Складання документів для суду (позовна заява, відзив на позов, клопотання, тощо) для приватних осіб (громадян) в Харкові


Наша юридична фірма надає послуги зі складання документів для суду (позовна заява, відзив на позов, клопотання, тощо) для приватних осіб (громадян) в Харкові.

Складання документів для суду (позовної заяви, відзиву на позов, клопотання, тощо) - по суті, це частина ведення справи у суді, яка має свої особливості. По-перше, процесуальним законодавством встановлено чіткі вимоги щодо форми та змісту такого роду документів. Необхідно вірно визначити судову інстанцію, яка має розглядати справу, якщо мова йде про складання позовної заяви. В процесі судового розгляду справи (якщо мова йде про складання позовної заяви), складання та подання відзивів, клопотань, заперечень, пояснень, тощо - має здійснюватись у суворо встановлені законодавством строки і на певній стадії судового розгляду справи. Незнання всіх перелічених нюансів може призвести до того, що такі документи буде залишено судом без розгляду, а приватна особа (громадянин) - пропустить процесуальні строку на захист своїх прав та інтересів. При підготовці позовної заяви важливо вірно визначити ціну позову та вирахувати розмір державного мита.

Зазвичай, для правильного складання процесуального документу необхідним є не лише знання процесуального законодавства, значний досвід, але й досить ґрунтовні та широкі знання матеріального законодавства, що регулює спірні правовідносини. Але просто знати законодавство мало - необхідно дуже ретельно вивчити кожну конкретну справу, всі доступні документи (у тому числі ознайомитися з документами, які було подано до суду опонентами), що стосуються справи, вивчити судову практику розгляду подібних справ, сформувати "лінію" для суду... І знову ж таки, виконання всього переліченого приватній особі (громадянину) краще доручити кваліфікованому та досвідченому юристу.

Одним із принципів роботи нашої юридичної фірми є вільний вибір клієнтом того обсягу юридичних послуг, який йому об'єктивно чи суб'єктивно потрібний (тобто, ми ніколи не нав'язуємо клієнту непотрібних послуг, як це іноді роблять деякі інші фірми; на нашу думку, вірним може бути лише вільний та усвідомлений вибір). Розуміючи, що складання документів для суду - це одна зі складових частин роботи з ведення справи у суді - приватна особа (громадянин) може доручити нам лише цю частину з ведення справи у суді.


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків