Реєстрація філії, представництва юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю, приватного підприємства, ТОВ, ПП, фірми, компанії, Харків


Створення (державна реєстрація) філії або представництва є однією з форм територіального розширення бізнесу (тобто, господарської та/або підприємницької діяльності).

Наша юридична фірма надає послуги з державної реєстрації (створення) філій та представництв юридичної особи (фірми, компанії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), акціонерного товариства (АТ), інших юридичних осіб), зареєстрованої на території міста Харкова, як на території міста Харкова, так і на території інших регіонів України.

Наприклад, якщо існує юридична особа, зареєстрована на території Харкова, якій необхідно забезпечити присутність й на території інших областей України, то зробити це можливо кількома шляхами:

1) зареєструвати філію на території регіону, у якому необхідно забезпечити присутність;

2) зареєструвати представництво на території регіону, в якому необхідно забезпечити присутність;

3) зареєструвати нову юридичну особу на території регіону України, я якому необхідно забезпечити присутність;

4) зареєструвати дочірнє підприємство (юридичну особу) на території регіону, в якому необхідно забезпечити присутність.

Оптимальний варіант для розширення бізнесу необхідно обирати з урахуванням конкретних потреб, завдань та ресурсів замовника.

Реєстрація філій та представництв (відокремлених підрозділів)

Відповідно до положень ст. 95 Цивільного Кодексу України, як філія, так і представництво, не є юридичними особами (але разом з цим мають свій власний код у ЄДРПОУ), діють на підставі положення, затвердженого юридичною особою (зазвичай, вищім органом юридичної особи - загальними зборами засновників (учасників), власником, та можуть наділятися певним майном для виконання своїх функцій. І філії і представництва можуть мати свої печатки і штампи.

Відмінністю філії від представництва є те, що філія може виконувати всі функції юридичної особи (тобто, виконувати роботи, надавати послуги, тощо в повному обсязі) чи певну їх частину, у той час як функції представництва зводяться лише до виконання представницьких функцій від імені юридичної особи (наприклад, підписання договорів від імені юридичної особи, але не їх виконання) та захисту інтересів юридичної особи (наприклад, у судах або інших органах).

Відповідно, якщо через відокремлений підрозділ, наприклад, планується надавати послуги та/або виконувати роботи на території іншого регіону, то для цих цілей необхідно створити філію, а не представництво, оскільки виходячи з положень Цивільного Кодексу України, представництво не має права надавати послуги та/або виконувати роботи (така діяльність за аналогією з юридичною особою буде вважатися "нестатутною" або, іншими словами, такою, що суперечить чинному законодавству, що згодом може створити певні труднощі та проблеми). Разом з цим, у даний час на практиці можна спостерігати, що, не зважаючи на викладене вище у цьому абзаці, як філії, так і представництва, виконують одні і ті самі функції (тобто, представництва по суті часто виконують й ті функції, які вони з точки зору чинного законодавства виконувати не мають права).

Позитивні моменти реєстрації відокремленого підрозділу (філії, представництва):

- відокремлений підрозділ (філія, представництво) юридичної особи є повністю підконтрольним юридичній особі, дії від імені та в інтересах юридичної особи, набуває прав та обов'язків для юридичної особи. Відповідно, у даному випадку ризик виходу даної одиниці з-під контролю головної юридичної особи є мінімальним;

- від імені відокремленого підрозділу (філії, представництва) діє його керівник, який призначається юридичною особою та діє, перш за все, на підставі довіреності, виданої юридичною особою. Якщо керівник філії вийде за межі повноважень, наданих йому довіреністю, то, керуючись положеннями Цивільного Кодексу України, такі його дії не будуть створювати для юридичної особи ані прав, ані обов'язків (якщо тільки юридична особа у подальшому фактично не схвалить такі дії). Діючи з перевищенням повноважень, повірений фактично набуває прав і обов'язків для себе, а не для довірителя (тобто, у нашому випадку, юридичної особи);

- відокремлений підрозділ (філія, представництво) може мати рахунки у банківських установах (банках), разом з цим, якщо юридичній особі необхідно повністю контролювати діяльність відокремленого підрозділу (філії, представництва), можна заборонити такому відокремленому підрозділу відкривати рахунки у банках, замість цього грошові кошти, отримані в результаті діяльності відокремленого підрозділу, будуть повністю поступати на розрахунковий (банківський) рахунок юридичної особи, а необхідні витрати відокремленого підрозділу - будуть оплачуватися юридичною особою зі свого рахунку. Таким чином, юридична особа може майже повністю контролювати всю діяльність своїх відокремлених підрозділів (філій, представництв) та фактично упередити будь-яку можливість нецільового використання грошових коштів своїм відокремленим підрозділом (філією, представництвом);

- створення (державна реєстрація) та закриття (ліквідація) відокремленого підрозділу здійснюється у державних органах за місцем реєстрації юридичної особи. Це означає, що, наприклад, якщо "материнська" юридична особа зареєстрована у Харкові і їй необхідно створити відокремлений підрозділ (філію, представництво) на території міста Києва - всі реєстраційні дії вчиняються у відповідних державних органах міста Харкова, а не Києва (безпосередньо державна реєстрація, отримання дозволу на виготовлення печаток, управління статистики, тощо). На практиці це означає, що реєстраційні дії, такі, наприклад, як зміна керівника відокремленого підрозділу, зміна видів діяльності відокремленого підрозділу (філії, представництва), тощо - можна здійснити за місцем державної реєстрації юридичної особи, швидше та дешевше, ніж, наприклад, замінити керівника самостійної "дочірньої" юридичної особи в іншому регіоні;

- процес створення (державної реєстрації) та закриття (припинення, ліквідації) відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи є дещо швидшим та дешевшим, ніж створення та припинення самостійної юридичної особи. Разом з тим, для створення відокремленого підрозділу (філії, представництва) слід підготувати пакет необхідних документів (положення про філію (представництво), відповідний протокол про його створення, призначення керівника, довіреність, реєстраційні форми, тощо);
- якщо діяльність, що здійснюється "материнською" юридичною особою, підлягає ліцензування, а відокремлений підрозділ юридичної особи (зазвичай, філія) буде здійснювати ту ж діяльність, у ряді випадків, філії можуть здійснювати свою діяльність, якщо така підлягає ліцензуванню, використовуючи "копію ліцензії" материнської юридичної особи (тобто, це означає менші додаткові витрати на отримання копії ліцензії, ніж витрати, необхідні для отримання нової ліцензії на нову юридичну особу, менші витрати, пов'язані із забезпеченням дотримання ліцензійних умов, тощо).

Негативні моменти створення (державної реєстрації) відокремленого підрозділу (філії, представництва):

- відокремлений підрозділ юридичної особи (філія, представництво) не є самостійною юридичною особою, відповідно, воно не може самостійно дублювати функції "материнської" юридичної особи при виникненні проблем, що перешкоджають здійсненню діяльності безпосередньо юридичною особою.

Умовні переваги та недоліки (в залежності від специфіки діяльності "материнської" юридичної особи, вказані тут особливості можуть розглядатися і як переваги, і як недоліки):

- якщо припиняється (закривається, ліквідується) "материнська" юридична особа, то разом з нею припиняються (закриваються) і її відокремлені підрозділи (філії, представництва), оскільки такі не можуть існувати без юридичної особи;

- зазвичай, з фінансової точки зору, відокремлений підрозділ (філія, представництво) юридичної особи не є незалежним від "головної" (або материнської) юридичної особи і, відповідно, у разі негативних результатів фінансово-господарської діяльності такого відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи, такі "негативні" результати повною мірою відобразяться на фінансово-господарській діяльності "материнської" компанії; але, з іншого боку, прибуток, отриманий відокремленим підрозділом (філією, представництвом) юридичної особи, може без розриву у часі перейти у розпорядження "материнської" юридичної особи;

- при створенні відокремленого підрозділу (філії, представництва) його назва буде вказувати на його належність до "материнської" юридичної особи. Якщо назва "материнської" юридичної особи є відомою та має певний позитивний імідж - це може бути плюсом.


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків