Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 80 від 19.02.98 м.Київ

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
16 березня 1998 р. за N 172/2612

Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації N 552 (z0791-98) від 17.11.98 N 729 (z0024-00) від 28.12.99 N 170 (z0256-00) від 14.04.2000 N 361 (z0448-00) від 05.07.2000 N 195 (z0486-01) від 14.05.2001 N 347 (z0874-01) від 05.09.2001 N 149 (z0397-02) від 03.04.2002 N 669 (z0067-05) від 24.11.2004 N 317 (z0912-05) від 08.08.2005 N 216 (z0563-06) від 25.04.2006 N 427 (z0994-06) від 24.07.2006 N 428 (z0998-06) від 24.07.2006 N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12) та з метою забезпечення повноти надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів шляхом охоплення обліком та контролем платників податків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів) (додається). {Пункт 1 Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

2. Начальнику управління оперативної звітності і статистики Парпализі А.Г. подати зазначену Інструкцію до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у десятиденний термін після державної реєстрації Інструкції про порядок обліку платників податків забезпечити її тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям усіх рівнів.

4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації О.Я.Савченко.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової адміністрації України
19.02.98 N 80
(в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 N 552)

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
16 березня 1998 р. за N 172/2612

Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

{Заголовок Інструкції в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

(У тексті Інструкції слово "розшуку" замінено на слова "встановлення місцезнаходження" згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002)

(У тексті Інструкції, крім пункту 8.6 та розділу 11, слова "суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках та числах замінено на слова "підприємець" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом ДПА N 669 (z0067-05) від 24.11.2004)

{У тексті слова "ця Інструкція" у всіх відмінках замінено словами "цей Порядок" згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про систему оподаткування" (1251-12), "Про державну податкову службу в Україні" (509-12) та інших актів, положень чинного законодавства України і має на меті використання єдиної раціональної методики обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів) в органах державної податкової служби.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 216 (z0563-06) від 25.04.2006, N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

1. Визначення термінів

1.1. Платник податків - це юридична особа або фізична особа, на яку згідно із законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі). (Підпункт 1.1 пункт 1 в редакції Наказу ДПА N 669 (z0067-05) від 24.11.2004)

1.2. Великий платник податків - це юридична особа, яка органами державної податкової служби зарахована до категорії великих платників за встановленими критеріями, а саме:

а) сукупний валовий дохід:

від 20 до 100 млн. грн. - 1 бал;

від 100 до 500 млн. грн. - 2 бали;

понад 500 млн. грн. - 3 бали;

б) загальна сума нарахованих податків до Державного бюджету України:

від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал;

від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. - 2 бали;

понад 5 млн. грн. - 3 бали;

в) загальна сума сплачених податків до Державного бюджету України:

від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал;

від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. - 2 бали;

понад 5 млн. грн. - 3 бали;

г) загальна сума податку на додану вартість, задекларована до відшкодування з бюджету:

від 3 млн. грн. до 15 млн. грн. - 1 бал;

від 15 млн. грн. до 50 млн. грн. - 2 бали;

понад 50 млн. грн. - 3 бали.

Показники за підпунктами "а", "б", "в", "г" цього пункту розраховуються за результатами діяльності підприємств за дев'ять місяців звітного року в сумі з очікуваними показниками за IV квартал звітного року.

При середньообліковій чисельності працівників за звітний (фінансовий) рік меншій, ніж 15 чоловік, загальна чисельність балів зменшується на 2 бали. Якщо загальна сума балів за встановленими показниками більша або рівна п'яти, платник відповідає критеріям великого платника податків.

Приклад 1 розрахунку балів при середньообліковій чисельності працівників не менше 15 чоловік:

"а" + "б" + "в" + "г" >= 5 балів - великий платник податків.

Приклад 2 розрахунку балів при середньообліковій чисельності працівників менше 15 чоловік:

"а" + "б" + "в" + "г" - 2 бали >= 5 балів - великий платник податків.

1.2.1. Принцип відбору великих платників податків базується на відборі платників податків, які забезпечують не менше 50 відсотків надходжень до Державного бюджету України, що формують платники податків міста (області).

У разі, якщо за результатами відбору великих платників податків не виконується основний принцип відбору, то загальна сума балів зменшується до 4-3 балів.

1.2.2. Незалежно від кількості набраних балів до переліку великих платників податків, які обслуговуються інспекцією (підрозділом), уключаються розташовані на території міста (області) дочірні підприємства великих платників податків, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи великих платників податків, що не мають статусу юридичної особи, а також банки.

{Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001, N 170 (z0256-00) від 14.04.2000, в редакції Наказів Державної податкової адміністрації N 149 (z0397-02) від 03.04.2002, N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

1.3. Облікова справа платника податків (реєстраційна частина) - формується із переліку документів, які надходять до органів державної податкової служби для взяття на облік платника податків. Реєстраційна частина облікової справи платника податків доповнюється документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків від органів державної реєстрації, статистики, інших державних органів, міністерств, центральних органів виконавчої влади та від установ банків до органів державної податкової служби в період діяльності платника податків та у зв'язку з його ліквідацією.

Облікова справа платника податків (звітна частина) формується із звітних документів, які подаються платником у період його діяльності.

Ведення облікових справ платників податків здійснюється із дотриманням, правил діловодства. Комплектування документів проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис документів. Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41 (z0576-98) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016. (Пункт 1.3 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002) (Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001, N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

1.4. Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про платників податків. Формується з районних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб державних податкових інспекцій в районах, містах і районах у містах, а також міжрайонними та об'єднаними інспекціями і ведеться Державною податковою адміністрацією України.

1.5. Реєстр неприбуткових організацій і установ - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації та установи.

1.6. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО) - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України. Формування та ведення ДРФО здійснюється органами державної податкової служби.

1.7. Реєстр фізичних осіб - платників податків самозайнятих осіб (далі - Реєстр фізичних осіб) - це банк даних платників податків, який створюється для забезпечення єдиного податкового обліку платників податків - фізичних осіб в органах державної податкової служби і який є складовою частиною ДРФО.

{Пункт 1.7 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

1.8. Реєстр платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення обліку платників податків - постійних представництв нерезидентів в Україні.

1.9. Реєстр договорів про спільну діяльність - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податків, які здійснюють свою діяльність за договорами про спільну діяльність.

1.10. Реєстр великих платників податків - це складова частина Єдиного автоматизованого банку даних про платників податків - юридичних осіб, яка забезпечує облік великих платників податків. (Розділ 1 доповнено пунктом 1.10 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 170 (z0256-00) від 14.04.2000)

1.11. Реєстр платників податку на додану вартість - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників податку на додану вартість. (Розділ 1 доповнено пунктом 1.11 згідно з Наказом ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

1.12. Тимчасовий реєстр Державної податкової адміністрації України (далі - ТРДПАУ) - це резерв реєстраційних (облікових) номерів платників податків, які присвоюються платникам податків органами державної податкової служби відповідно до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 03.08.98 N 380 (z0540-98) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.98 за N 540/2980. (Розділ 1 доповнено пунктом 1.12 згідно з Наказом ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001)

1.13. Військова частина - це військові частини, заклади, установи, організації Збройних Сил України та інші утворені відповідно до законів України військові формування. (Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 361 (z0448-00) від 05.07.2000)

1.14. Самозайнята особа - платник податків - фізична особа, яка є підприємцем або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

При цьому незалежна професійна діяльність полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності за умови, якщо такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, які прирівнюються до найманої особи.

(Розділ 1 доповнено пунктом 1.14 згідно з Наказом ДПА N 669 (z0067-05) від 24.11.2004)

1.15. Централізовані бухгалтерії - це централізовані бухгалтерії, створені при місцевих державних адміністраціях, міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в інших установах, організаціях та закладах бюджетної сфери. {Розділ 1 доповнено пунктом 1.15 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 (z0998-06) від 24.07.2006}

2. Загальні положення

2.1. Облік платників податків є однією з основних функцій органів державної податкової служби, яка створює передумови для здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів.

2.2. Дія цього Порядку поширюється на таких платників податків: {Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 216 (z0563-06) від 25.04.2006}

2.2.1. З числа резидентів:

юридичні особи незалежно від форм власності, а саме:

підприємства, установи та організації (в тому числі неприбуткові установи й організації), які здійснюють діяльність як на території України, так і за її межами або мають об'єкти оподаткування;

філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи платника податків (далі - відокремлені підрозділи); (Абзац підпункту 2.2.1 пункту 2.2 в редакції Наказу ДПА N 195 (z0486-01) від 14.05.2001; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

(Абзац п'ятий підпункту 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

фізичні особи (в тому числі підприємці), які мають об'єкти оподаткування.

2.2.2. З числа нерезидентів та їх відокремлених підрозділів в Україні: {Абзац перший підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

фізичні чи юридичні особи у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи із джерелом їх походження з України чи мають об'єкти оподаткування в Україні, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законодавством;

постійні представництва нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України і які відповідно до чинного законодавства України, сплачують відповідні податки і збори (обов'язкові платежі);

інші відокремлені підрозділи нерезидентів в Україні, які не здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під визначення постійних представництв нерезидентів, але які відповідно до законодавства України зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі). {Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом ДПА N 216 (z0563-06) від 25.04.2006}

2.3. Цим Порядком визначаються такі питання:

2.3.1. Ведення журналів обліку платників податків - юридичних осіб та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб. (Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002)

2.3.2. Ведення журналів обліку платників податків - фізичних осіб та Реєстру фізичних осіб. (Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002)

2.3.3. Встановлення єдиної форми документів з питань обліку платників податків; порядок ведення документації при взятті платників податків на облік в органах державної податкової служби, занесення інформації щодо них до відповідних реєстрів.

2.3.4. Порядок підготовки матеріалів для передачі підрозділам податкової міліції для встановлення місцезнаходження платників податків.

3. Організація обліку платників податків у органах державної податкової служби

3.1. Робота з обліку платників податків у органах державної податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку платників податків відповідно до структури, яка затверджується Державною податковою адміністрацією України.

3.2. Узяття на облік платників податків органами державної податкової служби здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що провадяться державними реєстраторами, та процедур узяття на облік платників податків, що забезпечуються органами державної податкової служби. Процедури та умови обміну відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців визначені Порядком взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України від 07.12.2005 N 121/560/406 (z1523-05), постановою правління Пенсійного фонду України від 07.12.2005 N 23-3 (za523-05), постановою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 07.12.2005 N 368 (zb523-05) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2005 за N 1523/11803. {Абзац перший пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

{Підпункт "а" пункту 3.2 розділу 3 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

{Підпункт "б" пункту 3.2 розділу 3 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

Органи державної податкової служби здійснюють контроль відомостей, які надійшли з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), щодо коректності використання ідентифікаційного номера з ДРФО та вживають заходів для усунення помилок державними реєстраторами згідно з зазначеним Порядком, а також повідомляють платників податків про виявлені помилки в ідентифікаційних номерах з ДРФО та про необхідність подання уточнених відомостей до відповідних органів. Після уточнення даних орган державної податкової служби проводить коригування відомостей щодо ідентифікаційних номерів з ДРФО в Єдиному банку даних юридичних осіб або Реєстрі фізичних осіб. {Пункт 3.2 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 497 (z1046-07) від 20.08.2007}

(Розділ 3 доповнено пунктом 3.2 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 317 (z0912-05) від 08.08.2005)

3.3. Для забезпечення повноти обліку платників податків органи державної податкової служби станом на 1-ше число кожного місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, а також Реєстру фізичних осіб з даними інформаційної бази Єдиного державного реєстру. {Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 149 (z0397-02) від 03.04.2002, N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

3.4. Крім того, органи державної податкової служби координують свою діяльність з питань обліку платників податків з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими органами, що здійснюють контроль, установами банків, а також із податковими службами інших держав згідно зі статтею 4 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12).

3.5. Місцем обліку платників податків є відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) чи зареєстрованим місцем проживання (здійснення діяльності) самозайнятої особи, якщо інше не передбачене цим Порядком.

3.5.1. У разі, якщо платник податків здійснює господарську діяльність через виробничі та функціональні структурні підрозділи, які знаходяться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місцезнаходження платника податків, Державна податкова адміністрація України відповідно до інформації за отриманими ліцензіями (торговими патентами, дозволами) може прийняти рішення щодо ведення обліку такого платника податків за місцем знаходження таких структурних підрозділів.

Таке рішення приймається Державною податковою адміністрацією України за поданням органу державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням платника податку чи місцезнаходженням зазначених структурних підрозділів.

Про прийняте рішення направляється повідомлення платнику податків згідно із пунктом 8.11 цього Порядку за зареєстрованим місцезнаходженням.

3.5.2. У разі ліквідації чи реорганізації органу державної податкової служби, адміністративно-територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється орган державної податкової служби, що відповідає місцю обліку платника податків, здійснюється зняття з обліку платника податку в одному органі державної податкової служби та взяття на облік у іншому відповідному органі державної податкової служби. У таких випадках перелік платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затверджується відповідною державною податковою адміністрацією в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Документи, видані платнику податків ліквідованим чи реорганізованим органом державної податкової служби, залишаються чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у таких документах, якщо інше не передбачене нормативно-правовими актами, що регулюють порядок видачі таких документів.

{Розділ 3 доповнено пунктом 3.5 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

3.6. Фінансові установи відкривають рахунки платникам податків і зборів (обов'язкових платежів) лише за умови пред'явлення ними документа, що підтверджує взяття їх на облік в органі державної податкової служби.

Фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, у триденний строк з дня відкриття/закриття рахунків (включаючи день відкриття/закриття).

{Розділ 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}

3.7. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у паперовому або електронному вигляді.

Сторінки в журналах повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша.

Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою органу державної податкової служби.

Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного забезпечення, встановленого Державною податковою адміністрацією України, з обов'язковим друкуванням та збереженням друкованих копій журналу в кінці кожного робочого дня, протягом якого вносились нові записи до журналу. Кожна його копія за день засвідчується підписом начальника підрозділу з обліку платників податків та відповідною печаткою. Якщо заповнення окремих полів існуючих записів електронного журналу проводиться не одночасно з формуванням такого запису, до паперової копії журналу відповідні записи вносяться вручну.

{Розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 427 (z0994-06) від 24.07.2006}© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків