Юридичні консультації щодо розірвання (припинення) шлюбу (розлучення) у Харкові


Наша юридична фірма надає клієнтам у Харкові юридичні консультації з питань розірвання (припинення) шлюбу (розлучення). Консультація юриста з питань розірвання (припинення) шлюбу (розлучення) у Харкові дозволяє клієнтам добре спланувати безпосередньо розірвання (припинення) шлюбу (розлучення) з тим, щоб здійснити розірвання шлюбу між подружжям (розлучення) максимально швидко і ефективно. Своєчасна юридична консультація з питання розірвання шлюбу (розлучення) дає клієнту можливість правильно розуміти правові наслідки розірвання шлюбу (розлучення), також можливі варіанти розірвання шлюбу (розлучення). 

Безпосередньо розірвання (припинення) шлюбу в Харкові можливе як за згодою обох з подружжя (чоловіка, дружини) шляхом звернення до органів РАГС міста Харкова, так і в судовому порядку, якщо один з подружжя відмовляється "дати розлучення". Розірвання шлюбу в судовому порядку, у деяких випадках, є обов'язковим (тобто це означає, що навіть якщо обидва з подружжя згодні розірвати шлюб, розірвання шлюбу все одно необхідно здійснювати в судовому порядку). 

До розірвання шлюбу (розлучення) слід ставиться з усією серйозністю, оскільки воно має досить значні і довгострокові наслідки. Як правило, якщо говорити як про розірвання (припинення) шлюбу за взаємною згодою подружжя (чоловіка, дружини), так і про розірвання шлюбу в судовому порядку, розірвання шлюбу супроводжується одночасним вирішенням досить важливих питань, таких, як розділ спільно нажитого майна подружжя (тобто майна, що перебуває в спільній сумісній власності подружжя (чоловіка, дружини), витребування майна (наприклад, речей, які передавалися в загальне користування одним з подружжя іншому, або, які просто було "захоплено" одним з подружжя, який не бажає їх добровільно віддавати, тощо). 

Якщо подружжя (чоловік, дружина) мають неповнолітню дитину / дітей - то при розірванні шлюбу (розлученні), зазвичай, важливим є питання про те, з ким із подружжя буде проживати дитина після розірвання шлюбу (розлучення), яку участь у вихованні та утриманні дитини буде брати той з батьків дитини, хто проживає окремо від неї. Якщо подружжя не досягло згоди щодо питання про те, з ким із них буде проживати неповнолітня дитина, то такий спір вирішується в судовому порядку з залученням органів опіки і піклування, які повинні надати суду свій висновок по кожній такій конкретній справі. 

Якщо подружжя (чоловік, дружина) мають неповнолітню дитину / дітей, то поряд з визначенням місця проживання такої дитини після розірвання шлюбу між подружжям, важливим є питання стягнення аліментів. Часто сторонам вдається досягти згоди з питання виплати аліментів на утримання дитини тим з батьків, хто проживає окремо від неї, і обов'язок по сплаті аліментів виконується відповідним з батьків добровільно і самостійно. Однак, якщо той з батьків дитини, хто проживає окремо від неї після розірвання шлюбу (розлучення), не бажає робити цього самостійно (тобто не сплачує аліменти на дитину або виплачує аліменти нерегулярно / несвоєчасно, тощо) або якщо розмір аліментів є спірним питанням - це питання також вирішується в судовому порядку при розірванні шлюбу (розлученні). 

І не менш важливе питання при розірванні (припиненні) шлюбу (розлученні) - це розділ спільно нажитого подружжям майна (тобто майна, що перебуває в спільній сумісній власності подружжя). Дуже часто питання розподілу майна при розірванні шлюбу (розлученні) є спірним. Тут є кілька важливих аспектів: 1) по-перше, потрібно правильно визначити "масу" майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя (тобто спільно нажитим у шлюбі майном), відокремивши його від майна, що знаходиться в особистій приватній власності кожного з подружжя (чоловіка, дружини), а також від майна, що належить третім особам (тобто, іншими словами, перелік майна, яке можна ділити); 2) визначити принципи розподілу майна (за загальним правилом частки подружжя (чоловіка, дружини) у спільній сумісній власності вважаються рівними, тобто 50/50, але існують також і винятки, коли можна відійти від рівності часток подружжя у спільній сумісній власності, наприклад, при наявності певних обставин або якщо між подружжям було укладено шлюбний договір, який передбачає інший порядок розподілу майна, що знаходиться у спільній сумісній власності подружжя (спільно нажитого майна), в тому числі і при розлученні); 3) визначити перелік документів, які необхідно зібрати для того, щоб ефективно захистити свої права при розірванні шлюбу (розлученні), в тому числі і свої фінансові інтереси. 

Іншими словами, розірвання (припинення) шлюбу між подружжям (розлучення) - це серйозне питання, до якого слід підходити серйозно, обдумано, з усвідомленням всіх наслідків майнового та немайнового характеру, які тягне за собою розірвання шлюбу (розлучення). Для того, щоб оцінити, добре обміркувати і спланувати розірвання шлюбу між подружжям (розлучення) - не обійтися без гарної юридичної консультації з шлюбно-сімейних відносин, зокрема, юридичної консультації з питання розірвання шлюбу між подружжям (чоловіком, дружиною), а також з питання ефективної реалізації своїх прав в процесі розірвання шлюбу (розлучення). Своєчасне отримання юридичної консультації з питання розірвання шлюбу (розлучення) дає можливість правильно усвідомити наслідки розірвання шлюбу (розлучення), а також захистити свої майнові та немайнові інтереси в процесі розірвання шлюбу (розлучення), що неможливо зробити без завчасного планування дій по захисту своїх прав і інтересів в процесі розлучення (розірвання шлюбу). 

При цьому, говорячи про юридичні консультації з питання розірвання (припинення) шлюбу (розлучення), слід мати на увазі, що консультації з питання розірвання шлюбу (розлучення) дуже бажано отримати до початку процесу розірвання шлюбу (розлучення), інакше є ризик того, що багато можливостей для захисту своїх прав та майнових інтересів у процесі розірвання шлюбу (розлучення), з часом, буде втрачено.


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків