Юридичні консультації з питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) приватним підприємцем (фізичною особою-підприємцем, ФОП), Харків


Наша юридична фірма надає юридичні консультації з питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності приватним підприємцем (фізичною особою-підприємцем, ФОП) міста Харкова.

Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб'єктів господарювання України та іноземних суб'єктів господарювання (якими є в тому числі і приватні підприємці), побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Правовою основою здійснення зовнішньоекономічної діяльності приватними підприємцями (фізичними особами-підприємцями, ФОП), зареєстрованими на території України, є Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Разом з цим, зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність, яка має специфічне регулювання - з одного боку вона регулюється величезною кількістю українських (внутрішніх) законів і нормативних актів, а з іншого - міжнародними правовими актами (договорами, угодами, конвенціями, протоколами, тощо, України з різними країнами з того чи іншого предмету), а також внутрішнім законодавством країни іноземного контрагента.

До особливостей провадження зовнішньоекономічної діяльності приватним підприємцем (фізичною особою-підприємцем, ФОП) можна віднести:

1) значний обсяг нормативних актів, українських, закордонних, міжнародних, що регулюють відносини зовнішньоекономічної діяльності;

2) існування певних міжнародних звичаїв;

3) наявність певних режимів експорту і імпорту товарів та послуг, квотування та ліцензування;

4) використання у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) специфічних умов та термінів (ті ж розрахунки акредитивами, іншими фінансовими інструментами, застосування Правил тлумачення міжнародних торговельних термінів ІНКОТЕРМС, тощо);

5) спеціальні норми українського законодавства, що регулює здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

6) розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) здійснюються в іноземній валюті - при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності необхідно керуватися нормами законодавства про валютний контроль, фінансовий моніторинг, про обов'язкове повернення валютної виручки на протязі 180 діб, тощо;

7) при складання зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів) необхідно керуватися не лише нормами українського законодавства, але й нормами та звичаями міжнародного права.

Іншими словами, зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність з досить складним та комплексним, а місцями й спірним та неоднозначним правовим регулюванням. Більш того, зазвичай, витрати на здійснення зовнішньоекономічної діяльності приватним підприємцем (фізичною особою-підприємцем, ФОП) значно перевищують витрати на провадження такої ж господарської та підприємницької діяльності в Україні.

Найбільш поширеною формою зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюється приватними підприємцями (фізичними особами-підприємцями, ФОП) є надання різних послуг іноземним замовникам.

Враховуючи викладене вище, до здійснення зовнішньоекономічної діяльності слід підходити дуже відповідально. Правильне її здійснення приватним підприємцем (фізичною особою-підприємцем, ФОП) - може принести значні прибутки, а навіть незначні помилки та невідповідності при її здійсненні - великі збитки. Перш ніж розпочати здійснення зовнішньоекономічної діяльності - приватному підприємцю більш ніж необхідно наперед отримати юридичні консультації спеціалістів щодо її здійснення; в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності - необхідно бути у постійному контакті з досвідченими спеціалістами, які можуть супроводжувати кожний крок у цьому напрямі та надавати необхідні юридичні консультації та поради в міру необхідності, готувати проекти зовнішньоекономічних договорів (контрактів), інших необхідних документів для приватного підприємця (фізичної особи-підприємця, ФОП).


© 2007 - 2009, ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УКРКОНСАЛТИНГ", Україна, Харків