрічки музичних і інших звукозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії)

22.32

22.32.0

Тиражування відеозаписів

Цей підклас включає:
- тиражування на компакт-диски, диски системи DVD та відеокасети фільмів та інших відеозаписів з оригінальної матриці (майстер-копії)

Цей підклас не включає:
- розповсюдження фільмів (див. 92.12)

22.33

22.33.0

Тиражування програмного забезпечення

Цей підклас включає:
- тиражування на диски та магнітні стрічки програм і даних з оригінальної матриці

Підсекція DF

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

23

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

Цей розділ включає перероблення вугілля та сирої нафти в придатну для використання продукцію, а також виробництво ядерних матеріалів. Основним процесом перероблення нафти є поділ сирої нафти на складники шляхом крекінгу та перегонки.

Цей розділ включає виробництво коксу, пропану, бутану, гасу, мазуту, ядерного палива тощо, а також вторинне перероблення (на замовлення) ядерного палива та опромінених відходів.

Цей розділ включає отримання газу тільки нижчого ступеня чистоти (менше 95% щодо етану, етилену та бутану, менше 90% щодо пропану (пропілену), бутену (бутілену) та бутадієну).

Цей розділ не включає:
- добування природного газу (метану, етану, бутану чи пропану) (див. 11.10.2)
- отримання промислових газів (див. 24.11)
- виробництво газу вищого ступеня чистоти (див. 24.14)
- виробництво газоподібного палива (крім нафтового газу), наприклад, вугільного газу, водяного газу, генераторного газу, газу газових заводів (див. 40.21)
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива (див. 90.02)

23.1

Виробництво коксу

23.10

23.10.0

Виробництво коксу

Цей підклас включає:
- виробництво коксу
- виробництво газу коксового
- виробництво кам'яновугільної та лігнітової смол

Цей підклас не включає:
- збагачення та агломерацію кам'яного вугілля (див. 10.10)
- збагачення та агломерацію лігніту (див. 10.20)
- виробництво пеку та пекового коксу (див. 24.14)
- виробництво газу коксових печей, що використовують для газопостачання (див. 40.21)

23.2

Виробництво продуктів нафтоперероблення

23.20

23.20.0

Виробництво продуктів нафтоперероблення

Цей підклас включає:
- виробництво моторного палива: бензину, гасу тощо
- виробництво палива: легкого, середнього та важкого (дизельного) дистилятного палива, газів, одержаних в процесі нафтоперероблення (таких як етан, пропан, бутан) тощо
- виробництво мастильних масел та консистентних мастил з нафти (включаючи залишки її перегонки) та з відпрацьованого масла
- виробництво продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покриттів
- виробництво інших нафтопродуктів: уайт-спіриту, вазеліну, парафіну тощо

23.3

Виробництво ядерних матеріалів

23.30

23.30.0

Виробництво ядерних матеріалів

Цей підклас включає:
- виробництво збагаченого урану
- виробництво паливних тепловидільних елементів для ядерних реакторів
- виробництво радіоактивних елементів для промислових та медичних потреб
- перероблення ядерних відходів

Цей підклас не включає:
- добування та первинне збагачення уранової і торієвої руд (див. 12.00)
- виробництво "жовтого коксу" (концентрату урану) (див. 12.00)
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива, радіоактивних елементів промислового призначення тощо (див. 90.02)
- оброблення і знищення перехідних радіоактивних відходів лікарень тощо (див. 90.02)

Примітка. Вид радіоактивних відходів (переважно медичного походження), які розпадаються під час тимчасового захоронення, можуть оброблятися поза рамками нормативної системи контролю.

Підсекція DG

Хімічне виробництво

Ця підсекція включає перероблення органічної та неорганічної сировини хімічним способом. В підсекції передбачений поділ на виробництво основної хімічної продукції (група 24.1), виробництво проміжної та кінцевої продукції шляхом перероблення основної хімічної продукції, яка належить до решти груп класифікації (24.2
- 24.7).

24

Хімічне виробництво

24.1

Виробництво основної хімічної продукції

24.11

24.11.0

Виробництво промислових газів

Цей підклас включає:
- виробництво промислових та неорганічних медичних газів скраплених та стиснених, які поділяються на прості промислові гази, складні промислові гази та повітря.

Примітка. До простих промислових газів відносяться тільки інертні гази (аргон, гелій, кріптон, ксенон, неон), водень, азот та кисень. До складних промислових газів відносяться діоксид вуглецю та інші неорганічні кисневі сполуки неметалів, у тому числі ангідрид вуглецевий, а також гази медичні (протоксид і пероксид азоту тощо).

Цей підклас не включає:
- добування природного газу (див. 11.10.2)
- виробництво горючих газів, таких як етан, бутан та пропан, на нафтопереробних підприємствах (див. 23.20)
- розподілення стисненого повітря по трубопроводах (див. 40.30)© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків