Адміністративне та судове оскарження актів та рішень податкової інспекції (ДПІ та ДПА) для юридичних осіб (фірм, компаній, підприємств) у Харкові


Наша юридична фірма надає послуги з супроводу податкових суперечок, зокрема, юридичний супровід узгодження сум податкових зобов'язань, включаючи оскарження відповідних актів та повідомлень-рішень податкової інспекції, для юридичних осіб (фірм, компаній, підприємств у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) Харкова.

Говорячи про оскарження, адміністративне та судове, рішень державних податкових інспекцій (ДПІ) та державних податкових адміністрацій (ДПА), слід мати на увазі, що таке оскарження можливе на декількох етапах. Перш за все можна казати про оскарження акту, складеного за результатами податкової перевірки як в адміністративному (тобто, шляхом підготовки та подання відповідних скарг безпосередньо до вищестоящих податкових органів - обласних податкових адміністрацій України та до Державної податкової служби України у Києві), так і в судовому порядку (до адміністративного суду), аж до Верховного суду України, так і податкових повідомлень-рішень.

Оскарження рішень ДПІ та ДПА (актів, повідомлень-рішень) - це 1) спосіб захистити свої права та свою позицію (тобто, відвернути застосування санкцій); 2) спосіб значно зменшити суму виставлених штрафних санкцій; 3) передбачений законодавством, в першу чергу Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-III, спосіб відстрочити виконання податкових зобов'язань без збільшення їх розміру, тобто, свого роду безпроцентний кредит щодо податкових зобов'язань.

Сама процедура оскарження є досить складною і, зазвичай, здійснюється юристом разом з аудитором, оскільки потребує значного досвіду, знання норм процесуального та податкового законодавства, а також значної юридичної практики. Саме по собі податкове законодавство постійно змінюється, через що спеціаліст, що виконує цю роботу, має постійно відстежувати всі зміни в ньому на кожну конкретну дату.

Процедура оскарження має жорсткі процесуальні строки, пропуск яких позбавляє платника податків можливості відстояти свої права у цьому відношенні, тобто, всі дії - аналіз, прийняття рішень, підготовка необхідних документів та їх подання - мають виконуватися дуже грамотно та швидко. Пропуск строків часто призводить до моментального накладення арешту на рахунки та майно платника податків, що буквально паралізує роботу будь-якого підприємства, якщо його господарська діяльність не структурована між кількома юридичними особами, які можуть дублювати одна одну, в разі необхідності.

Спеціалісти нашої юридичної фірми разом з працівниками партнерської аудиторської фірми можуть оперативно та результативно оскаржити рішення податкової інспекції та адміністрації (ДПІ та ДПА) що стосуються юридичної особи (фірми, компанії, підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) як в адміністративному, так і в судовому порядку (до адміністративного суду).


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків