ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ" - Інформація про нашу юридичну фірму


Профілем роботи юридичної фірми є надання комплексних юридичних послуг, спрямованих, у першу чергу, на підтримку малого та середнього бізнесу. Другим істотним напрямком діяльності юридичної фірми є надання правової допомоги громадянам, що включає в себе надання юридичних консультацій з численних правових питань та аспектів, складання договорів, угод, аналіз проектів договорів до їхнього підписання (кредитування, страхування), захист прав громадян шляхом звернення до правоохоронних органів, а також у судовому порядку. Тут також варто особливо відзначити надання юридичних послуг іноземним компаніям та громадянам.

Юридична фірма надає повну юридичну підтримку компаніям та фізичним особам, які вже мають свій бізнес, а також новим клієнтам, починаючи з їхніх перших кроків на шляху створення та ведення свого бізнесу.

Здебільшого, юридична підтримка (супровід) включає у себе складання юридичних документів (договори, угоди, протоколи, претензії, позови, скарги і т.і.), представництво інтересів в українських судах загальної юрисдикції, господарських судах, а також у інших державних органах та установах, юридичний супровід податкових та інших перевірок, адміністративне та судове оскарження рішень ДПІ та ДПА, надання усних і письмових юридичних консультацій, юридичних висновків, ліквідація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП), та чимало інших юридичних послуг...

Клієнтам, які тільки вирішили організувати свій бізнес, а також тим, у кого вже є свій бізнес і його необхідно розширити або оптимізувати фінансові потоки у вже існуючому бізнесі шляхом створення нових компаній (фірм), ми можемо запропонувати проведення державної реєстрації (створення) юридичних осіб різних організаційно-правових форм (приватне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, повне, командитне товариство), реєстрацію філій, реєстрацію фізичних осіб-підприємців (ФОП).

При цьому реєстрація, приміром, нової юридичної особи, включає у себе не тільки підготовку установчих документів та отримання свідоцтва про державну реєстрацію, але й отримання дозволу на виготовлення печатки та її виготовлення, постановку на облік в органах статистики, у податковій інспекції та всіх необхідних державних службах та фондах обов'язкового державного соціального страхування. А якщо передбачається, що нова юридична особа (фірма, компанія, підприємство, тощо) буде працювати на «спрощеній системі оподатковування» - ми також отримаємо свідоцтво про сплату єдиного податку. Таким чином, звернувшись до нас один раз, клієнт отримує повністю готову до роботи юридичну особу.

Фірма також надає клієнтам юридичні послуги в режимі "абонентського юридичного обслуговування", коли клієнт, щомісяця сплачуючи фіксовану плату, отримує повний юридичний супровід своєї господарської та підприємницької діяльності, включаючи складання необхідних юридичних документів та судовий захист своїх прав і законних інтересів. Зазвичай, така форма роботи, у першу чергу вигідна суб'єктам середнього та малого бізнесу.

У нас клієнти можуть отримати послуги з податкового консалтингу та планування, зі складання та здавання податкової та іншої звітності. З одного боку, такі послуги користуються попитом у клієнтів, які нещодавно зареєстрували свою фірму або зареєструвалися приватними підприємцями, оскільки саме у таких клієнтів на початковому етапі ведення бізнесу виникає найбільше питань по веденню бухгалтерського та податкового обліку та здаванню звітності. З іншого боку, послуги податкового консалтингу та планування користуються попитом у клієнтів, які вже мають бізнес, у першу чергу це компанії та групи компаній, яким з одного боку необхідно здійснювати грамотне планування руху грошових коштів у розрізі періодів часу (адже податкові платежі - це значна частина витрат будь-якої компанії), а з іншого боку - необхідно, в міру можливості, мінімізувати податкові платежі шляхом структурування, упорядкування та планування своєї господарської діяльності у межах чинного законодавства.

Суб'єктам малого бізнесу, особливо фізичним особам-підприємцям ми можемо запропонувати послуги повного ведення податкового та бухгалтерського обліку, а також послуги зі складання та здавання звітності.

До послуг наших клієнтів допомога аудиторів нашої партнерської аудиторської фірми, які можуть надати кваліфіковані консультації з питань бухгалтерського та податкового обліку і звітності, виконати перевірку первинної бухгалтерської документації на предмет відповідності вимогам чинного законодавства та оцінити ризики, здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та надати свої рекомендації у цьому відношенні, провести аудиторську перевірку, за результатами якої надати аудиторський звіт та аудиторський висновок. При необхідності аудитор може відновити бухгалтерський та податковий облік.

Аудиторська та юридична перевірка компанії також є життєво необхідною при ухваленні рішення про придбання компанії (тобто корпоративних прав), оскільки, без цього неможливо мати цілісну картину про стан такої компанії, про її фінансове становище, платоспроможність, а також про зобов'язання такої компанії перед третіми особами. У даному аспекті особливо важливою є перевірка правильності ведення податкового обліку та здавання звітності такою компанією, оскільки, при наступній перевірці, наприклад, з боку податкової інспекції, на компанію можуть бути накладені суттєві штрафні санкції, обумовлені неправильним веденням податкового обліку, несвоєчасною сплатою або несплатою податкових платежів та інших обов'язкових зборів. Іншими словами, фахівці нашої юридичної фірми можуть допомогти Вам адекватно оцінити ризики, пов'язані з придбанням конкретної компанії.

Наша фірма надає послуги з розвитку міжнародного співробітництва та бізнесу, зокрема, до послуг наших клієнтів бюро перекладів. Клієнти, як українські, так і іноземні, можуть замовити перекладача для участі в переговорах, зустрічах та інших заходах. Фахівці нашого бюро перекладів грамотно та у стислий термін виконають переклад договорів, різної документації, включаючи технічну документацію, ділового листування, тощо.

Більше того, оскільки співробітники нашої фірми мають за плечима значний досвід роботи у галузі юриспруденції та гарне знання англійської мови + той факт, що фірма має власне бюро перекладів, все це дозволяє надавати юридичні послуги не тільки вітчизняним клієнтам, але й іноземним компаніям (наприклад, при створенні спільного підприємства, представництва або власної компанії на території України, судові справи на території України). Сюди можна включити також консультації, доповіді та реферати і з питань українського законодавства, а також юридичні висновки з питань тих або інших правовідносин в Україні (корпоративне, цивільне, адміністративне, податкове та сімейне право).

Свої послуги ми надаємо й іноземним громадянам, які живуть або мають інтереси в Україні (придбання нерухомості, автотранспорту, сімейні правовідносини, судові справи та багато іншого).

Як було сказано вище, наша юридична фірма приділяє велику увагу наданню правової допомоги громадянам. Тут, насамперед, варто згадати надання детальних юридичних консультацій з різних питань (цивільні правовідносини: кредитування, страхування, купівля, продаж, оренда, міна, дарування, займ, спадкування; сімейні правовідносини: реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу, права та обов'язки подружжя, правовий режим майна, набутого в шлюбі та до шлюбу, розподіл майна і т.д.), адже найкращий спосіб уникнути проблем - це правильно розуміти ті правовідносини, у які Ви вступаєте - їхнє значення, специфіку та наслідки. Проста юридична консультація перед тим, як зробити щось юридично значиме або підписати договір - може, в подальшому уберегти Вас від багатьох проблем та грошових втрат. Якщо ж проблема вже виникла - фахівці нашої юридичної фірми завжди допоможуть Вам знайти правильний та оптимальний варіант її вирішення.

Якщо Вам необхідно грамотно та правильно скласти будь-який документ (договір, розписка, заява, скарга і т.і.) - фахівці нашої юридичної фірми можуть грамотно та професійно зробити це для Вас. А якщо Ваші права порушені та їх необхідно захистити в суді - ми також до Ваших послуг: представництво Ваших інтересів у суді - наша робота та спеціалізація. Ми зберемо, грамотно складемо та подамо від Вашого імені всі необхідні документи до суду, будемо представляти та відстоювати Ваші інтереси на судових засіданнях. Якщо ж позиваються до Вас - ми також можемо представляти та відстоювати Ваші права та інтереси у суді. Зазвичай, до суду звертаються для стягнення боргів (у т.ч. заборгованості з виплати заробітної плати), відшкодування матеріальної та моральної шкоди, розподілу майна (спільно нажитого, спадщини), розлучення, стягнення страхових виплат, для вирішення суперечок з роботодавцями (незаконне звільнення, несвоєчасна виплата заробітної плати), подружжям, сусідами...

Завдання нашої юридичної фірми - надавати клієнтам грамотну та своєчасну юридичну допомогу в будь-яких правовідносинах та на будь-яких етапах. Ми працюємо, щоб забезпечити стабільність та розвиток Вашого бізнесу та добробуту. Будемо раді бачити Вас у числі наших клієнтів.

© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків