Стягнення аліментів на дитину в судовому порядку (Харків, юридична допомога)


Питання стягнення аліментів є важливим, оскільки воно стосується перш за все інтересів неповнолітньої дитини, на яку, власне і можуть стягуватися аліменти, в тому числі і в судовому порядку. 

Наша юридична фірма надає клієнтам у Харкові всю необхідну допомогу в питаннях стягнення аліментів на дитину в судовому порядку. Юридична допомога щодо стягнення аліментів у судовому порядку у Харкові, в залежності від потреб клієнта, може полягати в наданні клієнту юридичних консультацій з питання способів сплати аліментів на дитину, юридичних консультація з питань стягнення аліментів на дитину в тому числі і в судовому порядку шляхом звернення до суду з позовом про стягнення аліментів на дитину, юридичних консультацій з питань розміру аліментів на дитину, який передбачається Сімейним кодексом України, а також іншими нормативними актами, з питань визначення доходу батьків, який має враховуватися при визначенні розміру аліментів на дитину, в тому числі, і в судовому порядку. 

Юридична допомога в питанні отримання аліментів на дитину може полягати й у виборі оптимального способу отримання аліментів на дитину. Сплата аліментів можлива як у добровільному порядку, коли розмір аліментів на дитину визначається батьками за взаємною домовленістю, а безпосередньо аліменти на дитину виплачуються добровільно, так і в судовому порядку, коли один з батьків не бажає брати участі в утриманні своєї дитини, не сплачує аліменти або робить це нерегулярно, несвоєчасно або в недостатньому обсязі. 

Але, не дивлячись на те, що аліменти на дитину цілком можуть виплачуватися одним з батьків добровільно і самостійно, часто для отримання аліментів на неповнолітню дитину доводиться звертатися до суду з позовом про стягнення аліментів на дитину. 

Говорячи про стягнення аліментів на дитину в судовому порядку, особливу увагу слід приділяти матеріальному стану батьків дитини, доходам батьків дитини. До звернення в суд Харкова з позовом про стягнення аліментів на дитину бажано заздалегідь зібрати необхідну інформацію про того з батьків дитини, з кого передбачається стягнути аліменти у судовому порядку, зокрема, про його матеріальне становище, місце роботи, рівень доходів, характер роботи (постійна або тимчасова), тощо, оскільки такі відомості мають істотне значення при розгляді судом позову про стягнення аліментів на дитину. 

Юридична допомога з питання стягнення аліментів на дитину в Харкові полягає в наданні клієнту необхідних юридичних консультацій з питання стягнення аліментів на дитину в судовому порядку. Юридична допомога в питаннях стягнення аліментів на дитину в судовому порядку може полягати і в представництві інтересів клієнта в суді, а саме - складання і подання позовної заяви, необхідних клопотань, заяв, пояснень, тощо, участь юриста у судових засіданнях при розгляді судом справи про стягнення аліментів, як з присутністю клієнта, так і без присутності клієнта (крім усього іншого, представляючи інтереси клієнта у справі про стягнення аліментів на дитину в судовому порядку, юрист у сімейних справах буде виступати в суді - представляючи і відстоюючи інтереси клієнта, тобто, іншими словами, буде робити все можливе для досягнення найкращого результату для клієнта), хоча, присутність клієнта в судових засіданнях при розгляді позову про стягнення аліментів на дитину все-таки є бажаною. 

Зазвичай, питання про стягнення аліментів на дитину в судовому порядку, ставиться при розірванні шлюбу між подружжям (чоловіком, дружиною) - розлученні, в тому числі і в судовому порядку. Разом з цим, обов'язок батьків утримувати своїх дітей, з якого, власне, і походить право на стягнення аліментів на дитину, у тому числі й у судовому порядку, не пов'язаний з наявністю шлюбних відносин між батьками дитини, що означає, що аліменти на дитину можуть бути стягнуті незалежно від розірвання шлюбу між батьками дитини. Суттєве значення, говорячи про стягнення аліментів, має й визначення місця проживання дитини, наприклад, у випадку розірвання шлюбу, оскільки аліменти стягуються з того з батьків, хто проживає окремо від дитини. 

При участі в справі про стягнення аліментів на дитину на стороні позивача, юридична допомога в питанні стягнення аліментів на дитину в судовому порядку також полягає і в забезпеченні реального виконання рішення суду, винесеного у справі про стягнення аліментів на дитину. 

Аліментні правовідносини виникають у зв'язку з тим, що Сімейний кодекс України встановлює обов'язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а в деяких випадках, батьки зобов'язані утримувати і своїх повнолітніх дітей, наприклад, у випадку, якщо вони продовжують навчання. 

Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. За домовленістю між батьками дитини той з батьків дитини, хто проживає окремо від дитини, може брати участь в утриманні дитини в грошовій та / або натуральній формі. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються в частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі. 

При розгляді справи про стягнення аліментів на дитину суд враховує стан здоров'я та матеріальне становище дитини, стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, доньки, сина. 

Мінімальний розмір аліментів на дитину не може бути менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. 

Розмір аліментів на дитину може бути визначено у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини, або у твердій грошовій сумі. Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка стягується як аліменти на дитину, визначається судом. Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення старшою дитиною повноліття. 

Якщо платник аліментів на дитину має нерегулярний, непостійний дохід, частину доходу одержує в натурі, а також при наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або отримувача аліментів на дитину може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі. 

Аліменти, отримані на дитину, є власністю того з батьків дитини, на ім'я якого вони виплачуються, і повинні використовуватися за цільовим призначенням. 

Той з батьків, з якого судом присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимогу про стягнення аліментів не було пред'явлено, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом, тощо). Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення. 

За заявою платника аліментів або за своєю власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів на дитину. 

Батьки дитини мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначається розмір аліментів і строки виплати аліментів. При цьому, умови такого договору про встановлення розміру та строків виплати аліментів на дитину не можуть порушувати права дитини, встановлені Сімейним кодексом України. Договір між батьками дитини про сплату аліментів на дитину укладається в письмовій формі і нотаріально засвідчується. Потім, у випадку невиконання договору про сплату аліментів на дитину, аліменти на дитину може бути стягнуто на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

Той з батьків, з ким проживає дитина, і той з батьків дитини, хто проживає окремо від дитини, з дозволу органу опіки та піклування, можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку, тощо). Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації.

Аліменти на дитину присуджуються судом за його рішенням з дня пред'явлення позову про стягнення аліментів. Аліменти за минулий час може бути присуджено, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не зміг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому випадку суд може присудити стягнути аліменти на дитину за минулий час, але не більше ніж за три роки.

Розмір аліментів на дитину, визначений за рішенням суду або за домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або отримувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я будь-кого з них.

Сімейний кодекс України також передбачає і відповідальність за прострочення сплати аліментів на дитину. При виникненні заборгованості зі сплати аліментів на дитину з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, отримувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків