Юридичні консультації з питань складання, укладення та виконання шлюбного договору в Харкові


Укладення шлюбного договору є важливим питанням шлюбно-сімейних відносин. Для українського права це відносно новий інститут, який, не зважаючи на це, дозволяє подружжю (майбутньому подружжю) як до реєстрації шлюбу так і після його реєстрації врегулювати свої майнові відносини іншим чином, ніж їх за загальним правилом врегульовано нормами Сімейного кодексу України. 

Наша юридична фірма надає клієнтам у Харкові юридичні консультації з питань складання та укладання шлюбного договору між подружжям (чоловіком, дружиною). Юридична консультація з питань складання та укладання шлюбного договору дозволяє клієнтам правильно зрозуміти суть тих правовідносин, які передбачається регулювати шлюбним договором, які саме відносини можна врегулювати шлюбним договором, а які - ні, а також правильно зрозуміти правові наслідки укладання шлюбного договору. 

Дуже важливо правильно скласти шлюбний договір і з правової точки зору врегулювати в шлюбному договорі правовідносини подружжя саме так, як то потрібно. Говорячи про складання шлюбного договору, не можна сказати, що існує якась стандартна форма шлюбного договору, замість цього, шлюбний договір складається в кожному випадку індивідуально, залежно від конкретних потреб подружжя і тих правовідносин, які передбачається врегулювати шлюбним договором. 

Оскільки шлюбний договір між подружжям (чоловіком, дружиною) підлягає нотаріальному посвідченню, інакше вважається недійсним, то наступним важливим кроком є організація безпосередньо укладання подружжям шлюбного договору в Харкові у гарного нотаріуса. Наша юридична фірма надає клієнтам не тільки послуги зі складання шлюбного договору в Харкові, але також і допомагає організувати підписання шлюбного договору у гарного нотаріуса в Харкові у зручний час. 

Сімейний кодекс України встановлює, що шлюбний договір може бути укладений особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям (чоловіком, дружиною). Шлюбним договором можуть бути врегульовані майнові відносини подружжя, можуть бути визначені їх майнові права та обов'язки. Шлюбним договором також можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків. Разом з цим, шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. 

Шлюбний договір укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, то він вступає в силу в день реєстрації шлюбу. Якщо ж шлюбний договір укладено подружжям (тобто особами, які вже перебувають у зареєстрованому шлюбі), він вступає в силу в день його нотаріального посвідчення. Шлюбний договір може бути укладено як на визначений термін, так і безстроково. 

Подружжя (чоловік, дружина) можуть визначити в шлюбному договорі, наприклад, що на майно, набуте ними під час шлюбу, не поширюється режим спільної сумісної власності подружжя, і що таке майно, відповідно, є особистою приватною власністю кожного з подружжя (чоловіка, дружини). 

У шлюбному договорі сторони також можуть домовитися про можливий порядок розподілу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу (розлучення) між подружжям (чоловіком, дружиною). Сторони у шлюбному договорі також можуть передбачити порядок використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб. 

Якщо у зв'язку з укладенням шлюбу один з подружжя (чоловік, дружина) вселяється в житлове приміщення, що належить іншому з подружжя, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним. У шлюбному договорі сторони також можуть домовитися про звільнення житлового приміщення тим із подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу. У шлюбному договорі сторони також можуть домовитися про проживання в такому житловому приміщенні, що належить одному з них або є їх спільною сумісною власністю, їхніх родичів. 

Також, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя. Тобто в шлюбному договорі можна визначити розмір такого утримання, строки його виплати, а у разі невиплати - стягнути таке утримання на підставі шлюбного договору за виконавчим написом нотаріуса або в судовому порядку. 

Протягом терміну дії шлюбного договору сторони шлюбного договору можуть вносити в нього зміни. Такі зміни в шлюбний договір можуть вноситися тільки за взаємною згодою обох з подружжя (чоловіка, дружини) і повинні вчинятися в тій же формі, що і шлюбний договір, тобто повинні бути нотаріально засвідчені. 

Крім цього, подружжя (чоловік, дружина), за взаємною згодою, мають право відмовитися від шлюбного договору. При цьому, права та обов'язки, передбачені шлюбним договором, припиняються в день подання нотаріусу заяви про відмову від шлюбного договору. 

На вимогу одного з подружжя (чоловіка, дружини) шлюбний договір може бути розірвано за рішенням суду на підставах, що мають істотне значення, зокрема, у випадку неможливості виконання зобов'язань, передбачених шлюбним договором.


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків