Розірвання шлюбу (розлучення) у судовому порядку, Харків


Розірвання шлюбу між подружжям (розлучення) можливе на підставі спільної заяви подружжя (чоловіка, дружини); розірвання шлюбу (розлучення) також можливе за спільною заявою подружжя (чоловіка, дружини) на підставі судового рішення, у випадку, якщо подружжя має дітей; розірвання шлюбу (розлучення) також можливе на підставі рішення суду за позовом одного з подружжя. 

Наша юридична фірма надає клієнтам у Харкові, поряд з юридичними консультаціями з сімейних правовідносин, зокрема, і з питань розірвання шлюбу (розлучення) на підставі спільної заяви подружжя, також і послуги з комплексного супроводу розірвання шлюбу (розлучення) у судовому порядку у Харкові. Практика показує, що за допомогою юристів при розірванні шлюбу (розлученні), зазвичай, звертаються тоді, коли розірвання шлюбу (розлучення) за взаємною згодою подружжя - на підставі спільної заяви про розірвання шлюбу (розлучення) - неможливе в силу тих чи інших протиріч між подружжям (чоловіком, дружиною). 

Як правило, послуги з юридичного супроводу розірвання (припинення) шлюбу між подружжям у Харкові надаються комплексно. Розірвання шлюбу (розлучення) - це досить значна подія, яка, крім усього іншого, може мати й дуже значимі наслідки майнового характеру. Саме це і зумовлює серйозний та комплексний підхід до питання розірвання шлюбу (розлучення), в тому числі, і в судовому порядку. 

Комплексні юридичні послуги з юридичного супроводу розірвання шлюбу (розлучення) у Харкові зазвичай включають в себе надання юридичних консультацій з питань розірвання шлюбу (розлучення), а також з питань розділу спільного сумісного майна подружжя (спільно нажитого майна подружжя), визначення місця проживання дитини, а також з питання стягнення аліментів на дитину. Отримання юридичної консультації з питання розірвання шлюбу (розлучення) у судовому порядку є важливим для правильного розуміння своїх прав при розірванні шлюбу (розлученні), тобто іншими словами, для розуміння того, хто з подружжя на що може розраховувати при розірванні шлюбу (розлученні). 

Після того, як у клієнта сформовано розуміння своїх прав при розірванні (припиненні) шлюбу, а також наслідків безпосередньо розірвання шлюбу (розлучення), завдання юриста полягає в тому, щоб допомогти клієнту адекватно сформулювати цілі, які стоять при розірванні шлюбу (розлученні), оскільки розірвання шлюбу (розлучення) часто супроводжується і захистом матеріальних інтересів. Після того, як сформовано цілі, яких має бути досягнуто при розірванні шлюбу (розлученні), необхідно правильно спланувати весь процес досягнення таких цілей, а також визначити необхідні способи (засоби) досягнення таких цілей. 

Досвід показує, що при розірванні (припиненні) шлюбу (розлученні) у судовому порядку та повноцінній реалізації своїх прав та інтересів в процесі розірвання шлюбу, юридичний аналіз та планування відіграє дуже важливу роль. До початку процесу розірвання шлюбу (тобто до звернення до суду з позовом про розірвання шлюбу), необхідно виконати підготовчу юридичну роботу по аналітиці та плануванню з тим, щоб контролювати хід процесу розірвання шлюбу (розгляд справи про розлучення у суді) і, таким чином, забезпечити з достатньою часткою ймовірності досягнення поставлених цілей. 

Планування та підготовка до процесу розірвання шлюбу (розлучення) важливі і з тієї точки зору, що судовий процес з припинення (розірвання) шлюбу має змагальний характер і вимагає надання суду різного роду доказів. І про збирання такого доказового матеріалу варто подумати ще до звернення до суду з позовом про розірвання шлюбу (розлучення), інакше, з часом існує ризик того, що після звернення до суду з позовом про розірвання шлюбу (розлучення) необхідний доказовий матеріал буде неможливо зібрати (в наслідок виникнення тих чи інших перешкод, фізичного знищення такого матеріалу стороною, яка зацікавлена в тому, щоб такий матеріал не було надано суду). 

Для того, щоб у процесі розгляду судом справи про розірвання (припинення) шлюбу (розлучення) ефективно реалізувати свій інтерес, може знадобитися надати суду різного роду докази наявності чи відсутності тих чи інших фактів. Оскільки в процесі розірвання шлюбу в судовому порядку може бути реалізовано різнопланові права та інтереси, перелік фактів, які необхідно довести в кожному конкретному випадку залежить від поставлених цілей. Зазвичай, в рамках процесу розірвання шлюбу особлива увага повинна приділятися документам щодо спільного сумісного майна подружжя (спільно нажитого майна подружжя), питанням заробітку кожного з батьків при визначенні розміру аліментів на дитину, а також особистим якостям, способу життя та житловим умовам кожного з подружжя, якщо мова йде про визначення місця проживання дитини після розлучення.

Юридичний супровід розірвання шлюбу (розлучення) у Харкові нашою юридичною фірмою також включає в себе складання і подання до суду всіх документів, які необхідні для адекватного розгляду судом справи про розірвання шлюбу (розлучення) - позовну заяву, різного роду клопотання, пояснення, доказовий матеріал, тощо. Від правильного та своєчасного складання та подання таких документів також багато в чому залежить позитивний результат розгляду судом справи про розірвання шлюбу (розлучення) клієнта. 

Ведення справи про розлучення у суді Харкова - юридичною мовою це означає представництво інтересів клієнта як у судових інстанціях, так і в інших органах, де це буде необхідно. Представництво інтересів в суді в рамках процесу розірвання шлюбу (справи про розлучення) клієнта означає, що юрист буде готувати необхідні документи, подавати їх до суду та інших органів від імені та в інтересах клієнта на підставі виданої клієнтом довіреності, юрист також буде представляти інтереси клієнта в судових засіданнях (виступати в суді, відстоюючи інтереси клієнта). Не зважаючи на те, що всі перелічені етапи ведення справи про розірвання шлюбу (розлучення) у суді можуть бути пройдені представником (юристом) самостійно, без участі клієнта, практика показує, що зазвичай, юрист у сімейних справах бере участь у судових засіданнях разом з клієнтом. З точки зору ефективного досягнення цілей, що стоять в рамках процесу розірвання шлюбу - це найбільш ефективна модель надання правової допомоги клієнту у справах про розірвання шлюбу (розлучення). 

Розгляд судом справи про розірвання шлюбу, зазвичай, закінчується винесенням судового рішення про розірвання шлюбу між подружжям (чоловіком, дружиною) та про задоволення інших вимог тієї чи іншої сторони справи про розірвання шлюбу (розлучення). Відповідно, наступним етапом, після винесення судом рішення по справі про розірвання шлюбу (розлучення) є або практичне виконання винесеного судом рішення, або оскарження судового рішення у справі про розірвання шлюбу (розлучення), якщо воно не відповідає інтересам клієнта. 

Часто юридична допомога потрібна і для реалізації (тобто виконання) судового рішення у справі про розірвання (припинення) шлюбу (розлучення), якщо в рамках справи про розірвання шлюбу (розлучення) ставилося питання про розділ "спільно нажитого майна" подружжя, питання про стягнення аліментів, оскільки мета юридичного супроводу розірвання шлюбу (розлучення) у судовому порядку - це не тільки отримання судового рішення в інтересах клієнта, але і його реальне виконання. 

У кожному конкретному випадку надання клієнту юридичної допомоги при розірванні шлюбу (розлученні) у судовому порядку, нашою юридичною фірмою проводиться оцінка "судової перспективи" справи про розірвання шлюбу (розлучення) у Харкові. Оцінка судової перспективи справи про розірвання (припинення) шлюбу (розлучення) дозволяє оцінити, які є шанси досягнення цілей, поставлених клієнтом у рамках справи про розірвання шлюбу (розлучення). У свою чергу такі шанси залежать від багатьох факторів. Наша юридична фірма у своїй роботі, зокрема і з надання правової допомоги у справах про розірвання шлюбу (розлучення), не дає порожніх обіцянок виграти справу - ведення справи в суді - це змагальний процес, що залежить від багатьох факторів, у тому числі і від участі клієнта, і для кожного нашого клієнта ми завжди робимо все від нас залежне для найкращого захисту його прав та інтересів, не даючи при цьому невиправданих сподівань, а реально оцінюючи кожну конкретну справу і її перспективу.


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків