Розробка та складання документів (договори, угоди, акти, протоколи, тощо) для приватних підприємців (фізичних осіб-підприємців, ФОП) у Харкові та по Україні


Наша юридична фірма надає приватним підприємцям (фізичним особам-підприємцям, ФОП) послуги щодо розробки, складання та аналізу різного роду документів (договори, угоди, акти, протоколи, тощо).

Розробка та складання документів (договори, угоди, акти, протоколи, тощо) є досить відповідальним та складним завданням, тому послуги зі складання документів (договори, угоди, акти, протоколи, тощо) можуть якісно надавати лише досвідчені фахівці у галузі права. Фізична особа-підприємець (приватний підприємець, ФОП) - це повноцінна форма ведення підприємницької діяльності, майже така ж, як і юридична особа, тому питання розробки та складання документів (договору, угоди, акту, протоколу, розписки, тощо) для приватного підприємця (фізичної особи-підприємця, ФОП) є важливим для успішного здійснення підприємницької діяльності.

Існує велика кількість різноманітних видів документів, які можуть бути необхідні приватному підприємцю (фізичній особі-підприємцю, ФОП), і складання кожного окремого проекту документу має свої правила та особливості.

Так, складання договорів, угод, актів, розписок, тощо - вимагає наявності у особи, що їх складає, ґрунтовних знань та досвіду, перш за все у галузі цивільного та господарського права, а також юридичної практики з тих відносин, які будуть регулюватися кожним окремим документом.

Говорячи про складання договорів, угод для приватного підприємця, слід відмітити кілька особливостей:

1) Перш ніж приступити до написання договору для приватного підприємця (фізичної особи-підприємця, ФОП), необхідно правильно уяснити, які саме відносини та у якій частині будуть регулюватися договором, які норми законодавства будуть застосовуватися до даного договору та в чому полягає їх суть, також необхідно уяснити, які з умов договору сторони договору можуть викласти на свій розсуд (тобто відступивши від норм того ж Цивільного кодексу України), а які імперативно передбачені законодавством та відступлення від яких у договорі є нікчемним (тобто недійсним з точки зору чинного законодавства; умови договору, що суперечать закону - у будь-якому випадку вважаються недійсними та не будуть працювати, не зважаючи на те, що їх прописано в договорі).

2) Зазвичай, законодавство передбачає ряд так званих суттєвих умов, які в обов'язковому порядку має бути відображено у договорі. Без цих умов договір може вважатися недійсним, або в подальшому може бути визнаний недійсним у судовому порядку.

3) За кожним видом правовідносин, що регулюються договором, існує певна юридична практика, включаючи судову практику. При складанні договорів необхідно повною мірою враховувати таку практику, оскільки вона допомагає, по-перше, грамотно скласти договір, а по-друге, врахувати попередні "чужі помилки" та не повторювати їх.

4) В українському законодавстві, перш за все у Цивільному кодексі України, встановлено правило, що якщо ті або інші умови не вказано у договорі - вважається, що вони регулюються стандартними нормами законодавства, що регулюють дані правовідносини.

Наприклад: якщо в договорі не вказано ціну товарів чи послуг - вважається, що такі товари або послуги мають бути оплачені за звичайною ціною; якщо у договорі не вказано строків виконання тих або інших зобов'язань - за загальним правилом такі зобов'язання мають бути виконані на протязі 7 днів з моменту вимоги виконання таких зобов'язань; якщо у договорі не прописано якості товарів або послуг - вважається, що їх якість має бути такою, щоб їх можна було використати за звичайним призначенням, тощо.

5) Для правильного та грамотного складання договору для приватного підприємця необхідно не тільки чітко та послідовно уявляти всю процедуру роботи за договором (процедуру виконання договору) у найдрібніших деталях, але й вміти послідовно, чітко та лаконічно, грамотно з юридичної точки зору, викласти домовленості сторін у договорі (настільки чітко та детально, щоб кожна сторона вірно усвідомлювала свої права та обов'язки за договором, щоб договір слугував свого роду "настільною книгою" щодо відповідних відносин.

6) Те, як сформульовано ті чи інші положення договору при його складанні - може визначати й податкові наслідки його укладення та виконання, в тому числі й момент виникнення тих або інших податкових зобов'язань у ході виконання складеного договору. У деяких випадках правильне складання договору дає можливість оптимізувати оподаткування угоди. Податкові наслідки договору - є істотним моментом, адже, значною мірою впливають на результат виконання договору. При складанні договору слід враховувати, на якій системі оподаткування знаходиться кожна зі сторін договору. Наприклад, якщо однією зі сторін договору, проект якого необхідно скласти, є платник єдиного податку (юридична особа або фізична особа-підприємець), слід пам'ятати, що для такої особи заборонено укладання товарообмінних (бартерних) договорів. Коли мова йде про складання договору, однією зі сторін якого є фізична особа-підприємець - платник єдиного податку - предмет договору має відповідати тим видам діяльності, що вказано у його свідоцтві про сплату єдиного податку, в іншому разі виконання договору, складеного без урахування цього нюансу, призведе до негативних податкових наслідків (застосування ставки податку (донарахування) за загальною системою - що буде вкрай невигідно), на які жодні зі сторін договору не розраховувала при його складанні. Тобто, складання договору для приватного підприємця (фізичної особи-підприємця, ФОП) має включати в себе й елементи податкового планування.

7) При складанні договору для приватного підприємця слід враховувати і права третіх осіб, що можуть стосуватися предмету чи способу виконання договору. Це правило стосується великою мірою складання договорів, що стосуються створення або використання об'єктів інтелектуальної власності.

8) При складанні договорів також слід враховувати і ліцензування тієї діяльності, що є предметом договору, зазвичай, це правило стосується складання договорів на надання послуг та виконання робіт. Правильне складання договору у даному випадку може дозволити уникнути необхідності отримання ліцензії з одного боку, а з іншого - уникнути значних санкцій за провадження діяльності без відповідної ліцензії. Щодо діяльності, яка може виступати предметом договору, який необхідно розробити / скласти, існує велика кількість ліцензійних умов з певними обмеженнями. Продумане складання договору, з урахуванням положень ліцензійних умов, якщо діяльність у межах предмету договору підлягає ліцензуванню, з одного боку може дозволити приватному підприємцю (фізичній особі-підприємцю, ФОП) обійти деякі обмеження, встановлені ліцензійними умовами, а з іншого боку - уникнути втрати дорогої ліцензії у наслідок порушення / недодержання ліцензійних умов.

9) Від того, як буде побудовано договір, буде залежати й природа правовідносин між його сторонами та їх правове регулювання. Наприклад, для одних і тих самих правовідносин можна скласти як трудовий договір (контракт), так і договір підряду на виконання тих чи інших робіт або послуг.

10) Деякі договори необхідно складати виключно в нотаріальній формі (купівля-продаж нерухомості, у т.ч. транспортних засобів, оренда нерухомості на тривалий термін, тощо), деякі договори набувають чинності лише з моменту їх державної реєстрації.

11) Існують певні "технічні" правила складання договорів, що дозволяють попередити внесення виправлень у текст договору з метою шахрайства (кожен аркуш договору має бути підписано, всі аркуші договору мають бути пронумеровані, а також бажано прошиті та опечатані).

Коли мова йде про складання зовнішньо-економічного договору (ВЕД договору), а приватний підприємець (фізична особа-підприємець, ФОП) є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності - необхідно розуміти, що разом з описаним вище, його складання має ще й свої власні особливості: 1) при складанні зовнішньо-економічного договору необхідно враховувати не лише норми українського законодавства, але й численних міжнародних угод, договорів, конвенцій, звичаїв та багато інших моментів; 2) українське законодавство містить численну кількість норм та рекомендацій, що стосуються складання зовнішньо-економічних договорів - це рекомендації щодо платіжних умов за зовнішньо-економічними договорами (контрактами), це правила вибору законодавства, що буде застосовуватися для правового регулювання договору, якщо це не прописано у договорі, правила обрання компетентного суду для вирішення суперечок сторін щодо виконання зовнішньо-економічного договору; вимога про обов'язкове повернення "валютної виручки" на протязі 180 днів, та багато іншого.

Зовнішньо-економічні договори (контракти) можуть складатися з застосуванням форм оплати, які зазвичай не використовуються у договорах між українськими контрагентами, таких, наприклад, як акредитив та використання банківських гарантій. При складанні зовнішньо-економічних договорів (контрактів) часто застосовуються Правила тлумачення торгових термінів Міжнародної торговельної палати (ІНКОТЕРМС) - EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDP, тощо. У цьому виді договорів також бажано конкретно вказувати компетентний суд, який буде розглядати можливі суперечки щодо договору у разі їх виникнення, перелік (і навіть форми) документів, які має надати кожна зі сторін такого договору іншій стороні, вимоги до їх оформлення (це особливо важливо для договорів на імпорт продукції, оскільки без всіх необхідних документів неможливо здійснити "митне очищення" вантажу), і т.д.

Зазвичай, складання договору, як для юридичної особи, так і для приватного підприємця (фізичної особи-підприємця, ФОП) - це досить складне та комплексне питання, яке, як свідчить досвід, краще доручити фахівцю у галузі права. Звертаючись до нашої юридичної фірми щодо розробки тих чи інших документів - Ви можете бути впевнені, що документи буде розроблено грамотно, професійно та максимально швидко.


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків