Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) Частина 4

80.42

80.42.0

Освіта дорослих та інші види освіти

Цей підклас включає:
- освіту для дорослих, тобто освіту для тих, хто не навчається у системі регулярної середньої чи вищої освіти

Примітка. Заняття можуть проводитись вдень чи ввечері в школах чи спеціальних навчальних закладах для дорослих. Освіта дорослих включає такі форми навчання:
- підготовку в межах підприємств чи запрошуваними спеціалістами щодо підвищення професійної майстерності, підготовку щодо роботи на комп'ютері, курси вивчення іноземних мов чи державної мови, наприклад, для іммігрантів, та інші подібні види освіти, яка не поділяється за рівнями;
- всі види навчання по радіо та телебаченню, а також заочне навчання;
- навчання релігійного характеру (семінарії, недільні школи тощо);
- навчання у виправних установах;
- інші види освіти, переважно дорослих, які не поділяються за рівнями.

Цей підклас не включає:
- вищу освіту (див. 80.30)
- діяльність танцювальних шкіл та викладачів танцю розважального характеру (див. 92.34)
- тренувальну діяльність у сфері спорту (див. 92.62)

Секція N

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

85

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

85.1

Діяльність в сфері охорони здоров'я людини

85.11

Діяльність лікарняних закладів

85.11.1

Діяльність лікарняних закладів

Цей підклас включає:
- медичну діяльність, включаючи хірургічну, діагностичну, терапевтичну, а саме: лікування, проведення операцій, аналізів та інших діагностичних процедур тощо
- забезпечення умов перебування в лікувальних закладах: розміщення, годування тощо

Цей підклас включає також:
- короткотермінові та довготермінові послуги лікарень широкого профілю, спеціалізованих лікарень, психіатричних лікарень, центрів реабілітації, лікувальних закладів для душевнохворих, лепрозоріїв та інших установ, які мають умови для стаціонарного перебування, а також військові шпиталі, шпиталі для учасників війни, в'язничні лікарні

Примітка. Ця діяльність спрямована переважно на стаціонарне лікування пацієнтів та виконується під безпосереднім наглядом лікарів.

Цей підклас не включає:
- медичне обслуговування особового складу армії в польових умовах (див. 75.22)
- послуги приватних медичних консультантів у стаціонарних лікувальних закладах (див. 85.12)
- стоматологічну допомогу, що не потребує госпіталізації (див. 85.13)
- послуги швидкої та невідкладної медичної допомоги (див. 85.14)

85.11.2

Охорона материнства та дитинства

Цей підклас включає:
- акушерську допомогу та зберігання вагітності в стаціонарних умовах

85.11.3

Діяльність санаторно-курортних закладів

Цей підклас включає:
- діяльність бальнеологічних лікарень (включаючи дитячі), грязелікарень, курортних поліклінік, санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, спеціалізованих санаторіїв (включаючи дитячі), санаторіїв для дітей з батьками, дитячих оздоровчих центрів

85.12

85.12.0

Медична практика

Цей підклас включає:
- медичне консультування в галузі загальної та спеціальної медицини, які надаються лікарями загального профілю (терапевтами), лікарями-спеціалістами та хірургами, діагностичні обстеження та лікування

Примітка. Ця діяльність може здійснюватись: у порядку приватної практики; у поліклініках (клініках для амбулаторних пацієнтів) та медпунктах (амбулаторіях) при школах, підприємствах, фірмах тощо; вдома у пацієнтів.

Цей підклас не включає:
- діяльність середнього медичного персоналу: акушерок, санітарів, медсестер, персоналу фізіотерапевтичних кабінетів тощо (див. 85.14)

85.13

85.13.0

Стоматологічна практика

Цей підклас включає:
- діяльність в галузі стоматології загального та спеціального характеру
- діяльність в галузі ортодонтії

Примітка. Ця діяльність може здійснюватись: у порядку приватної практики; у поліклініках (клініках для амбулаторних пацієнтів) та медпунктах (амбулаторіях) при школах, підприємствах, фірмах тощо; в операційних кабінетах.

Цей підклас не включає:
- виготовлення штучних зубів, зубних протезів тощо техніками-стоматологами, якщо вони самі їх не вставляють (див. 33.10)

85.14

85.14.0

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини

Цей підклас включає:
- діяльність у сфері охорони здоров'я людини, яка здійснюється не лікарнями та не лікарями, а середнім (парамедичним) персоналом, якому надані юридичні права з догляду за пацієнтами: діяльність акушерок, санітарів, медсестер, персоналу фізіотерапевтичних кабінетів та інших фахівців, що працюють у сфері оптиметрії, гідротерапії, лікувального масажу, трудотерапії, лікування дефектів мовлення, гомеопатії, мануальної рефлексотерапії, голковколювання, народної медицини
- діяльність спеціалістів нетрадиційної медицини, яким законодавчо дозволено лікувати хворих

Примітка. Ця діяльність може виконуватися в лікувальних клініках, що діють при підприємствах та організаціях, навчальних закладах, будинках престарілих тощо, а також в стаціонарних лікувальних закладах (крім лікарень), в приватних консультаційних кабінетах, вдома у пацієнтів.

Цей підклас включає також:
- діяльність у сфері охорони здоров'я населення, яка здійснюється санітарно-профілактичними закладами (санітарно-епідеміологічними станціями, дезінфекційними станціями, підприємствами профілактичної дезінфекції тощо)
- діяльність середнього стоматологічного персоналу: медичних сестер при шкільних стоматологічних кабінетах, стоматологів-гігієністів
- діяльність медичних лабораторій, діагностичних центрів
- діяльність банків крові, банків сперми, банків органів для трансплантації
- перевезення пацієнтів службами швидкої та невідкладної медичної допомоги будь-яким видом транспорту, включаючи авіаційний

Цей підклас не включає:
- виготовлення штучних зубів, зубних протезів тощо техніками-зубопротезистами, якщо вони самі їх не вставляють (див. 33.10)
- дослідження якості продуктів харчування (див. 74.30)

85.2

Ветеринарна діяльність

85.20

85.20.0

Ветеринарна діяльність

Цей підклас включає:
- діяльність, яка пов'язана з лікуванням та контролем за станом здоров'я сільськогосподарських та домашніх тварин
- діяльність швидкої допомоги для тварин

Примітка. Ця діяльність здійснюється кваліфікованими ветеринарами у ветеринарних клініках, а також під час відвідування сільськогосподарських ферм та господарств, псарень, притулків для собак та інших тварин, в приватних лікарняних, операційних кабінетах чи вдома.

Цей підклас не включає:
- діяльність з догляду за свійською худобою та птицею без надання медичної допомоги (див. 01.42)

85.3

Надання соціальної допомоги

85.31

85.31.0

Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання

Цей підклас включає:
- діяльність, яка здійснюється цілодобово, спрямована на надання соціальної допомоги дітям, людям похилого віку та особливим категоріям громадян з обмеженими можливостями самообслуговування, де лікування, навчання не є головними елементами: діяльність дитячих будинків, інтернатів та гуртожитків для дітей, цілодобових ясел, будинків для престарілих, будинків (інтернатів) для осіб з фізичними чи розумовими вадами, у тому числі сліпих, німих та глухих, реабілітаційних закладів (без лікування) для алкоголіків та наркоманів, притулків для безпритульних, установ, що надають притулок матерям-одиначкам з їх дітьми тощо

Цей підклас не включає:
- діяльність з усиновлення та удочеріння (див. 85.32.1)
- діяльність з надання тимчасового житла жертвам стихійного лиха (див. 85.32.1)

85.32

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

85.32.1

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

Цей підклас включає:
- соціальну допомогу, консультації, матеріальну допомогу, послуги з орієнтації та допомоги біженцям, а також аналогічні послуги, що надаються окремим особам чи сім'ям в домашніх умовах чи в інших місцях державними службами чи приватними установами, наприклад, установами, що надають допомогу жертвам стихійного лиха, загальнонаціональними та місцевими установами взаємодопомоги, а також фахівцями, які надають консультаційні послуги: соціальний захист та поради в сфері орієнтації для дітей та підлітків; діяльність з усиновлення та удочеріння, а також захист дітей та інших осіб від жорстокого відношення; визначення права на отримання соціальної допомоги, субсидії на оплату житла чи талонів на харчування; відвідування осіб похилого віку та хворих; поради з ведення бюджету домашнього господарства, подружні та сімейні консультації; допомогу умовно осудженим та особам, що знаходяться під наглядом; діяльність у робочих колективах та за місцем проживання; допомогу жертвам стихійного лиха, біженцям, емігрантам тощо, включаючи надання цим особам тимчасового місця проживання на тривалий строк; відновлення працездатності та підготовку до певного виду діяльності осіб із фізичними чи розумовими вадами або безробітних з обмеженим навчанням
- послуги центрів денного перебування для безпритульних та інших знедолених соціальних груп
- денний догляд за дорослими особами з фізичними чи розумовими вадами
- денний догляд за дітьми, у т. ч. за дітьми з фізичними чи розумовими вадами

Цей підклас не включає:
- діяльність, що звичайно охоплюється програмами обов'язкового соціального страхування (див. 75.30)

85.32.5

Благодійна діяльність

Цей підклас включає:
- благодійну діяльність, таку як збирання коштів чи іншу діяльність з надання соціальних послуг

Секція O

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

90

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

Цей розділ включає:
- збирання та оброблення побутових і промислових відходів не для подальшого промислового перероблення, а з метою знищення, в результаті чого отримують продукти, які взагалі не мають вартості або мають незначну вартість
- захоронення та зберігання відпрацьованого ядерного палива, радіоактивних елементів промислового призначення, а також радіоактивних відходів лікарень
- оброблення, захоронення та зберігання радіоактивно зараженого обладнання, радіоактивних відходів
- оброблення та знищення заражених, токсичних відходів

Цей розділ включає також:
- інші види діяльності: прибирання шляхів, снігу тощо

Цей розділ не включає:
- оброблення відходів та брухту з метою утилізації (отримання вторинної сировини, яка не є готовою продукцією, але є придатною для подальшого перероблення) (див. 37)
- оптову торгівлю металевими та неметалевими відходами і брухтом, включаючи їх збирання, сортування, фасування тощо без вторинного перероблення (див. 51.57)

90.0

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

90.01

90.01.0

Збирання і оброблення стічних вод

Цей підклас включає:
- оброблення рідких відходів: вилучення побутових стічних і дощових вод через каналізаційну систему та іншими засобами (асенізаційними машинами тощо), їх оброблення та видалення; видалення стічних вод методом розбавлення, фільтрування, седиментації, хімічного осаджування, відстоювання, оброблення за допомогою фізичних, хімічних і біологічних засобів чи іншими способами; технічне обслуговування каналізаційних систем та водостоків; спорожнення та чищення вигрібних та помийних ям, колодязів і канав, обслуговування туалетів з хімічною стерилізацією; оброблення стічних вод плавальних басейнів та промислових підприємств

Цей підклас не включає:
- будівництво каналізаційних мереж (див. 45.21.4)
- чищення і прочищання каналізації (див. 45.33.2)
- знезаражування ґрунтів і забруднених вод в рамках операцій з боротьби із забрудненням (див. 90.03)

90.02

90.02.0

Збирання та знищення інших відходів

Цей підклас включає:
- оброблення твердих відходів: збирання та видалення побутових відходів та відходів підприємств, у т. ч. небезпечних, використаних батарейок, уживаної для смаження олії та харчових жирів, використаних мастил суден і станцій технічного обслуговування автомобілів тощо
- видалення відходів будівництва та знесення будівель
- управління місцями збирання утилю
- знищення відходів шляхом спалювання чи іншими способами: подрібнення відходів; вивезення відходів на звалища, смітники, затоплення, захоронення або закопування у землю; оброблення і знищення перехідних радіоактивних відходів, переважно медичного походження, які руйнуються протягом нетривалого періоду; оброблення відходів шляхом компостування рослинних продуктів для видалення і отримання похідного продукту (компосту)
- оброблення і знищення живих або мертвих токсичних тварин та інших заражених відходів
- знищення товарів, що вийшли з ладу (наприклад, холодильників) для знешкодження шкідливих відходів

Цей підклас не включає:
- оброблення залишків їжі для виробництва харчових продуктів (див. 15)
- оброблення відходів боєнь для виробництва готових кормів для тварин (див. 15.7)
- перероблення ядерних відходів (див. 23.30)
- виробництво компосту шляхом змішування або хімічного оброблення рослинних чи тваринних продуктів (див. 24.15)
- перероблення залишків харчових продуктів у вторинну сировину (див. 37.20)
- оброблення відходів і брухту без застосування справжньої технології механічного або хімічного перероблення з метою продажу третім особам, наприклад, розбирання автомобілів, механізмів, комп'ютерів тощо, сортування або пресування паперу, текстилю, пластмас, відходів деревини тощо (див. 50, 51, 52)

90.03

90.03.0

Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності

Цей підклас включає:
- прибирання та видалення сміття, що збирається в урнах у громадських місцях
- замітання і поливання доріг, скверів, ринків, громадських садів, парків, стоянок транспорту тощо
- прибирання снігу й криги на шляхах і злітно-посадкових смугах, посипання сіллю й піском
- знезаражування ґрунтів і забруднених підземних вод за допомогою механічних, хімічних або біологічних засобів на місці або з вивезенням
- знезаражування та очищення поверхневих вод внаслідок випадкового забруднення шляхом видалення забруднювальних речовин або застосування хімікатів
- очищення після скидання нафти на землю, в поверхневі води, в океан або в прибережні моря
- роботи з розмінування та подібні роботи, наприклад, підривання вибухових речовин
- прокат пересувних туалетів
- інші спеціалізовані види діяльності з боротьби із забрудненням, не віднесені до інших групувань

Цей підклас не включає:
- чищення канав і санітарний захист в сільському господарстві (див. 01.41)
- очищення підземних вод з метою водопостачання (див. 41)
- роботи з виймання, ущільнення ґрунту та інші земляні роботи в рамках будівельної діяльності (див. 45.11)
- роботи з видалення азбесту (див. 45.25)
- перевезення забрудненого ґрунту, вже знятого третіми особами (див. 60.24)
- діяльність у сфері технічного контролю та аналізу стану навколишнього середовища (див. 74.30)
- санітарні роботи (див. 90.01)

91

Діяльність громадських організацій

91.1

Діяльність організацій промисловців та підприємців, професійних організацій

91.11

91.11.0

Діяльність організацій промисловців та підприємців

Цей підклас включає:
- діяльність громадських організацій, члени яких зацікавлені в забезпеченні розвитку та процвітання підприємств певної галузі, у т. ч. сільського господарства, торгівлі тощо, або економічного розвитку певного географічного району чи адміністративної одиниці, незалежно від спрямування комерційної діяльності. До основних послуг, які вони надають, входять: розповсюдження інформації, представництво у державних установах, зв'язок з громадськістю та переговори з профспілками
- діяльність торгово-промислових палат, спілок, гільдій та аналогічних організацій

91.12

91.12.0

Діяльність професійних організацій

Цей підклас включає:
- діяльність організацій, члени яких зацікавлені в конкретній науковій дисципліні, професійній практиці чи технічній сфері

Примітка. До цього підкласу входить діяльність організацій, які об'єднують спеціалістів в галузі науки, культури, наприклад, творчих спілок: письменників, митців, артистів, журналістів тощо. До основних послуг, які вони надають, належить розповсюдження інформації, встановлення критеріїв оцінки практичної діяльності та контроль за їх виконанням, представництво в державних структурах та зв'язок з громадськістю.

Цей підклас включає також:
- діяльність наукових товариств

91.2

Діяльність професійних спілок

91.20

91.20.0

Діяльність професійних спілок

Цей підклас включає:
- діяльність професійних спілок, членами яких є робітники найманої праці, які зацікавлені, головним чином, у вираженні своїх інтересів з питань заробітної плати та умов праці, а також в узгоджених діях через організацію

Примітка. Включається діяльність спілок робітників одного підприємства, спілок, які об'єднують суміжні галузі, а також спілок робітників, які об'єднуються за професійним, регіональним, галузевим чи іншим принципом.

91.3

Діяльність інших громадських організацій

91.31

91.31.0

Діяльність релігійних організацій

Цей підклас включає:
- діяльність релігійних та аналогічних організацій
- діяльність жіночих та чоловічих монастирів
- надання ритуальних послуг

Цей підклас не включає:
- діяльність у сфері освіти, яка виконується релігійними організаціями (див. 80.42)
- діяльність у сфері охорони здоров'я, яка виконується релігійними організаціями (див. 85.1)
- надання соціальної допомоги релігійними організаціями (див. 85.3)

91.32

91.32.0

Діяльність політичних організацій

Цей підклас включає:
- діяльність політичних та інших організацій, таких як молодіжні об'єднання, які взаємодіють з політичними партіями

Примітка. Ці організації впливають на прийняття рішень органами влади шляхом представництва членів партії на політичних посадах, а також займаються розповсюдженням інформації, зв'язками з громадськістю, збиранням коштів для потреб політичних організацій, що бажають висунути своїх членів на політичні посади тощо.© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків