Розробка, складання та аналіз документів (договори, угоди, акти, протоколи, тощо) для приватних осіб (громадян) у Харкові та по Україні


Наша юридична фірма надає клієнтам - приватним особам (громадянам) послуги з розробки, складання та аналізу документів (договори, угоди, акти, протоколи, тощо).

Розробка та складання документів (договори, угоди, акти, протоколи, тощо) для приватних осіб (громадян) є досить відповідальним та складним завданням, тому послуги зі складання документів (договори, угоди, акти, протоколи, тощо) можуть якісно надавати лише досвідчені фахівці у галузі права. Питання розробки, складання та аналізу документів (договору, угоди, акту, протоколу, розписки, тощо) для приватних осіб (громадян) є важливим з огляду на прагнення уникнути різного роду неприємних ситуацій правового характеру.

Існує велика кількість різноманітних видів документів, що стосуються інтересів приватних осіб (громадян) і складання кожного окремого проекту документу має свої правила та особливості.

Так, складання договорів, угод, актів, розписок, тощо для приватних осіб (громадян) - вимагає наявності у особи, що їх складає, ґрунтовних знань та досвіду, перш за все у галузі цивільного права, а також юридичної практики з тих відносин, які будуть регулюватися кожним окремим документом.

Говорячи про складання договорів та угод для приватних осіб (громадян) слід відмітити кілька особливостей:

1) Перш ніж приступити до написання договору для приватної особи (громадянина) необхідно правильно уяснити, які саме відносини та у якій частині будуть регулюватися договором, які норми законодавства будуть застосовуватися до даного договору та в чому полягає їх суть, також необхідно уяснити, які з умов договору сторони договору можуть викласти на свій розсуд (тобто відступивши від норм того ж Цивільного кодексу України), а які імперативно передбачені законодавством та відступлення від яких у договорі є нікчемним (тобто недійсним з точки зору чинного законодавства; умови договору, що суперечать закону - у будь-якому випадку вважаються недійсними та не будуть працювати, не зважаючи на те, що їх прописано в договорі).

2) Зазвичай, законодавство передбачає ряд так званих суттєвих умов, які в обов'язковому порядку має бути відображено у договорі. Без цих умов договір з приватною особою (громадянином) може вважатися недійсним, або в подальшому може бути визнаний недійсним у судовому порядку.

3) За кожним видом правовідносин, що регулюються договором, існує певна юридична практика, включаючи судову практику. При складанні договорів необхідно повною мірою враховувати таку практику, оскільки вона допомагає, по-перше, грамотно скласти договір, а по-друге, врахувати попередні "чужі помилки" та не повторювати їх.

4) В українському законодавстві, перш за все у Цивільному кодексі України, встановлено правило, що якщо ті або інші умови не вказано у договорі - вважається, що вони регулюються стандартними нормами законодавства, що регулюють дані правовідносини.

Наприклад: якщо в договорі не вказано ціну товарів чи послуг - вважається, що такі товари або послуги мають бути оплачені за звичайною ціною; якщо у договорі не вказано строків виконання тих або інших зобов'язань - за загальним правилом такі зобов'язання мають бути виконані на протязі 7 днів з моменту вимоги виконання таких зобов'язань; якщо у договорі не прописано якості товарів або послуг - вважається, що їх якість має бути такою, щоб їх можна було використати за звичайним призначенням, і т.д.

5) Для правильного та грамотного складання договору необхідно не тільки чітко та послідовно уявляти всю процедуру роботи за договором (процедуру виконання договору) у найдрібніших деталях, але й вміти послідовно, чітко та лаконічно, грамотно з юридичної точки зору, викласти домовленості сторін у договорі (настільки чітко та детально, щоб кожна сторона вірно усвідомлювала свої права та обов'язки за договором, щоб договір слугував свого роду "настільною книгою" щодо відповідних відносин.

6) Те, як сформульовано ті чи інші положення договору при його складанні - може визначати й податкові наслідки його укладення та виконання, в тому числі й момент виникнення тих або інших податкових зобов'язань у ході виконання складеного договору. У деяких випадках правильне складання договору дає можливість оптимізувати оподаткування угоди. Податкові наслідки договору - є істотним моментом, адже, значною мірою впливають на результат виконання договору.

7) При складанні договору слід враховувати і права третіх осіб, що можуть стосуватися предмету чи способу виконання договору. Це правило стосується великою мірою складання договорів, що стосуються створення або використання об'єктів інтелектуальної власності.

8) Від того, як буде побудовано договір, буде залежати й природа правовідносин між його сторонами та їх правове регулювання. Наприклад, для одних і тих самих правовідносин можна скласти як трудовий договір (контракт), так і договір підряду на виконання тих чи інших робіт або послуг.

9) Деякі договори приватних осіб (громадян) необхідно складати виключно в нотаріальній формі (купівля-продаж нерухомості, у т.ч. транспортних засобів, оренда нерухомості на тривалий термін, тощо), деякі договори набувають чинності лише з моменту їх державної реєстрації.

10) Існують певні "технічні" правила складання договорів, в тому числі і договорів, в яких однією зі сторін є приватна особа (громадянин), що дозволяють попередити внесення виправлень у текст договору з метою шахрайства (кожен аркуш договору має бути підписано, всі аркуші договору мають бути пронумеровані, а також бажано прошиті та опечатані).

Зазвичай, складання договору, як для юридичної особи, так і для приватної особи (громадянина) - це досить складне та комплексне питання, яке, як свідчить досвід, краще доручити фахівцю у галузі права.


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків