Реєстрація дочірнього підприємства в Харкові


Реєстрація дочірнього підприємства чи юридичної особи іншої організаційно-правової форми може бути доцільним вибором для територіального розширення бізнесу.

Наша юридична фірма надає клієнтам послуги щодо реєстрації дочірнього підприємства на території Харкова. Послуги з реєстрації дочірнього підприємства в Харкові включають в себе підготовку, надання та отримання всіх документів, необхідних для реєстрації дочірнього підприємства у Харкові, а також вчинення інших необхідних для реєстрації дочірнього підприємства дій.

Дочірнє підприємство - по суті, це звичайна юридична особа, назва якої містить фразу "ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО" і засновником якої є материнська юридична особа. З іншого боку, якщо необхідно створити юридичну особу іншої організаційно-правової форми, ніж "дочірнє підприємство", наприклад, у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), тобто з дещо іншим механізмом регулювання корпоративних правовідносин - можна просто створити нову юридичну особу, засновником якої буде "материнська" юридична особа, самостійно, чи разом з іншими особами. Іншими словами, ще одна юридична особа, яка може самостійно здійснювати свою господарсько-підприємницьку діяльність.

Переваги створення (реєстрації) дочірнього підприємства:

- створюється фактично самостійна юридична особа, яка, за необхідності, може дублювати, повністю або частково, функції "материнської" компанії.

Недоліки створення (реєстрації) дочірнього підприємства:

- юридична особа реєструється у державних органах за своїм місцезнаходженням, що означає, що, наприклад, якщо "материнську" компанію зареєстровано у місті Харкові і їй необхідно створити "дочірню" компанію на території Києва - всі реєстраційні дії здійснюються у відповідних державних органах міста Києва (реєстраційна палата, податкова інспекція, МВС - отримання дозволу на виготовлення печатки, фонди обов'язкового державного соціального страхування, управління статистики, тощо);

- юридична особа є відносно незалежною, через що "материнській" компанії її важко адекватно контролювати та координувати, вона має власні грошові потоки, які нею контролюються самостійно і якими її керівник розпоряджається самостійно, на власний розсуд, але у межах цілей та повноважень, прописаних у статуті;

- "дочірня" та "материнська" компанії для цілей оподаткування є пов'язаними особами, що, зазвичай, є негативним моментом для здійснення господарської та підприємницької діяльності;

- припинення діяльності (закриття, ліквідація) "дочірньої" компанії знову ж таки здійснюється за її місцезнаходженням (тобто, ліквідаційні перевірки у податковій, фондах, знищення печатки, тощо);

- якщо діяльність, що здійснюється "материнською" компанією, підлягає ліцензуванню і "дочірня" компанія буде здійснювати таку ж діяльність, то на "дочірню" компанію є необхідним отримання нової ліцензії, у той час, як у деяких випадках, філії можуть здійснювати свою діяльність, якщо така підлягає ліцензуванню, отримавши "копію ліцензії" "материнської" компанії (тобто, додаткові витрати на отримання нової ліцензії).

Умовні переваги та недоліки (в залежності від специфіки діяльності "материнської юридичної особи, вказані тут особливості, можуть бути як перевагами, так і недоліками):

- при створенні дочірнього підприємства його назва буде вказувати на його зв'язок з "материнською" юридичною особою. Якщо назва "материнської" компанії є відомою та має певний позитивний імідж - це може бути перевагою (хоча, у даному випадку, було б більш доцільним розглянути можливість реєстрації торговельної марки); але якщо передбачається, що дочірнє підприємство має здійснювати свою діяльність без вказівки своєї належності до "материнської" компанії - це може бути недоліком (до того ж, належність можна побачити й не тільки через назву, а просто отримавши відомості про засновників з єдиного державного реєстру);

- зазвичай, з фінансової точки зору, дочірнє підприємство та/або "дочірня" юридична особа іншої організаційно-правової форми є незалежним від "головного" (материнського) підприємства, і, відповідно, у разі негативних результатів фінансово-господарської діяльності такої "дочірньої" юридичної особи, формально, такі "негативні" результати ніяк не відобразяться на фінансово-господарській діяльності "материнської" компанії; але, з іншого боку, зазвичай, прибуток, отриманий дочірнім підприємством та/або "дочірньою" компанією, можна розподілити лише за підсумками відповідного фінансового періоду, іншими словами, створюється часовий розрив між отриманням прибутку дочірнім підприємством та/або "дочірньою" компанією та "материнською" компанією.

Звертаючись до нашої юридичної фірми для реєстрації дочірнього підприємства у Харкові Ви можете бути впевнені, що всі документи, необхідні для реєстрації дочірнього підприємства в Харкові, буде підгоовано, подано та отримано максимально швидко.


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків