Складання документів для суду (позовна заява, відзив на позов, клопотання, тощо) для юридичної особи (фірми, компанії, підприємства) в Харкові


Наша юридична фірма надає послуги зі складання документів для суду (позовна заява, відзив на позов, клопотання, тощо) для юридичних осіб в Харкові.

Складання документів для суду (позовної заяви, відзиву на позов, клопотання, тощо) для юридичної особи (фірми, компанії, підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) - по суті, це частина ведення справи у суді, яка має свої особливості. По-перше, процесуальним законодавством встановлено чіткі вимоги щодо форми та змісту такого роду документів. Необхідно вірно визначити судову інстанцію, яка має розглядати справу, якщо мова йде про складання позовної заяви. В процесі судового розгляду справи (якщо мова йде про складання позовної заяви), складання та подання відзивів, клопотань, заперечень, пояснень, тощо - має здійснюватись у суворо встановлені законодавством строки і на певній стадії судового розгляду справи. Незнання всіх перелічених нюансів може призвести до того, що такі документи буде залишено судом без розгляду, а клієнт - пропустить процесуальні строки на захист своїх прав та інтересів. При підготовці позовної заяви важливо вірно визначити ціну позову та вирахувати розмір державного мита.

Зазвичай, для правильного складання процесуального документу необхідним є не лише знання процесуального законодавства, значний досвід, але й досить ґрунтовні та широкі знання матеріального законодавства, що регулює спірні правовідносини. Але просто знати законодавство мало - необхідно дуже ретельно вивчити кожну конкретну справу, всі доступні документи (у тому числі ознайомитися з документами, які було подано до суду опонентам), що стосуються справи, вивчити судову практику розгляду подібних справ, сформувати "лінію" для суду... І знову ж таки, виконання всього переліченого краще доручити кваліфікованому та досвідченому юристу.

Одним із принципів роботи нашої юридичної фірми є вільний вибір клієнтом - юридичною особою (фірмою, компанією, підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), тощо) саме того обсягу юридичних послуг, який йому об'єктивно чи суб'єктивно потрібний (тобто, ми ніколи не нав'язуємо клієнту непотрібних послуг, як це іноді роблять деякі інші фірми; на нашу думку, вірним може бути лише вільний та усвідомлений вибір). Розуміючи, що складання документів для суду - це одна зі складових частин роботи з ведення справи у суді - клієнт може доручити нам лише цю частину з ведення справи у суді. Іноді це є доцільним навіть і в тих випадках, коли підприємство має власного штатного юриста, який через завантаженість, не має змоги своєчасно підготувати весь обсяг необхідної документації, або, коли судова справа стосується тих відносин, у яких свій власний штатний юрист не має достатнього досвіду, через що певну частину роботи доцільніше довірити "зовнішнім" юристам, які мають вузьку спеціалізацію у конкретній галузі.


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків