Розділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя у судовому порядку (Харків, юридична допомога)


Розділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя (чоловіка, дружини) може здійснюватися як у добровільному порядку, шляхом складання договору між ними, так і в судовому порядку шляхом звернення до суду з позовом про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя (тобто майна, що знаходиться у спільній сумісній власності подружжя (чоловіка, дружини), говорячи юридичною мовою. Найчастіше розділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя здійснюється у судовому порядку одночасно з розірванням шлюбу (розлученням) в судовому порядку. 

Наша юридична фірма надає клієнтам у Харкові всю необхідну допомогу в розділі спільно нажитого у шлюбі майна подружжя. Юридична допомога по розділу спільно нажитого у шлюбі майна подружжя (чоловіка, дружини) у Харкові, в залежності від потреб клієнта, може полягати в наданні клієнту юридичних консультацій з питання розділу спільно нажитого у шлюбі майна подружжя, які дозволяють клієнту усвідомити, яке саме майно вважається "спільно нажитим у шлюбі майном подружжя", яким чином, згідно з чинним законодавством, спільно нажите в шлюбі майно подружжя може бути розділене - тобто який розмір часток подружжя в праві спільної сумісної власності подружжя при його розділі, з урахуванням конкретних обставин. 

Юридична допомога в питанні розділу спільно нажитого у шлюбі майна подружжя у Харкові також полягає і у допомозі виробленню клієнтом можливих варіантів такого розділу спільно нажитого у шлюбі майна подружжя, в залежності від конкретних обставин на стороні клієнта, а також з урахуванням структури спільно нажитого у шлюбі майна подружжя. Юридична допомога в питанні розділу спільно нажитого у шлюбі майна подружжя полягає й у виборі оптимального способу розділу спільно нажитого у шлюбі майна подружжя (чоловіка, дружини) - за взаємною домовленістю подружжя шляхом підготовки договору про розділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя і його нотаріального посвідчення, або ж у судовому порядку шляхом звернення до суду з позовом про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя (тобто майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя). 

Відповідно, якщо мова йде про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя за взаємною домовленістю подружжя (чоловіка, дружини) шляхом укладення договору про розділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя, наша юридична фірма може запропонувати клієнтам допомогу у вигляді юридичних консультацій з питання розділу спільно нажитого у шлюбі майна з тим, щоб клієнт (або обидва з подружжя), змогли правильно зрозуміти, яке майно є спільно нажитим у шлюбі майном, а яке - особистою приватною власністю кожного з подружжя (чоловіка, дружини) і в яких частках воно має бути розділене між подружжям (чоловіком, дружиною). 

Також, якщо мова йде про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя за взаємною домовленістю подружжя (чоловіка, дружини) шляхом укладення договору про розділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя, наша юридична фірма може запропонувати клієнтам допомогу в складанні договору про розділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя з урахуванням всіх досягнутих між подружжям домовленостей щодо розділу спільно нажитого майна, а також організувати нотаріальне засвідчення такого договору. 

Якщо ж подружжя (чоловік, дружина) не досягли згоди з питання розділу спільно нажитого у шлюбі майна подружжя (чоловіка, дружини), то наша юридична фірма може запропонувати клієнту надання юридичної консультації з питання розділу спільно нажитого у шлюбі майна подружжя в судовому порядку, допоможе правильно оцінити судову перспективу справи про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя, правильно спланувати підготовку до звернення до суду з позовом про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя, а також підготувати та подати до суду всі необхідні документи для розділу спільно нажитого у шлюбі майна подружжя в судовому порядку. 

Говорячи про розподіл спільно нажитого майна подружжя в судовому порядку шляхом звернення до суду з позовом про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя (чоловіка, дружини), наша юридична фірма може запропонувати клієнтам комплексну юридичну допомогу з питань розділу спільно нажитого майна подружжя в судовому порядку, яка може включати в себе надання юридичних консультацій з питання розділу спільно нажитого у шлюбі майна подружжя, наскільки то потрібно клієнту, підготовку до звернення до суду з позовом про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя, підготовку та подання до суду всіх документів, необхідних для ефективного розгляду судом справи про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя (позовну заяву, різного роду клопотання, пояснення, заяви, тощо), представництво інтересів клієнта в суді (на судових засіданнях при розгляді судом справи про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя ), як з присутністю клієнта в судових засіданнях, так і без його присутності (хоча, зазвичай, присутність клієнта є бажаною). 

Представництво інтересів клієнта в суді Харкова (тобто ведення в суді справи про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя) означає, що юрист буде представляти інтереси клієнта в судових засіданнях (виступати в суді, відстоюючи інтереси клієнта). Не зважаючи на те, що всі перераховані елементи ведення в суді справи про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя, в тому числі і при розлученні, можуть бути пройдені представником (юристом) самостійно, без участі клієнта, практика показує, що як правило, юрист у сімейних справах бере участь у судових засіданнях разом з клієнтом. З точки зору ефективного досягнення цілей, що стоять в рамках процесу розірвання шлюбу - це найбільш ефективна модель надання правової допомоги клієнту у справах про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя в судовому порядку. 

Часто юридична допомога потрібна і для реалізації (тобто виконання) судового рішення у справі про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя у Харкові, оскільки мета юридичного супроводу розділу спільно нажитого у шлюбі майна подружжя у судовому порядку - це не тільки отримання судового рішення у справі про розділу спільно нажитого у шлюбі майна подружжя в інтересах клієнта, але і його реальне виконання. 

У кожному конкретному випадку надання клієнту юридичної допомоги при розділі спільно нажитого у шлюбі майна подружжя в судовому порядку, нашою юридичною фірмою проводиться оцінка "судової перспективи" справи про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя. Оцінка судової перспективи справи про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя дозволяє оцінити, які є шанси досягнення цілей, поставлених клієнтом у рамках справи про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя або в рамках справи про розірвання шлюбу (розлучення). У свою чергу такі шанси залежать від багатьох факторів. Наша юридична фірма у своїй роботі, зокрема і з надання правової допомоги у справах про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя, не дає порожніх обіцянок виграти справу - ведення справи в суді - це змагальний процес, який залежить від багатьох факторів, у тому числі і від участі клієнта, і для кожного нашого клієнта ми завжди робимо все від нас залежне для найкращого захисту його прав та інтересів, не даючи при цьому невиправданих сподівань, а реально оцінюючи кожну конкретну справу і її перспективу. 

Говорячи безпосередньо про правове регулювання режиму майна подружжя, за загальним правилом, встановленим Сімейним кодексом України, майно, набуте подружжям (чоловіком, дружиною) під час шлюбу, належить дружині та чоловіку на праві спільної сумісної власності. Вважається, що кожна річ, набута під час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом спільної сумісної власності подружжя (чоловіка, дружини). Сімейний кодекс України також перелічує ряд типових об'єктів спільної сумісної власності подружжя (чоловіка, дружини), таких, як заробітна плата, пенсія, стипендія, тощо, внесені до сімейного бюджету. 

Сімейний кодекс України також передбачає і виникнення права спільної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловіку, якщо воно істотно збільшилося у своїй вартості за час шлюбу внаслідок загальних витрат подружжя або другого з подружжя. 

Законодавством встановлюється, що подружжя (чоловік, дружина), мають рівні права на здійснення права спільної сумісної власності подружжя, тобто право на володіння, користування і розпорядження таким майном. 

Крім цього, подружжя (чоловік, дружина) мають право укладати між собою різного роду договори (угоди) майнового характеру. 

Сімейний кодекс України передбачає певні правила реалізації подружжям (чоловіком, дружиною) права розпорядження майном, що знаходяться в спільній сумісній власності подружжя. За загальним правилом встановлюється, що чоловік, дружина розпоряджаються майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. При цьому також вважається, що при укладенні договорів одним із подружжя, він діє за згодою іншого з подружжя. У деяких випадках, для укладання угод відносно майна спільної сумісної власності подружжя потрібна письмова згода іншого з подружжя. 

Сімейним кодексом України також встановлюється, що розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте під час шлюбу. У свою чергу подружжя (чоловік, дружина), незалежно від розірвання шлюбу мають право на розділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності. Поділити таке майно подружжя (чоловік, дружина) можуть як за взаємною згодою, так і в судовому порядку. 

За загальним правилом, встановленим Сімейним кодексом України, в разі розділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя (чоловіка, дружини), частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між подружжям або шлюбним договором між ними. Існує також ряд випадків, коли в разі спору між подружжям про поділ майна, що є спільною сумісною власністю подружжя (чоловіка, дружини), суд може відступити від принципу рівності. 

Ще одним важливим питанням, яке цікавить тих, хто фактично проживає однією родиною, але не зареєстрував свій шлюб у встановленому законом порядку, є права на майно жінки і чоловіка, які проживають однією родиною, але не перебувають у шлюбі між собою. Сімейний кодекс України встановлює, що якщо жінка та чоловік проживають однією родиною, але не перебувають у шлюбі між собою, то майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності. З іншого боку, з практики, можна сказати, що часто факт проживання чоловіка і жінки однією родиною довести складно, а саме проживання чоловіка і жінки однією родиною без реєстрації шлюбу часто позбавляє таких чоловіка, жінку можливості реалізувати багато прав, передбачених законодавством. 

Говорячи про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя, в тому числі і в судовому порядку, слід мати на увазі, що спільно нажите в шлюбі майно подружжя може бути поділене між ними як під час шлюбу, в процесі його розірвання (розлучення), в тому числі і в судовому порядку, так і після розірвання шлюбу. Саме по собі розірвання шлюбу (розлучення) не припиняє режиму спільної сумісної власності подружжя на майно, набуте ним під час шлюбу, тому, якщо в рамках справи про розірвання шлюбу (розлучення) питання про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя не ставилося - його може бути поставлено окремо, в рамках окремої судової справи про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя (чоловіка, дружини). 

Позовна давність не застосовується до вимог про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя (чоловіка, дружини), якщо шлюб між ними не розірвано. 

До вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у три роки. Це означає, що звернутися до суду з позовом про поділ спільно нажитого у шлюбі майна подружжя можна протягом трьох років з моменту розірвання (припинення) шлюбу (розлучення).


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків