Створення товариства з обмеженою відповідальністю у Харкові


Створення товариства з обмеженою відповідальністю у Харкові є одною з форм ведення господарської та/або підприємницької діяльності.

Наша юридична фірма надає клієнтам послуги з реєстрації (створення) товариства з обмеженою відповідальністю на території міста Харкова. Для створення товариства з обмеженою відповідальністю у Харкові Вам необхідно лише звернутися у нашу юридичну фірму - наші спеціалісти створять товариство з обмеженою відповідальністю у Харкові швидко та професійно, підготувавши всі документи, що необхідні для створення товариства з обмеженою відповідальністю.

Створення та діяльність товариства з обмеженою відповідальністю регулюється Цивільнім Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України "Про господарські товариства", Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", а також великою кількістю інших законів та нормативних актів.

Для створення товариства з обмеженою відповідальністю готуються установчі документи (статут, рішення засновника або протокол загальних зборів) та формується його статутний фонд. Для товариства з обмеженою відповідальністю законодавством встановлено мінімальний розмір статутного фонду (капіталу).

Засновники (учасники) товариства з обмеженою відповідальністю, зазвичай, не несуть відповідальності за його зобов'язаннями, що робить особливо привабливим здійснення господарської та/або підприємницької діяльності шляхом створення товариства з обмеженою відповідальністю. У свою чергу, товариство з обмеженою відповідальністю відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, включаючи майнові та корпоративні права.

Слід мати на увазі, що майно, передане до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю, з моменту його передачі (створення товариства з обмеженою відповідальністю) вважається власністю товариства з обмеженою відповідальністю, а не засновника (учасника); а засновник (учасник) товариства з обмеженою відповідальністю отримує натомість так звані "корпоративні права", тобто право приймати участь в управлінні товариством з обмеженою відповідальністю та право отримувати прибуток за результатами його діяльності.

Створення товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється відповідно до положень ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" шляхом реєстрації статуту товариства з обмеженою відповідальністю та отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю.

До того, як розпочати створення товариства з обмеженою відповідальністю, необхідно придумати йому оригінальну назву, яка не має повторюватися на території України разом з обраною організаційно-правовою формою, а також обрати до шести видів економічної діяльності (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД)), які будуть здійснюватися товариством з обмеженою відповідальністю.

Вимоги до найменувань юридичних осіб (у тому числі й товариства з обмеженою відповідальністю) визначено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №65 від 09.06.2004р. Найменування юридичної особи складається із зазначення її організаційно-правової форми та власної назви. У найменуваннях юридичних осіб приватного права забороняється використовувати найменування органів державної влади та місцевого самоврядування. У назвах, зазвичай, заборонено використовувати слово "національний". Юридична особа (в тому числі товариство з обмеженою відповідальністю), крім повного найменування (не більше ніж 182 символи), може мати скорочене найменування (не більше ніж 38 символів).

Після створення товариства з обмеженою відповідальністю у "реєстраційній палаті" міста Харкова та отримання свідоцтва про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю, необхідно також отримати довідку з управління статистики, отримати дозвіл на виготовлення печатки у органах дозвільної системи міста Харкова (міліція) та виготовити печатку, поставити товариство з обмеженою відповідальністю на облік у податковій інспекції та фондах обов'язкового соціального страхування міста Харкова.

Для створення товариства з обмеженою відповідальністю у Харкові необхідно надати копії наступних документів:

- копії ідентифікаційних кодів керівника товариства з обмеженою відповідальністю та засновників товариства з обмеженою відповідальністю;

- копії паспортів керівника товариства з обмеженою відповідальністю та засновників товариства з обмеженою відповідальністю;

- нотаріально посвідчену довіреність на створення товариства з обмеженою відповідальністю (зазвичай, робиться у нашого нотаріуса - це швидше та дешевше).

Також необхідно надати наступну інформацію:

- бажану назву (назви) товариства з обмеженою відповідальністю (має бути унікальною);

- інформацію про розмір статутного фонду та спосіб його формування (грошовими коштами, майном);

- інформацію щодо розподілу часток засновників у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю (тобто, іншими словами, інформацію про внесок кожного із засновників до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю);

- інформацію про реєстраційну (юридичну) адресу товариства з обмеженою відповідальністю;

- інформацію про види діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, що буде створено (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД) - розміщено на нашому сайті; зазвичай остаточно види діяльності обираються разом із спеціалістом нашої юридичної фірми), а також вказати, які із видів діяльності будуть здійснюватися у тому числі й у режимі зовнішньоекономічної діяльності.

Загальна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю в Україні

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - це товариство (юридична особа), статутний капітал якої поділено на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Мінімальна кількість засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю - одна фізична (резидент або нерезидент України) або одна юридична особа. Максимальна кількість засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю - 10 осіб (це можуть бути фізичні особи, юридичні особи, декілька фізичних + декілька юридичних осіб).

За загальним правилом, товариство з обмеженою відповідальністю не відповідає за зобов'язаннями його учасників (засновників), а його учасники (засновники) не відповідають за зобов'язаннями товариства з обмеженою відповідальністю. Це робить особливо привабливим створення юридичної особи саме у формі товариства з обмеженою відповідальністю. До того ж, товариство з обмеженою відповідальністю є визнаною у всьому світі організаційно-правовою формою, і у разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності юридичною особою у формі товариства з обмеженою відповідальністю, іноземним партнерам не доведеться зайвий раз пояснювати, що являє собою юридична особа у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Разом з цим, слід мати на увазі, що товариство з обмеженою відповідальністю відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю, які не повністю внесли свій внесок до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства з обмеженою відповідальністю у межах вартості невнесеної частини внеску (вкладу) кожного із учасників (засновників).

Мінімальний розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю складає 100 мінімальних заробітних плат, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, що діяла на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю. Відповідно, станом на 1 квітня 2009 року, мінімальний розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю в Україні складає 62'500 грн. (100 х 625 грн.); з 1 липня 2009 року - мінімальний розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю складатиме 63'000 грн.; з 1 жовтня 2009р. - 65'000 грн., і з 1 грудня 2009 року мінімальний розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю буде складати 66'900 грн.

Максимальний розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю законодавством не встановлено (тобто, він може бути яким-завгодно великим, але не менше мінімального встановленого законодавством розміру).

До моменту створення товариства з обмеженою відповідальністю його засновники (учасники) мають внести не менше половини своїх внесків до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю (згідно установчих документів). Частина статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю, яка залишилась несплаченою - має бути сплачена (внесена) на протязі першого року діяльності товариства з обмеженою відповідальністю.

У свою чергу, внеском до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю можуть бути як грошові кошти, так і майно засновників (учасників). Якщо статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю формується грошовими коштами - до його створення необхідно відкрити у банківській установі спеціальний рахунок для формування статутного фонду. Якщо ж статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю формується майном - рахунок для формування статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю відкривати не потрібно, а майно, в свою чергу, оцінюється безпосередньо самими засновниками (учасниками) товариства з обмеженою відповідальністю та передається товариству з обмеженою відповідальністю.

Як грошові кошти, так і майно, внесені до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю, з моменту його створення вважаються власністю товариства з обмеженою відповідальністю, а не його засновників (учасників). У свою чергу, замість своїх внесків до статутного фонду засновники (учасники) товариства з обмеженою відповідальністю отримують так звані "корпоративні права", тобто право приймати участь в управлінні товариством з обмеженою відповідальністю та право на дивіденди за результатами діяльності товариства з обмеженою відповідальністю.

Засновник (учасник) товариства з обмеженою відповідальністю може відступити (продати) свої корпоративні права (тобто свої частки у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю) третім особам, якщо статутом товариства з обмеженою відповідальністю не передбачено інше. Разом з цим, у такому випадку всі інші засновники (учасники) товариства з обмеженою відповідальністю мають переважне право набути частки такого засновника (учасника) у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю. Разом з тим, частки у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужено лише у тій частині, в якій їх було сплачено.

До моменту створення товариства з обмеженою відповідальністю необхідно призначити його керівника (тобто керівника його виконавчого органу - відповідно - директора чи генерального директора).

Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю може бути як одноособовим, так і колегіальним (тобто, відповідно, це або директор, або правління (дирекція)).

Вищим же органом товариства з обмеженою відповідальністю, який правомочний приймати рішення з будь-яких питань діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, є загальні збори учасників (засновників) товариства. У загальних зборах учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю участь приймають безпосередньо учасники (засновники) або їх належним чином уповноважені представники.

Загальні збори учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю правомочні приймати рішення з питань порядку денного, якщо у них беруть участь учасники товариства, які разом володіють більше ніж 60% часток у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю. Із самих важливих питань діяльності товариства з обмеженою відповідальністю рішення приймаються загальною кількістю голосів учасників 50% + 1 голос (свого роду контрольний пакет, який дозволяє 1) блокувати ухвалення небажаних рішень загальними зборами; 2) блокувати саме проведення загальних зборів; але такого пакету недостатньо для одноособового проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю).

Відповідно, контрольний пакет, що дозволяє одноособово проводити загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю та приймати на них будь-які рішення, складає 60% + 1 голос.

Кожен учасник (засновник) товариства з обмеженою відповідальністю має кількість голосів, пропорційну його часткам у статутному фонді (капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю.

Питання розподілу часток учасників (засновників) у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю - це важливе питання, яке має бути вирішене до моменту створення товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки у подальшому цим буде визначатися можливість контролювати (утримувати контроль) над діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю.

За загальним правилом, загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю мають проводитись не рідше двох разів на рік, якщо інше не встановлено установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю. Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю проводяться під протокол. Також дозволяється ухвалення рішень методом "опитування", якщо це передбачено установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю.

Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, має свою печатку (печатки, також може мати кутовий штамп), рахунки у банківських установах як у національній грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті. Товариство з обмеженою відповідальністю може здійснювати свою діяльність локально (з українськими контрагентами), так і зовнішньоекономічну діяльність (з іноземними контрагентами).

Основними документами товариства з обмеженою відповідальністю є:

- статут товариства з обмеженою відповідальністю;

- протоколи загальних зборів учасників (у тому числі самий перший протокол про створення товариства з обмеженою відповідальністю, затвердження його статуту, призначення керівника) товариства з обмеженою відповідальністю;

- свідоцтво про держану реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю;

- комплект довідок з управління статистики (в них зазначаються види економічної діяльності товариства з обмеженою відповідальністю (КВЕДи), адреса товариства з обмеженою відповідальністю, контактна інформація, керівник товариства з обмеженою відповідальністю);

- комплект довідок (повідомлень) про постановку на облік товариства з обмеженою відповідальністю у податковій інспекції та фондах обов'язкового соціального страхування.

Після створення товариства з обмеженою відповідальністю, юридична особа має періодично подавати державному реєстратору спеціальну реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України. Такий документ подається не пізніше 13 місяців з моменту подачі останньої реєстраційної картки.

Товариство з обмеженою відповідальністю є відмінним вибором для провадження комерційної діяльності як в Україні, так і за її межами, у разі, якщо його учасники (засновники) не планують занадто часто відступати (продавати) свої корпоративні права (частки у статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю), оскільки кожна передача корпоративних прав здійснюється шляхом реєстрації нової редакції статуту товариства з обмеженою відповідальністю (або шляхом внесення у нього відповідних змін).

За результатами діяльності товариства з обмеженою відповідальністю його чистий прибуток може бути розподілено його учасниками між собою.

© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків